Perustehtävämme on työeläkejärjestelmän vahvistaminen ja alan yleiseen toimintaympäristöön vaikuttaminen. Työmme koostuu alan edunvalvonnasta ja erilaisten siihen liittyvien sisältöjen tuottamisesta. Näitä sisältöjä jaamme viestinnän, koulutuksen ja sidosryhmätyön avulla. Tuotamme myös työeläkejärjestelmän talouteen ja sijoitustoimintaan liittyviä analyysejä ja muita aineistoja.

Toimintamme perustuu työeläkealan monipuoliseen asiantuntemukseen, hyviin verkostoihin ja selkeään viestintään. Pyrimme siihen, että edunvalvontamme on läpinäkyvää, tavoitteellista ja pitkäjänteistä.

Työeläkealan edunvalvonta

Jäsenemme vastaavat lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanosta. Edunvalvontamme painopiste on siksi työeläkkeiden toimeenpanoon ja työeläkevakuuttajien toimintaympäristöön liittyvissä kysymyksissä.

Vaikutamme edunvalvontatyöllä ja sitä tukevalla viestinnällämme

  • työeläkealaa koskevaan lainsäädäntöön ja muihin säännöksiin sekä
  • työeläkejärjestelmää kohtaan tunnettuun luottamukseen.

Edunvalvontamme ei koske työeläketurvan sisältöä. Siihen liittyvistä kysymyksistä sovitaan kolmikantaisessa neuvottelujärjestelmässä, jonka osapuolia ovat työmarkkinoiden keskusjärjestöt.

Työeläketurva ja sen rahoitus vaikuttavat osaltaan työeläkejärjestelmään kohdistuvaan luottamukseen. Huolehdimme luottamuksesta jakamalla tietoa työeläketurvaan ja työeläkkeiden rahoitukseen sekä eläkepolitiikkaan liittyvistä asioista.

Työeläke on osa suomalaista sosiaaliturvaa. Sosiaaliturvasta päätetään Suomen omassa lainsäädännössä. Tämän takia myös pääosa meidän työstämme tapahtuu Suomessa. Olemme kuitenkin aktiivisia myös Euroopassa ja kansainvälisesti.

Vaikutamme työeläkeasioita sivuavaan EU-lainsäädäntöön ja eläkeasioita koskeviin kansainvälisiin suosituksiin sekä Suomen kansallisen päätöksenteon että EU-tasolla tehtävän yhteistyön kautta.

Viestintä, koulutus ja sidosryhmätyö

Tarjoamme luotettavaa, ajantasaista ja hyvin taustoitettua tietoa sekä perusteltuja näkemyksiä alamme asioista. Viestimme alan asioista jäsentemme lisäksi myös medialle, viranomaisille, poliittisille päättäjille ja muille yhteistyökumppaneillemme. Työeläkesijoituksista kerromme myös eurooppalaiselle medialle. Toimimme aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa.

Osa viestinnästämme palvelee suoraan edunvalvontaa. Sen lisäksi osallistumme työeläkeasioita koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Työhömme kuuluu myös työeläkejärjestelmään liittyvä koulutus.

Haluamme, että yhteiskunnan nykyiset ja tulevat päättäjät ja vaikuttajat tuntevat työeläkealan peruskysymykset. Koulutuskalenterimme sisältää muun muassa säännöllisiä työeläkekouluja palkansaajajärjestöjen aktiiveille ja muille kohderyhmille.

Vastuullamme on myös työeläkevakuuttajien hallintoon valittujen uusien hallitusten ja hallintoneuvostojen jäsenten koulutus. Varmistamme, että heillä on työeläkevakuuttajien hallintoa koskevan lainsäädännön vaatimat riittävät tiedot työeläkevakuutustoimintaan ja työeläkesijoituksiin liittyvistä kysymyksistä.

Lisätietoja koulutustoiminnastamme löytyy Koulutuksemme tavoitteet ja kohderyhmät -sivultamme.