Neuvottelukuntamme koostuvat jäsentemme edustajista. Niiden tehtävänä on tukea Telan kannanmuodostusta ja toimistomme asiantuntemusta. Jokaiselle neuvottelukunnallemme on nimetty yhteyshenkilö toimistoltamme.

Lakiasiain neuvottelukunta

Toimii kannanmuodostuksemme runkona ja lausuntoryhmänä.

Yhteyshenkilö: lakiasiainpäällikkö Outi Aalto, outi.aalto(at)tela.fi, puh 050 541 6410

Jäsenet:
Harri Christensen, Työeläkeyhtiö Elo
Ismo Heinström, Eläkesäätiöyhdistys
Tuula Kallio, Varma
Sonja Lilius, Mela
Jussi-Pekka Rantanen, Keva
Leevi Sandberg, Merimieseläkekassa
Leena Siirala, Ilmarinen
Piia Vuoti, Veritas

Työkyky- ja kuntoutusasiain neuvottelukunta

Osallistuu kannanmuodostukseemme työkyky- ja kuntoutusasioiden osalta.

Yhteyshenkilö: yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Janne Pelkonen, janne.pelkonen(at)tela.fi, puh. 050 559 5894

Jäsenet:
Hanna Elonheimo, Veritas
Otso Ervasti, Eläkesäätiöyhdistys
Maija Haanpää, Ilmarinen
Liisamari Krüger, Työeläkeyhtiö Elo
Tuula Metsä, Keva
Mikael Ojala, Merimieseläkekassa
Marjo Parkkila-Harju, Kela
Jan Schugk, Varma

Viestintäasiain neuvottelukunta

Toimii työeläkealan viestijöiden yhteistyön foorumina sekä koordinoi ja kehittää alan viestintää.

Yhteyshenkilö: viestintäjohtaja Minna Sirkka, minna.sirkka(at)tela.fi, puh. 040 554 6659

Jäsenet:
Markku Aalto, Eläkesäätiöyhdistys
Suvi Asikainen, Veritas
Liina Aulin, Ilmarinen
Minna Gardemeister, Mela
Reija Hyvärinen, Keva
Marina Paulaharju, Merimieseläkekassa
Hanna Saira, Työeläkeyhtiö Elo
Katri Viippola, Varma

Laskuperusteasiain neuvottelukunta ja siitä erillisenä toimiva, asemaltaan itsenäinen Telan laskuperustejaos

Neuvottelukunta osallistuu aktuaarisia asioita koskevaan kannanmuodostukseemme.

Laskuperustejaos koostuu yhtiömuotoisten jäsentemme aktuaareista. Laskuperustejaoksen tehtävänä on muun muassa ylläpitää ja kehittää työeläkeyhtiöiden yhteisiä vakuutusmaksun ja vastuuvelan laskuperusteita laissa määritellyn yhteistyön puitteissa.

Yhteyshenkilö, neuvottelukunta: matemaatikko Hanna Mäkinen, hanna.makinen(at)tela.fi, puh 050 598 6719

Yhteyshenkilö, laskuperustejaos: johtaja Jari Sokka, jari.sokka(at)tela.fi, puh 0400 703 620

Laskuperusteasiain neuvottelukunnan jäsenet:

Barbara D’Ambrogi-Ola, Ilmarinen
Mikko Karpoja, Työeläkeyhtiö Elo
Kimmo Karppinen, Merimieseläkekassa
Piia Laaksonen, Eläkesäätiöt ja -kassat
Pasi Mustonen, Varma
Lauri Ojala, Eläkesäätiöt ja -kassat
Allan Paldanius, Keva
Teppo Rakkolainen, Veritas

Pysyvät asiantuntijat:
Jaakko Aho, Eläketurvakeskus
Minna Lehmuskero, Sosiaali- ja terveysministeriö
Pirjo Moilanen, Sosiaali- ja terveysministeriö
Hanna Mäkinen, Tela

Telan laskuperustejaoksen jäsenet:
Barbara D’Ambrogi-Ola, Ilmarinen
Mikko Karpoja, Työeläkeyhtiö Elo
Pasi Mustonen, Varma
Teppo Rakkolainen, Veritas

Laskuperustejaoksen sihteeri:
Tanja Toivanen, Ilmarinen

Asiantuntijat:
Jaakko Aho, Eläketurvakeskus
Minna Lehmuskero, Sosiaali- ja terveysministeriö
Hanna Mäkinen, Tela
Jari Sokka, Tela

Yhteisten palveluiden ohjausryhmä

Käsittelee alan yhteisiä it-hankkeita liiketoiminnallisista lähtökohdista ja muita eläkevakuuttamiseen toimeenpanoon liittyviä asioita, jotka alan sosiaalivakuutusluonne huomioiden ovat yhteisiä.

Yhteyshenkilö: kehityspäällikkö Mikael Kulikoff, mikael.kulikoff(at)tela.fi, puh. 040 722 1270

Jäsenet:
Sari Alanko, Eläketurvakeskus
Nina Bruun, Ilmarinen
Antti Huhtamäki, Mela
Tiina Kurki, Varma
Tiina Laine, Veritas
Pertti Männistö, Keva
Marina Paulaharju, Merimieseläkekassa
Katri Raatikainen, Eläketurvakeskus
Jouni Seppänen, Työeläkeyhtiö Elo
Petri Suhonen, Eläkesäätiöyhdistys (Porasto)