Neuvottelukuntamme koostuvat jäsentemme edustajista. Niiden tehtävänä on tukea Telan kannanmuodostusta ja toimistomme asiantuntemusta. Jokaiselle neuvottelukunnallemme on nimetty yhteyshenkilö toimistoltamme.

Lakiasiain neuvottelukunta

Toimii kannanmuodostuksemme runkona ja lausuntoryhmänä.

Yhteyshenkilö: johtaja Nikolas Elomaa, nikolas.elomaa(at)tela.fi, puh. 050 386 3339

Jäsenet:
Harri Christensen, Työeläkeyhtiö Elo
Ismo Heinström, Eläkesäätiöyhdistys
Tuula Kallio, Varma
Sonja Lilius, Mela
Leevi Sandberg, Merimieseläkekassa
Leena Siirala, Ilmarinen
Piia Vuoti, Veritas

Työkyky- ja kuntoutusasiain neuvottelukunta

Osallistuu kannanmuodostukseemme työkyky- ja kuntoutusasioiden osalta.

Yhteyshenkilö: erityisasiantuntija Janne Pelkonen, janne.pelkonen(at)tela.fi, puh. 050 559 5894

Jäsenet:
Otso Ervasti, Eläkesäätiöyhdistys
Maija Haanpää, Ilmarinen
Liisamari Krüger, Työeläkeyhtiö Elo
Mikael Ojala, Merimieseläkekassa
Marjo Parkkila-Harju, Kela
Jan Schugk, Varma
Saija Turtiainen, Keva

Viestintäasiain neuvottelukunta

Toimii työeläkealan viestijöiden yhteistyön foorumina ja kehittää alan viestintää.

Yhteyshenkilö: viestintäjohtaja Minna Sirkka, minna.sirkka(at)tela.fi, puh. 040 554 6659

Jäsenet:
Markku Aalto, Eläkesäätiöyhdistys
Liina Aulin, Ilmarinen
Minna Gardemeister, Mela
Reija Hyvärinen, Keva
Marina Paulaharju, Merimieseläkekassa
Hanna Saira, Työeläkeyhtiö Elo
Katri Viippola, Varma
Jessica Ålgars, Veritas

Laskuperusteasiain neuvottelukunta ja siitä erillisenä toimiva, asemaltaan itsenäinen Telan laskuperustejaos

Neuvottelukunta osallistuu aktuaarisia asioita koskevaan kannanmuodostukseemme. Laskuperustejaos koostuu yhtiömuotoisten jäsentemme aktuaareista. Jaos valmistelee laissa määritellyssä yhteistyössä työeläkeyhtiöiden yhteisen laskuperustehakemuksen.

Yhteyshenkilö:
Neuvottelukunnan osalta matemaatikko Hanna Mäkinen, hanna.makinen(at)tela.fi, puh 050 598 6719
Laskuperustejaoksen osalta johtaja Minna Lehmuskero, minna.lehmuskero(at)tela.fi, puh. 0400 864 991

Laskuperusteasiain neuvottelukunnan jäsenet:
Barbara D’Ambrogi-Ola, Ilmarinen
Mikko Karpoja, Työeläkeyhtiö Elo
Kimmo Karppinen, Merimieseläkekassa
Kalervo Koistinen, Eläkesäätiöt ja -kassat
Piia Laaksonen, Eläkesäätiöt ja -kassat
Pasi Mustonen, Varma
Allan Paldanius, Keva
Teppo Rakkolainen, Veritas

Pysyvät asiantuntijat:
Jaakko Aho, Eläketurvakeskus
Pirjo Moilanen, Sosiaali- ja terveysministeriö
Tarja Taipalus,
Sosiaali- ja terveysministeriö
Hanna Mäkinen, Tela

Telan laskuperustejaoksen jäsenet:
Barbara D’Ambrogi-Ola, Ilmarinen
Mikko Karpoja, Työeläkeyhtiö Elo
Pasi Mustonen, Varma
Teppo Rakkolainen, Veritas

Laskuperustejaoksen sihteeri:
Tanja Toivanen, Ilmarinen

Asiantuntijat:
Jaakko Aho, Eläketurvakeskus
Tarja Taipalus, Sosiaali- ja terveysministeriö
Minna Lehmuskero, Tela

Yhteisten palveluiden ohjausryhmä

Käsittelee alan yhteisiä it-hankkeita liiketoiminnallisista lähtökohdista ja muita eläkevakuuttamiseen toimeenpanoon liittyviä asioita, jotka alan sosiaalivakuutusluonne huomioiden ovat yhteisiä.

Yhteyshenkilö: kehityspäällikkö Mikael Kulikoff, mikael.kulikoff(at)tela.fi, puh. 040 722 1270

Jäsenet:
Antti Huhtamäki, Mela
Kimmo Karppinen, Merimieseläkekassa
Antti Kulonen, Suomen Pankki (Mandatum Life)
Tiina Laine, Veritas
Juha Lanne, Eläketurvakeskus
Pertti Männistö, Keva
Tiina Nurmi, Ilmarinen
Katri Raatikainen, Eläketurvakeskus
Jyrki Rasi, Varma
Jouni Seppänen, Työeläkeyhtiö Elo
Petri Suhonen, Eläkesäätiöyhdistys (Porasto)