Neuvottelukuntamme koostuvat jäsentemme edustajista. Niiden tehtävänä on tukea Telan kannanmuodostusta ja toimistomme asiantuntemusta. Jokaiselle neuvottelukunnallemme on nimetty yhteyshenkilö toimistoltamme.

Lakiasiain neuvottelukunta

Toimii kannanmuodostuksemme runkona ja lausuntoryhmänä.

Yhteyshenkilö: johtaja Nikolas Elomaa, nikolas.elomaa(at)tela.fi, puh. 010 680 6720

Jäsenet:
Minna Tanska, Työeläkeyhtiö Elo
Ismo Heinström, Eläkesäätiöyhdistys
Ove Herrlin, Merimieseläkekassa
Karoliina Kiuru, Keva
Eija Korpi, Mela
Tuula Kallio, Varma
Ulla Malinen, Ilmarinen
Leena Siirala, Ilmarinen
Piia Vuoti, Veritas

Työkyky- ja kuntoutusasiain neuvottelukunta

Osallistuu kannanmuodostukseemme työkyky- ja kuntoutusasioiden osalta.

Yhteyshenkilö: yhteiskuntasuhteiden päällikkö Elina Laavi, elina.laavi(at)tela.fi, puh. 010 680 6711

Jäsenet:
Ilona Autti-Rämö, Kela
Otso Ervasti, Eläkesäätiöyhdistys
Maarit Gockel, Työeläkeyhtiö Elo
Maija Haanpää, Ilmarinen
Kirsi Karvala, Varma
Seppo Kettunen, Ilmarinen
Jukka Kivekäs, Varma

Mikael Ojala, Merimieseläkekassa
Tapio Ropponen, Keva

Viestintäasiain neuvottelukunta

Toimii työeläkealan viestijöiden yhteistyön foorumina ja kehittää alan viestintää.

Yhteyshenkilö: viestintäjohtaja Minna Sirkka, minna.sirkka(at)tela.fi, puh. 010 680 6701

Jäsenet:
Markku Aalto, Eläkesäätiöyhdistys
Minna Gardemeister, Mela
Katja Hautoniemi, Veritas
Reija Hyvärinen, Keva
Jaakko Kiander, Ilmarinen
Marina Paulaharju, Merimieseläkekassa
Hanna Saira, Työeläkeyhtiö Elo
Katri Viippola, Varma

Laskuperusteasiain neuvottelukunta ja siitä erillisenä toimiva, asemaltaan itsenäinen Telan laskuperustejaos

Neuvottelukunta osallistuu aktuaarisia asioita koskevaan kannanmuodostukseemme. Laskuperustejaos koostuu yhtiömuotoisten jäsentemme aktuaareista. Jaos valmistelee laissa määritellyssä yhteistyössä työeläkevakuutusyhtiöiden yhteisen laskuperustehakemuksen.

Yhteyshenkilö:
Neuvottelukunnan osalta matemaatikko Seija Lehtonen, seija.lehtonen(at)tela.fi, puh 010 680 6726
Laskuperustejaoksen osalta johtaja Minna Lehmuskero, minna.lehmuskero(at)tela.fi, puh. 010 680 6718

Laskuperusteasiain neuvottelukunnan jäsenet:
Mikko Karpoja, Työeläkeyhtiö Elo
Kimmo Karppinen, Merimieseläkekassa
Kalervo Koistinen, Eläkesäätiöt ja -kassat
Piia Laaksonen, Eläkesäätiöt ja -kassat
Hillevi Mannonen, Ilmarinen
Pasi Mustonen, Varma
Allan Paldanius, Keva
Teppo Rakkolainen, Veritas ja Pensions-Alandia

Pysyvät asiantuntijat:
Jaakko Aho, Eläketurvakeskus
Pirjo Moilanen, Sosiaali- ja terveysministeriö
Tarja Taipalus,
Sosiaali- ja terveysministeriö

Telan laskuperustejaoksen jäsenet:
Mikko Karpoja, Työeläkeyhtiö Elo
Hillevi Mannonen, Ilmarinen
Pasi Mustonen, Varma
Teppo Rakkolainen, Veritas ja Pensions-Alandia

Laskuperustejaoksen sihteeri:
Tuomas Hakkarainen, Työeläkeyhtiö Elo

Asiantuntijat:
Jaakko Aho, Eläketurvakeskus
Tarja Taipalus, Sosiaali- ja terveysministeriö
Minna Lehmuskero, Tela