Nimityksiä Elossa

17.01.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo aloitti toimintansa 1.1.2014. Elon toimitusjohtajaksi valittiin jo keväällä 2013 Lasse Heiniö ja varatoimitusjohtajaksi sekä toimitusjohtajan sijaiseksi Satu Huber. Satu Huberin vastuulla ovat jatkossa eläkevakuuttamiseen ja asiakkuuksiin liittyvät prosessit sekä HR.

Hallitus teki kokouksessaan 8.1.2014 seuraavat nimitykset:

Johtaja Keijo Kouvonen, vakuutukset ja eläkkeet
Johtaja Matti Carpén, asiakkuudet ja kanavat, ICT
Johtaja Hanna Hiidenpalo, sijoitukset, kokonaisvastuu
Johtaja Eeva Grannenfelt, yritysrahoitus, vaihtoehtoiset sijoitukset, makrokuva
Johtaja Jonna Ryhänen, arvopaperisijoitukset
Johtaja Timo Stenius, kiinteistöt
Johtaja Mika Ahonen, lakiasiat, suunnittelu ja viestintä, compliance
Johtaja Mikko Karpoja, aktuaaritoimi, vastuullinen vakuutusmatemaatikko
Johtaja Erja Ketko, riippumaton riskienvalvonta ja business control
Johtaja Sarianne Kirvesmäki, talous ja sijoitusriskien valvonta
Lääketieteellinen johtaja Maarit Gockel
Sisäisen tarkastuksen johtaja Anne Nurminen

Elon johtoryhmän muodostavat Heiniö (puheenjohtaja), Huber, Kouvonen, Carpén, Hiidenpalo, Ahonen, Karpoja, Ketko ja Kirvesmäki.

Elon sijoitustoiminnan johtoryhmän muodostavat Heiniö (puheenjohtaja), Huber, Hiidenpalo, Ryhänen, Grannenfelt, Stenius, Ketko ja Kirvesmäki.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Lasse Heiniö, puh. 020 703 5101
Varatoimitusjohtaja Satu Huber, puh. 020 703 5811