Nimityksiä Elossa

03.08.2015
Taina Eräjuuri

Taina Eräjuuri, MBA, on nimitetty 15.6.2015 alkaen Elon arvopaperiyksikön osakesijoituksiin päälliköksi vastuualueenaan sijoitukset kehittyville osakemarkkinoille. Hän on aiemmin työskennellyt FIM Varainhoidossa.

Eija Kaipainen-Perttula

Eija Kaipainen-Perttula, FM, on nimitetty kehitysjohtajaksi työeläkeyhtiö Elon asiakkuudet ja kanavat -yksikköön 7.1.2015 lähtien. Kaipainen-Perttula on aiemmin työskennellyt Varmassa.

Anu Suutela-Vuorinen

Anu Suutela-Vuorinen, VTL, on nimitetty työeläkeyhtiö Elon työhyvinvointijohtajaksi 20.4.2015 lähtien. Suutela-Vuorinen on aiemmin työskennellyt Ilmarisessa.