Nimityksiä Eterassa

19.05.2014

Eteran hallitus on vahvistanut uuden organisaation ja nimittänyt johtajat ja heidän vastuualueensa 2.5.2014 lähtien.

Varatoimitusjohtaja, KTM Timo Hietasen vastuualue laajenee kattamaan asiakkuuksien lisäksi myös vakuuttamisen.

Johtajaksi vastuualueenaan työkyky ja eläkkeet on nimitetty varatuomari Tuula Kallio. Hän on aiemmin toiminut Eteran lakiasioista, suunnittelusta ja viestinnästä vastaavana johtajana.

Sijoituksista ja asiakasrahoituksesta vastaavana johtajana jatkaa YTM Jari Puhakka.

Aktuaaripalveluista vastaavana johtajana jatkaa FM, SHV Timo Mäkelä.

Johtajaksi vastuualueenaan henkilöstö, viestintä ja lakiasiat on nimitetty oikeustieteen kandidaatti Anna Kilpi. Hän on aiemmin toiminut Eteran talous- ja henkilöstöjohtajana.

Tietohallinnosta vastaavana johtajana jatkaa MBA Helena Sorri.

Johtajaksi vastuualueenaan talous ja riskienvalvonta on nimitetty KTM Matias Klemelä. Hän on aiemmin toiminut Eteran risk managerina ja vastannut sijoitustoimintaan liittyvästä riskienvalvonnasta.

Stefan Björkman aloittaa toimitusjohtajana 1.8.2014

Varatoimitusjohtaja, DI Stefan Björkman ottaa Eteran toimitusjohtajan tehtävät vastaan 1.8.2014, jolloin Eteran nykyinen toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen jää eläkkeelle.