Nimityksiä Ilmarisessa

21.12.2016

Ilmarisessa on tehty seuraavat nimitykset:

Staffan Sevón

KTM Staffan Sevón on nimitetty arvopaperisijoituksista vastaavaksi johtajaksi 1.11. alkaen.

Juha Niemelä

VTL Juha Niemelä on nimitetty korkosijoituksista ja Ilmarinen Alfasta vastaavaksi johtajaksi 1.11. alkaen.

Eeva Hukka

VTM Eeva Hukka on nimitetty suurasiakasjohtajaksi 3.10. alkaen.

Anne Lehtola

KTM Anne Lehtola on nimitetty talousosaston osastopäälliköksi 21.11. alkaen.

Janne Toivonen

KTM Janne Toivonen on nimitetty kehityspalvelut-osaston osastopäälliköksi 12.12. alkaen.