Nimityksiä Kevassa

30.09.2014

DI Petri Louhio aloittaa kiinteistöyksikössä 1.10.2014. ja vastaa hänelle nimetyistä kiinteistösijoituskohteista salkunhoitajana ja kiinteistöpäällikkönä. Louhio on ennen Kevaan siirtymistä toiminut Newsec Advice Oy:ssä.

DI Jari Toikka aloittaa kiinteistöyksikössä 1.10.2014 ja vastaa kiinteistösijoituskohteiden rakennuttamistehtävistä rakennuttajapäällikkönä. Toikka on ennen Kevaan siirtymistä toiminut työeläkevakuutusyhtiö Varmassa.