Nimitys Ilmarisessa

10.01.2013

kuva Staffan Sevon

KTM Staffan Sevón (44) on nimitetty 4.2.2013 alkaen Ilmarisen taktisesta allokaatiosta vastaavaksi johtajaksi. Sevónin vastuualueeseen kuuluu myös Ilmarisen sisäisen hedge-rahaston Ilmarinen Alfan toiminta. Sevón raportoi uudessa tehtävässään Ilmarisen sijoitustoiminnasta vastaavalle varatoimitusjohtajalle Timo Ritakalliolle.

Staffan Sevón on viimeksi toiminut Veritaksen sijoitusjohtajana ja sitä ennen Nordea Investment Managementin maajohtajana ja sijoitusjohtajana sekä Kuntien Eläkevakuutuksen osakesijoitusjohtajana.

kuva Teemu Ahonen Ilmarinen Alfan johtajaksi on 1.1.2013 alkaen nimitetty KTM Teemu Ahonen (38). Ahonen raportoi uudessa tehtävässään Staffan Sevónille.

Lisätietoja:

Timo Ritakallio, varatoimitusjohtaja, p. 0500 536 346
Staffan Sevón, johtaja, p. 040 772 834