Nimitys Ilmarisessa

04.04.2012

Tradenomi Antti Vanninen on nimitetty aluepäälliköksi Yritysasiakkaat ja kumppaniyhteydet -yksikköön alkaen 15.3.2012. Hänen vastuullaan ovat nimetyt keskisuuret yritysasiakkaat, uusasiakashankinta sekä Pohjola-kanavan Uudenmaan alueen myyntikumppaniyhteistyö.