Nimitys Ilmarisessa

23.09.2013
Juha Nieminen, Ilmarinen Tietoliikenneinsinööri Juha Nieminen on nimitetty tietojärjestelmäosaston osastopäälliköksi.