Nimitys Kevassa

11.12.2012

Sosionomi Minna Koskela on nimitetty koulutuspäälliköksi työnantajapalveluiden uuteen koulutusyksikköön 11.12.2012 lukien.
Hän toimii koulutusyksikön esimiehenä.