Nimitys Kevassa

23.06.2015

OTK Karoliina Kiuru on nimitetty Kevan uudeksi lakiasiainjohtajaksi 17.6.2015 lähtien.

Karoliina Kiuru on ollut keskeisessä roolissa Kevan lakiyksikössä ja hänellä on vahva kokemus Kevan toiminnasta. Kiuru on ollut monipuolisesti mukana lainvalmistelutyössä eläkealalla ja hän tuntee hyvin julkisuuslain, Kevan hallintoa koskevat säännökset ja määräykset sekä tietosuojan ja hankinnat. Karoliina Kiuru toimii myös Kevan hallituksen, valtuuskunnan ja johtoryhmän sihteerinä.