Nimitys Kevassa

10.09.2014

KTM Anssi Vesalainen on valittu sisäisen tarkastuksen päälliköksi 3.9.2014 alkaen. Hänen tehtäväkenttäänsä kuuluu raportointi sisäisestä tarkastuksesta toimitusjohtajalle ja Kevan hallitukselle. Vesalainen on ennen Kevaan siirtymistä toiminut Finanssivalvonnassa.