Nimitys LähiTapiolassa

27.11.2012

DI Veli-Matti Qvintus (39) on nimitetty 1.11.2012 alkaen LähiTapiolaan projektijohtajaksi vastuualueenaan LähiTapiolan yhtiöryhmätason hyvinvointi- ja terveyspalvelujen strategian luominen.

Qvintus kuuluu LähiTapiolan yksityistalousliiketoiminnan organisaatioon ja raportoi yhtiöryhmän johtaja Harri Lauslahdelle ja LähiTapiolan operatiiviselle johtoryhmälle. Qvintus on aikaisemmin ollut johtajana Pohjolassa rakentamassa ja suunnittelemassa muun muassa Pohjolan OmaSairaalaa ja toiminut Pohjola Terveys Oy:n toimitusjohtajana. Ennen Pohjolaa hän on työskennellyt liiketoiminnan kehittämisen ja linjajohdon tehtävissä muun muassa Nokiassa, Accenturessa ja DHL:ssa.

”Meidän on tärkeää jatkuvasti pohtia sitä, miten yksityisen ja julkisen palvelun kumppanuus, esimerkiksi terveydenhuollossa ja sen tulevaisuuden rahoittamisessa, saadaan toimimaan mahdollisimman tehokkaasti. Olennaista on myös tiivistää hoitoketjua niin, että vaikkapa työterveyshuollon kautta hoitoon tulleet ihmiset pääsevät palaamaan mahdollisimman pian töihin. Silloin kaikki voittavat. Panostamme vahvasti myös työhyvinvointiin, sillä sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisy on erinomainen lääke työurien pidentämiseen ja työssäjaksamiseen”, Qvintus sanoo.

”Meillä on LähiTapiolassa jo valmiiksi paljon erilaista toimintaa tällä osa-alueella omana ja kumppanien kanssa tehtynä eri yhtiöissä ja yksiköissä. Olemme kuitenkin päätyneet siihen, että ryhmätasolla koordinoituna, johdettuna ja mitattavana tekemisenä voimme saavuttaa merkittävästi enemmän”, sanoo LähiTapiolan yksityisasiakasliiketoiminnasta vastaava yhtiöryhmän johtaja Harri Lauslahti.


Lisätiedot:

Harri Lauslahti
yhtiöryhmän johtaja, LähiTapiola
040 8478 790

Veli-Matti Qvintus
projektijohtaja, LähiTapiola
0400 685 356

etunimi.sukunimi@lahitapiola.fi