Nimitys Varmassa

25.03.2013

Varman kiinteistösijoituksista vastaavaksi sijoitusjohtajaksi on nimitetty KTT Ilkka Tomperi (37) 1.5.2013 alkaen.

Tomperi on aiemmin työskennellyt CapManin kiinteistötiimissä partnerina sekä Franklin Templetonilla Frankfurtissa ja Valtion Eläkerahastossa.

Varman kiinteistösijoitusten arvo on noin neljä miljardia euroa. Tomperi raportoi uudessa tehtävässään varatoimitusjohtaja Risto Murrolle.

Varman nykyinen kiinteistösijoituksista vastaava johtaja Jorma Kuokkanen jää vanhuuseläkkeelle 1.8.2013. Hän on työskennellyt Varmassa tai edeltäjäyhtiöissä 32 vuotta.

Lisätietoja antaa viestintäjohtaja Satu Perälampi, puh. 010 244 3075 tai 040 526 3388.