OLV-indeksin painokertoimet ja osaindeksien pisteluvut vuosineljännesten lopussa 2017.

Ajankohta 31.3.2017 30.6.2017
30.9.2017 31.12.2017
Päivitysaika 23.5.2017 25.8.2017
28.11.2017 Vk 9/2018
paino-kerroin pisteluku paino-kerroin pisteluku paino-kerroin pisteluku paino-kerroin pisteluku
Suomi 34,96 16550,51 36,91 17660,1935,48 17898,30
Eurooppa * 37,16 8027,68 37,89 8102,1638,14 8339,81
USA * 24,38 4244,89 21,71 4099,5122,62 4140,24
Japani * 3,50 18,21 3,49 18,193,76 18,33
Yhteensä 100,0 100,0100,0

* Kaikki kolme pistelukua on saatu jakamalla ne EKP:n laskemilla valuuttakursseilla. Valuuttakurssien arvot

Indeksipistelukujen lähde: Bloomberg, MSCI, Nasdaq OMX Nordic

Vuodesta 2015 alkaen yksittäisen eläkelaitoksen paino on enintään 20 prosenttia laskettaessa osakesijoitusten jakautumista alueittain. Ennen vuotta 2015 enimmäispaino oli 15 prosenttia.

Julkaisemme seuraavan päivityksen päivämäärältä 31.12.2017 viikolla 9/2018.