OLV-indeksin painokertoimet ja osaindeksien pisteluvut vuosineljännesten lopussa 2018.

Ajankohta 31.3.2018 30.6.2018
30.9.2018 31.12.2018
Päivitysaika 28.5.2018 28.8.2018
28.11.2018 vk 22/2019
paino-kerroin pisteluku paino-kerroin pisteluku paino-kerroin pisteluku paino-kerroin pisteluku
Suomi 35,48 18248,68 36,06 19387,6335,60
19859,62
Eurooppa * 35,33 8019,76 34,31 8402,5035,82
8533,38
USA * 24,65 4198,68 25,44 4589,8423,55
4978,77

Japani * 4,54 19,23 4,19 19,755,03
20,56
Yhteensä 100,0 100,0100,0

* Kaikki kolme pistelukua on saatu jakamalla ne EKP:n laskemilla valuuttakursseilla. Valuuttakurssien arvot

Indeksipistelukujen lähde: Bloomberg, MSCI, Nasdaq OMX Nordic

Vuodesta 2015 alkaen yksittäisen eläkelaitoksen paino on enintään 20 prosenttia laskettaessa osakesijoitusten jakautumista alueittain. Ennen vuotta 2015 enimmäispaino oli 15 prosenttia.

Julkaisemme seuraavan päivityksen päivämäärältä 31.12.2018 viikolla 22/2019.