OLV-indeksin painokertoimet ja osaindeksien pisteluvut vuosineljännesten lopussa 2017.

Ajankohta 31.3.201730.6.2017
30.9.2017 31.12.2017
Päivitysaika 23.5.201725.8.2017
Vk 48 Vk 9/2018
paino-kerroin pisteluku paino-kerroin pisteluku paino-kerroin pisteluku paino-kerroin pisteluku
Suomi 34,96 16550,5136,91 17660,19
Eurooppa * 37,16 8027,6837,89 8102,16
USA * 24,38 4244,8921,71 4099,51
Japani * 3,50 18,213,49 18,19
Yhteensä 100,0100,0

* Kaikki kolme pistelukua on saatu jakamalla ne EKP:n laskemilla valuuttakursseilla. Valuuttakurssien arvot

Indeksipistelukujen lähde: Bloomberg, MSCI, Nasdaq OMX Nordic

Vuodesta 2015 alkaen yksittäisen eläkelaitoksen paino on enintään 20 prosenttia laskettaessa osakesijoitusten jakautumista alueittain. Ennen vuotta 2015 enimmäispaino oli 15 prosenttia.

Julkaisemme seuraavan päivityksen päivämäärältä 30.9.2017 viikolla 48/2017.