OLV-indeksin painokertoimet ja osaindeksien pisteluvut vuosineljännesten lopussa 2019.

Ajankohta 31.3.2019 30.6.2019
30.9.201931.12.2019
Päivitysaika 28.5.2019 28.8.2019
27.11.2019
27.2.2020
paino-kerroin pisteluku paino-kerroin pisteluku paino-kerroin pisteluku paino-kerroin pisteluku
Suomi 37,41 19023,34 36,78 19222,41 36,12 19580,4336,52 20469,44
Eurooppa * 33,62 8522,23 35,06 8827,14 34,83 9063,4433,77 9566,48
USA * 22,65 5041,80 22,26 5191,78 23,02 5518,04

23,74

5833,69
Japani * 6,33 19,25 5,90 19,08 6,03 20,575,97 21,53
Yhteensä 100,0 100,0 100,0100,0

* Kaikki kolme pistelukua on saatu jakamalla ne EKP:n laskemilla valuuttakursseilla. Valuuttakurssien arvot

Indeksipistelukujen lähde: Bloomberg, MSCI, Nasdaq OMX Nordic

Ajankohdasta 30.6.2019 alkaen yksittäisen eläkelaitoksen paino on enintään 15 prosenttia laskettaessa osakesijouitusten jakautumista alueittain. Vuodesta 2015 alkaen enimmäispaino oli 20 prosenttia. Ennen vuotta 2015 enimmäispaino oli 15 prosenttia.

Julkaisemme seuraavan päivityksen päivämäärältä 31.3.2020 viikolla 22/2020.