OLV-indeksin painokertoimet ja osaindeksien pisteluvut vuosineljännesten lopussa 2018.

Ajankohta 31.3.2018 30.6.2018
30.9.2018 31.12.2018
Päivitysaika 28.5.2018 28.8.2018
13.12.2018** vk 9/2019
paino-kerroin pisteluku paino-kerroin pisteluku paino-kerroin pisteluku paino-kerroin pisteluku
Suomi 35,48 18248,68 36,06 19387,6336,01
19859,62
Eurooppa * 35,33 8019,76 34,31 8402,5034,14
8533,38
USA * 24,65 4198,68 25,44 4589,8424,81
4978,77

Japani * 4,54 19,23 4,19 19,755,04
20,56
Yhteensä 100,0 100,0100,0

* Kaikki kolme pistelukua on saatu jakamalla ne EKP:n laskemilla valuuttakursseilla. Valuuttakurssien arvot

** Painokertoimia korjattu

Indeksipistelukujen lähde: Bloomberg, MSCI, Nasdaq OMX Nordic

Vuodesta 2015 alkaen yksittäisen eläkelaitoksen paino on enintään 20 prosenttia laskettaessa osakesijoitusten jakautumista alueittain. Ennen vuotta 2015 enimmäispaino oli 15 prosenttia.

Julkaisemme seuraavan päivityksen päivämäärältä 31.12.2018 viikolla 9/2019.