OLV-indeksin painokertoimet ja osaindeksien pisteluvut vuosineljännesten lopussa 2021

Ajankohta31.3.2021 30.6.2021
30.9.2021 31.12.2021
Päivitysaika27.5.2021 vk 34
vk 47
vk 8/22
paino-kerroin pisteluku paino-kerroin pisteluku paino-kerroin pisteluku paino-kerroin pisteluku
Suomi35,49 25822,37
Eurooppa *30,41 10117,92
USA *28,88 7026,43

Japani *5,22 23,72
Yhteensä100,0

* Kaikki kolme pistelukua on saatu jakamalla ne EKP:n laskemilla valuuttakursseilla. Valuuttakurssien arvot

Indeksipistelukujen lähde: Bloomberg, MSCI, Nasdaq OMX Nordic

Ajankohdasta 30.6.2019 alkaen yksittäisen eläkelaitoksen paino on enintään 15 prosenttia laskettaessa osakesijouitusten jakautumista alueittain. Vuodesta 2015 alkaen enimmäispaino oli 20 prosenttia. Ennen vuotta 2015 enimmäispaino oli 15 prosenttia.

Julkaisemme seuraavan päivityksen päivämäärältä 31.6.2021 viikolla 34/2021.