OLV-indeksin painokertoimet ja osaindeksien pisteluvut vuosineljännesten lopussa 2019.

Ajankohta31.3.2019 30.6.2019
30.9.2019 31.12.2019
Päivitysaika28.5.2019 vk 35
vk 48 vk 9 / 2020
paino-kerroin pisteluku paino-kerroin pisteluku paino-kerroin pisteluku paino-kerroin pisteluku
Suomi37,41 19023,34
Eurooppa *33,62 8522,23
USA *22,65 5041,80


Japani *6,33 19,25
Yhteensä100,0

* Kaikki kolme pistelukua on saatu jakamalla ne EKP:n laskemilla valuuttakursseilla. Valuuttakurssien arvot

Indeksipistelukujen lähde: Bloomberg, MSCI, Nasdaq OMX Nordic

Vuodesta 2015 alkaen yksittäisen eläkelaitoksen paino on enintään 20 prosenttia laskettaessa osakesijoitusten jakautumista alueittain. Ennen vuotta 2015 enimmäispaino oli 15 prosenttia.

Julkaisemme seuraavan päivityksen päivämäärältä 30.6.2019 viikolla 35/2019.