Digimurros haastaa pitkäjänteiset sijoittajat – Veritakselle kohtuullinen tuotto epävakailla markkinoilla

22.10.2015
  • Sijoitukset tuottivat yhteensä 2,4 prosenttia ajanjaksolla 1.1.–30.9.2015 (5,6 vastaavana ajankohtana vuonna 2014)
  • Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset, 15,6 (8,6) prosenttia
  • Osakkeet tuottivat 5,3 (8,0) prosenttia, korkosijoitukset painuivat 0,5 prosenttia pakkaselle (4,9)
  • Pitkän aikavälin vuotuinen nimellistuotto oli 5,9 prosenttia (vuodesta 1997)
  • Vakavaraisuuspääoma oli 580,9 (609) miljoonaa euroa, joka on 27,2 (30,1) prosenttia vastuuvelasta. Suhde vakavaraisuusrajaan on 2,2 (2,4)
  • TyEL-palkkasumma nousi 1 612,3 (1 582,6) miljoonaan euroon ja YEL-työtulo 256,9 (254,3) miljoonaan euroon.

Kolmas vuosineljännes oli sijoitusmarkkinoilla haastava. Veritas Eläkevakuutuksen sijoitustuotto laski kvartaalin aikana ja ylsi 2,4 prosenttiin. ”Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset, 15,6 prosenttia”, sijoitusjohtaja Niina Bergring kertoo. ”Myös osakkeet olivat hyvin plussalla, tuotto kipusi 5,3 prosenttiin, kun taas korkotuotot painuivat 0,5 prosenttia miinukselle. Kiinteistöjen tuotto oli vakaa, 5,6 prosenttia.”

Keväällä alkanut osakemarkkinoiden heilahtelu voimistui, kun sijoittajat yllättyivät Kiinan talouden heikkenemisestä. Varsinkin kehittyvien maiden osakkeet olivat vahvasti laskussa elo–syyskuussa Kiinan ilmoitettua valuuttansa yllätysdevalvaatiosta.

Bergring näkee tuotot kuitenkin odotusten mukaisena. ”Ennakoimme Kiinan heikkoutta ja laskimme osakepainoa vuoden alusta. Osakesijoituksemme olivatkin hyvin plussalla, 5,3 prosenttia.”

Kaikkien merkittävien keskuspankkien tukiessa edelleen likviditeettiä ja kasvua omilla alueillaan, syytä suureen riskitason alentamiseen ei nähdä. ”Olisi iso riski olla kokonaan poissa omaisuusluokista, joissa on vielä jonkinmoista tuottopotentiaalia pidemmässä juoksussa. Sijoituksemme ovat ilahduttavasti tuottaneet paremmin kuin markkinaindeksit, mikä auttaa tässä tilanteessa.”

Digitalisaatio muuttaa markkinoita – pitkäjänteiset sijoittajat haasteen edessä

Bergring ennustaa, että vahvat markkinaliikkeet ovat tulleet jäädäkseen. ”Olemme viimeisen vuoden aikana nähneet jo monta hyvin vahvaa, laajasti eri omaisuuslajeja koskettavaa markkinaliikettä, jotka kerta toisensa jälkeen otsikoidaan historiallisen suuriksi ja nopeiksi.”

”Liikkeet johtuvat markkinoiden mikrostruktuurin pysyvästä muutoksesta, joka johtuu kiihtyvästä digitalisaatiosta. Yhä useampi markkinatoimija on ryhtynyt käyttämään riskienhallintaan ja sijoitusstrategioihin samantyyppisiä algoritmeja, jotka voimistavat lumipallomaisesti toistensa tarvetta tehdä nopeita muutoksia salkkujen riskialtistumiin.”

Markkinaliikkeiden voimistuminen ja nopeutuminen haastaa pitkäaikaiset sijoittajat. ”Meidän pitää keskittyä vielä vahvempaan reaalitalouden ja sijoituskohteidemme analysointiin, tulevaisuuden ennakointiin ja vastuulliseen pitkäjänteisyyteen sijoitustoiminnassamme.”

Vuosien 2015 ja 2016 tuotot riippuvaisia Kiinan kehityksestä

Vuosien 2015 ja 2016 tuotot riippuvat edelleen pitkälti siitä, kuinka Kiina onnistuu taloutensa tasapainottamisessa. Kiinnostavaa on etenkin se, minkälaisia lieveilmiöitä ja tästä seuraa koko vuoden laskussa olleisiin globaaleihin kasvuennusteisiin.

”Ei ole poissuljettua, että Kiina jatkaa deflaation tuomista globaaliin talouteen. Tällä voi olla isot vaikutukset sekä kasvu- että inflaatio-odotuksiin ja sitä kautta myös sijoitusten tuotto-odotuksiin. Olen edelleen varovainen Kiinan suhteen, mutta toisaalta Euroopassa on hitaasti mutta varmasti paranevat edellytykset kohtuullisen kasvun saavuttamiseksi.”

Tuloskatsauksen 1–9/2015 tietoja ei ole tilintarkastettu.

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS
Markkinointiviestintä

Liitteet

Tuloskatsaus 1–9/2015

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman, puh. 010 550 1600, 050 343 2299
Sijoitusjohtaja Niina Bergring, puh. 010 5501 882, 040 8221 514
Talousjohtaja Tommy Sandås, puh. 010 5501 186, 050 593 0138