Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2012: Hyvät tuotot epävarmassa markkinatilanteessa

11.09.2012

Lehdistötiedote 21.8.2012

  • Sijoitustoiminnan tuotto oli 3,6 %
  • Vakavaraisuusaste oli 18,6 % vastuuvelasta ja toimintapääoma 2,4-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden
  • Toiminta tehokasta; hoitokustannussäästö oli 25,9 %; panostukset eläkeasiakkaiden palvelun kehittämiseen kasvoivat
  • Yrittäjäasiakkaiden määrä ylitti 40 000 rajan

- Eläke-Fennia menestyi alkuvuonna hyvin. Sijoitustuotot olivat hyvät ja vakavaraisuus turvaavalla tasolla. Toiminnan tehokkuus oli edelleen erinomainen. Asemamme yrittäjien vakuuttajana on vahva ja ylitimme 40 000 yrittäjäasiakkaan rajan, sanoo Eläke-Fennian toimitusjohtaja Lasse Heiniö.

Hyvät tuotot – vaikea markkina

Eläke-Fennian sijoitusten tuotot ensimmäisellä puolivuotiskaudella olivat 3,6 % (1-6/2011: 0,4 %), parhaiten tuottivat osakkeet 4,8 % ja yritysjoukkolainat 5,9 %.

Toimintapääoman määrä siihen rinnastettavine erineen oli 1 119 miljoonaa euroa (1 160 miljoonaa euroa). Vakavaraisuusaste oli 18,6 % (19,9 %) vastuuvelasta ja 2,4-kertainen (2,5-kertainen) vakavaraisuusrajaan nähden. Ilman määräaikaista vakavaraisuussäännöstöä vakavaraisuusaste olisi ollut 13,8 % (15,1 %) vastuuvelasta ja vakavaraisuusasema 1,8-kertainen (1,9-kertainen) vakavaraisuusrajaan nähden.

- Osakesijoitukset sekä etenkin yritysjoukkolainat tuottivat katsauskaudella hyvin. Huolimatta talouskasvun globaalista hidastumisesta ja Euroopassa vellovasta finanssikriisistä tuotot ovat kehittyneet kesäkuun jälkeenkin myönteisesti, sanoo Eläke-Fennian sijoitustoiminnasta vastaava johtaja Eeva Grannenfelt.

Sijoitusten keskimääräinen viiden vuoden nimellistuotto oli 1,4 % ja reaalituotto -0,9 %. Kymmenen vuoden aikana sijoitusten keskimääräinen nimellistuotto on ollut 4,8 % ja reaalituotto 3,0 %. Eläke-Fennian toiminnan alusta vuodesta 1999 asti laskettu nimellistuotto sijoituksille oli 4,7 % ja reaalituotto 2,7 %.

Eläke-Fennia on suositelluin työeläkeyhtiö

Eläke-Fennia käytti liikekuluihin 74 % (79 %) vakuutusmaksun hoitokustannusosista. Tulos on erinomainen, sillä samanaikaisesti Eläke-Fennia on panostanut voimakkaasti eläkeasiakkaiden palvelujen kehittämiseen. Vakuutusmaksutulo 1.1.-30.6.2012 oli 670 miljoonaa euroa (562 milj. e) ja sen arvioidaan olevan 1 341 miljoonaa euroa vuonna 2012, mikä on noin 12 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Vuoden 2012 kolme siirtokierrosta ovat pienentäneet Eläke-Fennian maksutuloa yhteensä 4,1 miljoonalla eurolla. TyEL-vakuutuksia siirtyi Eläke-Fenniasta pois kolmella siirtokierroksella nettona 45 kappaletta ja YEL-vakuutuksia siirtyi Eläke-Fenniaan nettona 112 kappaletta. Uusmyynnin kautta saatiin uusia TyEL-vakuutuksia 1 571 kappaletta ja YEL-vakuutuksia 2 580 kappaletta.

Raportointijakson aikana Eläke-Fennian YEL-vakuutusten määrä ylitti 40 000 vakuutuksen rajan. Tämä on yksi osoitus Fennia-ryhmän hyvästä asemasta erityisesti yrittäjien vakuuttajana.

Taloustutkimus Oy:n toteuttamassa vuoden 2011 toimialakohtaisessa asiakastyytyväisyystutkimuksessa asiakkaat antoivat Eläke-Fennian palvelusta työeläkealan parhaat arviot. Asiakkaat kertoivat tutkimuksessa myös suosittelevansa mieluiten Eläke-Fenniaa.


Luvut ovat tilintarkastamattomia emoyhtiön lukuja.

Liitteet:
Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2012 > (pdf)
Eläke-Fennian osavuosikatsauskalvot > (pdf)