Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2013: Sijoituksille 1,9 prosentin tuotto

27.08.2013

Eläke-Fennian sijoitustoiminnan tuotto vuoden ensimmäisellä puolivuotiskaudella oli 1,9 prosenttia (3,6 prosenttia 1-6/2012). Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet, 4,7 prosenttia (4,8 prosenttia) sekä kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitusyritykset, 4,7 prosenttia (2,8 prosenttia).

- Sijoitusmarkkinoiden alkuvuoden myönteinen kehitys kääntyi loppukeväästä laskuun erityisesti kehittyvien markkinoiden odotettua huonompien talouslukujen ja keskuspankkien tukitoimien jatkon epävarmuuden vuoksi. Loppuvuonna markkinoiden ennakoitavuus jatkunee heikkona, sanoo Eläke-Fennian sijoituksista vastaava johtaja Eeva Grannenfelt.

Eläke-Fennian sijoitusten keskimääräinen nimellistuotto vuodesta 1999 asti oli 4,9 prosenttia ja reaalituotto 3,0 prosenttia. Sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 4,3 prosenttia ja reaalituotto 2,6 prosenttia. Kymmenen vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 5,1 prosenttia ja reaalituotto 3,2 prosenttia.

Vakavaraisuuspääoma oli 1 342 miljoonaa euroa (toimintapääoma ml. EMU-puskuri 1 119 miljoonaa euroa 30.6.2012). Vakavaraisuuspääoma ennen tasoitusmäärää oli 1 122 miljoonaa euroa (868 miljoonaa euroa). Vakavaraisuusaste oli 20,9 prosenttia (18,6 prosenttia) vastuuvelasta ja 2,2-kertainen (2,4-kertainen) vakavaraisuusrajaan nähden.

Toiminta tehokasta

Eläke-Fennian toiminnan tehokkuus oli hyvällä tasolla. Eläke-Fennia käytti liikekuluihin 80 prosenttia (74 prosenttia 1-6/2012) vakuutusmaksun hoitokustannusosista.

Vakuutusmaksutulo 1.1. - 30.6.2013 oli 664 miljoonaa euroa (670 miljoonaa euroa). Vakuutusmaksutulon arvioidaan olevan vuonna 2013 yhteensä 1 340 miljoonaa euroa, mikä on 1,1 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Vuoden 2013 kolme siirtokierrosta ovat pienentäneet Eläke-Fennian maksutuloa yhteensä 23,9 miljoonalla eurolla. TyEL-vakuutuksia siirtyi Eläke-Fenniasta pois kolmella siirtokierroksella nettona 348 kappaletta ja YEL-vakuutuksia nettona 418 kappaletta. Uusmyynnin kautta saatiin uusia TyEL- vakuutuksia 992 kappaletta ja YEL-vakuutuksia 1 640 kappaletta.

Eläke-Fennia valmistautuu fuusioon

Eläke-Fennia ja LähiTapiola Eläkeyhtiö muodostavat 1.1.2014 uuden työeläkeyhtiön, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon. Yhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät sulautumiseen tähtäävän suunnitelman 19.6.2013. Finanssivalvonta antoi luvan sulautumiselle kesäkuun lopussa.

Elo tulee olemaan merkittävä vaikuttaja työeläkealalla. Noin 3 miljardin euron suuruisella vakuutusmaksutulolla Elon markkinaosuus on toiminnan alussa noin 24 prosenttia. Yhtiön sijoitusvarallisuus on yli 17 miljardia. Elo tulee toimimaan Fennian ja LähiTapiolan työeläkevakuutuskumppanina.

- Vuoden 2012 tilinpäätöstietojen perusteella nyt yhdistyvät kaksi alan tehokkainta eläkeyhtiötä. Keväällä tehtyjen arvioiden mukaan synergiahyödyt ovat merkittävät fuusion ylimenovaiheen jälkeen. Asiakkaille fuusio merkitseekin entistä kattavampia palveluja ja kilpailukykyisempiä vakuutusmaksualennuksia. Elo panostaa erityisesti palvelujen helppokäyttöisyyteen sekä yritysrahoituksen ja työhyvinvoinnin palveluihin, kertoo Eläke-Fennian toimitusjohtaja Lasse Heiniö.

Luvut ovat tilintarkastamattomia emoyhtiön lukuja.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Lasse Heiniö, p. 010 503 7204
Johtaja, sijoitukset Eeva Grannenfelt, p. 050 544 6355

Tiedotteeseen liittyvät liitteet löytyvät Eläke-Fennian verkkosivuilta.