Eläke-Fennian osavuosiraportti 1.1.–30.9.2012: Sijoitukset tuottivat 7,3 prosenttia

23.10.2012

Lehdistötiedote 23.10.2012

- Vaikka maailmantalouden epävarmuuden merkit ovat lisääntyneet ja luottamus talouskasvuun on yleisesti heikko, Eläke-Fennian sijoitustuotoissa tämä ei vielä näkynyt. Reilun seitsemän prosentin tuotto on tilanteeseen nähden hyvä. Erityisen ylpeä olen kuitenkin toimintamme tehokkuudesta. Koko vuoden hoitokustannussäästömme tulee arvion mukaan olemaan yli 13 miljoonaa euroa, mikä olisi Eläke-Fennian historian paras, kertoo Eläke-Fennian toimitusjohtaja Lasse Heiniö.

Eläke-Fennian sijoitusten tuotot 1.1. - 30.9.2012 olivat 7,3 % (1-9/2011: -3,5 %). Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet 12,8 % (-21,4 %) ja joukkovelkakirjalainat 8,4 % (2,3 %). Myös kiinteistösijoitukset tuottivat hyvin 5,2 % (5,7 %).

- Onnistuimme vuoden kolmannella neljänneksellä sekä luottoriskillisten sijoitusten että osakesijoitusten ajoituksessa ja valinnassa. Alkuvuoden tuottotaso on ollut poikkeuksellisen hyvä heikkenevästä talouskasvusta ja alhaisista koroista huolimatta. Ennakoimme tuottojen olevan vuoden lopussa syyskuun lopun tasolla, sanoo Eläke-Fennian sijoituksista vastaava johtaja Eeva Grannenfelt.

Vakavaraisuusaste oli 20,7 % (1-9/2011: 16,1 %) vastuuvelasta ja 3,1-kertainen (2,4-kertainen) vakavaraisuusrajaan nähden. Ilman määräaikaista vakavaraisuussäännöstöä vakavaraisuusaste olisi ollut 15,9 % (11,5 %) vastuuvelasta ja vakavaraisuusasema 2,4-kertainen (1,7-kertainen) vakavaraisuusrajaan nähden. Toimintapääoman määrä siihen rinnastettavine erineen oli 1 273 miljoonaa euroa (934 miljoonaa euroa 30.9.2011).

Eläke-Fennian sijoitusten keskimääräinen nimellistuotto vuodesta 1999 asti oli syyskuun lopussa 4,8 prosenttia ja reaalituotto 2,8 prosenttia. Viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 2,1 prosenttia ja reaalituotto -0,2 prosenttia. Kymmenen vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 5,2 prosenttia ja reaalituotto 3,3 prosenttia.

Työeläkevakuutusten siirtoliikenne oli vuonna 2012 Eläke-Fennialle lievästi tappiollinen. Vuoden neljä siirtokierrosta pienensivät Eläke-Fennian TyEL-maksutuloa 8,8 miljoonalla eurolla, mikä on runsaat 0,8 prosenttia Eläke-Fennian vuotuisesta TyEL-maksutulosta. TyEL-vakuutusten nettomäärä pieneni 165 vakuutuksella ja YEL-vakuutusten nettomäärä 111 vakuutuksella.

Luvut ovat tilintarkastamattomia emoyhtiön lukuja.

Eläke-Fennian osavuosiraporttikalvot 1.1. - 30.9.2012 (pdf) >

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Lasse Heiniö, p. 010 503 7204
Varatoimitusjohtaja Matti Carpén, p. 010 503 7290
Johtaja, sijoitukset Eeva Grannenfelt, p. 050 544 6355