Eläke-Fennian osavuosiraportti 1.1.–30.9.2013: Sijoitukset tuottivat 6,3 prosenttia

22.10.2013

Eläke-Fennian sijoitustoiminnan tuotto 1.1.–30.9.2013 oli 6,3 prosenttia (1-9/2012: 7,3 prosenttia). Parhaiten tuottivat suorat kiinteistösijoitukset, 15,0 prosenttia (6,0 prosenttia) ja noteeratut osakkeet, 14,7 prosenttia (12,8 prosenttia).

Eläke-Fennian ja LähiTapiola Eläkeyhtiön yhdistyminen 1.1.2014 edellyttää sijoitusten arvostusperiaatteiden yhdenmukaistamista 31.12.2013 hetkellä. Tämän johdosta kiinteistösijoitukset on arvioitettu ulkopuolisella arvioitsijalla 30.9. salkku- ja markkinatilanteessa. Kiinteistösijoitusten arvostusperiaatteiden muutos nosti kiinteistöjen arvoja, ja tämän vaikutus sijoitustuottoon on noin 0,5 prosenttiyksikköä. Lisäksi Eläke-Fennian kiinteistösijoitusstrategia toimi erinomaisesti nykyisessä matalariskisiä kohteita suosivassa markkinatilanteessa, mikä näkyi etenkin asunto- ja kauppakeskuskiinteistöjen arvonnousuna.

- Osakemarkkinoilla vuoden kolmas neljännes oli synkän alkukesän jälkeen erittäin hyvä. Markkinat piristyivät etenkin Yhdysvaltain keskuspankin ilmoitettua jatkavansa ennallaan taloutta elvyttävää joukkovelkakirjaosto-ohjelmaa. Ennakoimmekin sijoitustuottojen olevan vuoden lopussa syyskuun lopun tasolla, toteaa Eläke-Fennian sijoituksista vastaava johtaja Eeva Grannenfelt.

Eläke-Fennian sijoitusten keskimääräinen nimellistuotto vuodesta 1999 asti oli syyskuun lopussa 5,1 prosenttia ja reaalituotto 3,2 prosenttia. Sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 5,9 prosenttia ja reaalituotto 4,2 prosenttia. Kymmenen vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 5,4 prosenttia ja reaalituotto 3,5 prosenttia.

Vakavaraisuuspääoma oli 1 533 miljoonaa euroa (toimintapääoma ml. EMU-rinnastus 1 273 miljoonaa euroa 30.9.2012). Vakavaraisuuspääoma ennen tasoitusmäärää oli
1 319 miljoonaa euroa (1 017 miljoonaa euroa). Vakavaraisuusaste oli 23,4 prosenttia (20,7 prosenttia) vastuuvelasta ja 2,5-kertainen (3,1-kertainen) vakavaraisuusrajaan nähden.

Vuoden 2013 neljä työeläkevakuutusten siirtokierrosta vähensivät Eläke-Fennian maksutuloa yhteensä 42 miljoonalla eurolla. TyEL-vakuutuksia siirtyi Eläke-Fenniasta pois nettona 499 kappaletta ja YEL-vakuutuksia nettona 508 kappaletta.

Elo aloittaa vuoden 2014 alussa

Eläke-Fennian ja LähiTapiola Eläkeyhtiön yhdistyminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Eläke-Fennia ja LähiTapiola Eläkeyhtiö muodostavat 1.1.2014 uuden työeläkeyhtiön, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon. Elon markkinaosuus on toiminnan alussa noin 24 prosenttia ja yhtiön sijoitusvarallisuus yli 17 miljardia euroa.

- Valmistelemme koko työeläkejärjestelmän kannalta merkittävää fuusiota, joka parantaa järjestelmän tehokkuutta ja toimintavarmuutta. Asiakkaillemme yhdistyminen tarkoittaa entistä kattavampia palveluja ja kilpailukykyisempiä vakuutusmaksualennuksia, sillä synergiahyödyt ovat merkittävät fuusion ylimenovaiheen jälkeen, sanoo Eläke-Fennian toimitusjohtaja Lasse Heiniö.

Luvut ovat tilintarkastamattomia emoyhtiön lukuja.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Lasse Heiniö, puh 010 503 7204
Johtaja, sijoitukset Eeva Grannenfelt, puh 050 544 6355