Eläke-Fennian tilinpäätös 2013: Sijoituksille erinomainen 9,4 prosentin tuotto

04.03.2014

Eläke-Fennian sijoitusten tuotto vuodelta 2013 oli käyvin arvoin laskettuna 9,4 prosenttia (10,3 % vuonna 2012). Sijoitusten markkina-arvo kasvoi vuoden loppuun mennessä 8 152 miljoonaan euroon (7 495 miljoonaa euroa).

Eläke-Fennian sijoitusten keskimääräinen nimellistuotto vuodesta 1999 asti oli vuoden 2013 lopussa 5,2 prosenttia ja reaalituotto 3,3 prosenttia. Viiden vuoden (2009–2013) keskimääräinen nimellistuotto oli 7,6 prosenttia ja reaalituotto 5,6 prosenttia. Kymmenen vuoden (2004–2013) keskimääräinen nimellistuotto oli 5,5 prosenttia ja reaalituotto 3,6 prosenttia.

Vakavaraisuus vahvistui vuoden 2013 aikana. Vakavaraisuuspääoma kasvoi vuoden alun 1 360 miljoonasta eurosta 1 667 miljoonaan euroon. Vakavaraisuusaste oli vuoden lopussa 25,1 prosenttia (21,7 % 1.1.2013) vastuuvelasta ja 2,4-kertainen (2,7-kertainen 1.1.2013) vakavaraisuusrajaan nähden. Vakavaraisuutta kuvaava tunnusluku muuttui 1.1.2013 voimaan tulleen lainsäädännön myötä vakavaraisuuspääomaksi. 31.12.2012 saakka vakavaraisuutta kuvaavana tunnuslukuna käytettiin toimintapääomaa.

Osakesijoittajalle hyvä vuosi

Eläke-Fennian sijoitusten tuotot olivat vuonna 2013 hyvällä tasolla kaikissa omaisuuslajeissa. Vuosi oli kuitenkin erityisesti osakesijoittajan vuosi: Eläke-Fennia lisäsi onnistuneesti osakepainoaan ja hyödynsi näin markkinoiden suosiollista kehitystä. Parhaiten tuottivatkin noteeratut osakkeet, 22,1 prosenttia (16,7 %). Myös suorat kiinteistösijoitukset, 16,2 prosenttia (14,8 %) ja pääomasijoitukset, 10,7 prosenttia (10,8 %) tuottivat hyvin. Korkosijoitukset tuottivat yhteensä 1,6 prosenttia (9,0 %) ja hedge-rahastosijoitukset 9,0 prosenttia (8,6 %).

Vuoden lopussa Eläke-Fennian sijoituksista osakesijoituksia oli 31,6 prosenttia (21,7 %), korkosijoituksia sisältäen joukkolainat sekä lainasaamiset, muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 40,7 prosenttia (51,9 %), kiinteistösijoituksia 16,5 prosenttia (15,3 %) ja muita sijoituksia sisältäen mm. hedge-rahastosijoitukset 11,2 prosenttia (11,1 %).

Toiminnan tehokkuus hyvällä tasolla

Vuosi 2013 oli Eläke-Fennian viimeinen toimintavuosi ennen yhdistymistä LähiTapiola Eläkeyhtiön kanssa. Eläke-Fennian toiminnan tehokkuus säilyi hyvänä, vaikka yhtiössä valmistauduttiin vuoden aikana tulevaan fuusioon. Hoitokustannusylijäämää syntyi 11,1 miljoonaa euroa eli 19,3 prosenttia hoitokustannustulosta. Eläke-Fennian kokonaisliikekulut vuodelta 2013, sisältäen fuusion valmisteluun liittyvät kulut, olivat 65,7 miljoonaa euroa (59,6 miljoonaa euroa).

Eläke-Fennia siirtää asiakashyvityksiin 21,8 miljoonaa euroa (18,8 miljoonaa euroa), mikä on 0,4 prosenttia (0,4 %) vakuutetusta palkkasummasta.

Vanhuuseläkehakemusten määrä kasvoi

Vakuutusmaksutulo vuodelta 2013 oli kokonaisuudessaan 1 326 miljoonaa euroa. Eläke-Fennia säilytti vahvan aseman yrittäjien ja pk-yritysten työeläkevakuuttajana. Uusmyynti säilyi hyvällä tasolla: uusmyynnillä saatiin TyEL-vakuutuksia 1 800 kappaletta ja YEL-vakuutuksia 2 800 kappaletta.

Vuoden 2013 lopussa Eläke-Fenniassa oli vakuutettuna 214 420 henkilöä. TyEL-vakuutusten määrä väheni noin 1 220 vakuutuksella 21 700 kappaleeseen, ja niissä oli vakuutettuna 177 020 henkilöä. YEL-vakuutettujen määrä pieneni vuoden aikana noin
2 200 yrittäjällä ja vuoden lopussa YEL-vakuutuksia oli voimassa 37 400 kappaletta.

Eläke-Fenniassa käsiteltiin vuoden aikana kaikkiaan 18 000 eläkeasiaa, joista uusien eläkehakemusten osuus oli 8 700. Vanhuuseläkehakemusten määrä kasvoi lähes 10 prosenttia edellisvuodesta. Eläke-Fenniassa vakuutetut siirtyivät työsuhteesta vanhuuseläkkeelle keskimäärin 63,5-vuotiaina. Eläkkeensaajia oli vuoden lopussa yhteensä 88 500 ja vuoden aikana eläkkeitä maksettiin kaikkiaan 1 082 miljoonaa euroa.

Elo aloitti vuoden 2014 alussa

Eläke-Fennia ja LähiTapiola Eläkeyhtiö yhdistyivät 1.1.2014 alkaen Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Eloksi. 490 000 vakuutetulla ja noin 3 miljardin euron kokonaismaksutulolla Elon markkinaosuus on toiminnan alussa noin 24 prosenttia. Elon sijoitusomaisuuden arvo on yli 18 miljardia euroa.

Elo jatkaa tiivistä yhteistyötä Fennian ja LähiTapiolan kanssa ja toimii molempien yhtiöryhmien työeläkevakuutuskumppanina. Elon palvelut ovat saatavilla kaikkialla Suomessa kumppaniverkoston kautta.

Asiakkaille Elon syntyminen merkitsee entistä kattavampia palveluja ja kilpailukykyisempiä vakuutusmaksualennuksia, sillä synergiahyödyt ovat merkittävät fuusion ylimenovaiheen jälkeen.

Eläke-Fennian tilinpäätös

Lisätietoja antavat:

Lasse Heiniö, toimitusjohtaja, Eläke-Fennia (31.12.2013 asti), puh. 020 703 5101
Eeva Grannenfelt, johtaja, sijoitukset, Eläke-Fennia (31.12.2013 asti), puh. 050 544 6355
Irmeli Heino, johtaja, talous ja HR, Eläke-Fennia (31.12.2013 asti), puh. 020 703 5103