Eläke-Fennian tulosraportti 1.1.–31.3.2012: Sijoitukset tuottivat 4,4 prosenttia

17.04.2012
  • Vakavaraisuus hyvä; vakavaraisuusaste oli 19,3 % vastuuvelasta
  • Sijoitustoiminnan tuotto oli hyvä 4,4 %
  • Eläke-Fennia menestyi asiakassiirroissa alkuvuonna

Eläke-Fennian sijoitustoiminnan tuotto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 4,4 prosenttia. Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet 11,7 prosenttia. Tuotot olivat hyvät myös joukkovelkakirjalainoissa 3,9 prosenttia ja hedge fund - rahastoissa, 4,1 prosenttia.

- Onnistuimme hyvin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Nostimme riskitasoa ja lisäsimme osakkeita sekä luottoriskillisiä sijoituksia. Ennakoimme, että loppuvuonna tuotot tulevat maltillistumaan. Kuluva vuosi tullee kuitenkin olemaan kokonaisuudessaan sijoittajalle viime vuotta parempi, kertoo Eläke-Fennian sijoituksista vastaava johtaja Eeva Grannenfelt.

Eläke-Fennian sijoitusten keskimääräinen tuotto vuodesta 1999 asti on ollut 4,8 prosenttia (1999–2011) ja reaalituotto 2,8 prosenttia. Viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto on ollut 2,1 prosenttia (2007–2011) ja reaalituotto -0,2 prosenttia. Kymmenen vuoden keskimääräinen nimellistuotto on 4,8 prosenttia (2002–2011) ja reaalituotto 2,9 prosenttia.

Toimintapääoman määrä siihen rinnastettavine erineen kasvoi vuoden alusta ja toimintapääoma oli 1 163 miljoonaa euroa. Toimintapääoma oli 2,4-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden. Vakavaraisuusaste oli 19,3 prosenttia vastuuvelasta. Ilman määräaikaista vakavaraisuussäännöstöä vakavaraisuusaste olisi ollut 14,6 prosenttia vastuuvelasta ja vakavaraisuusasema 1,8-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden.

Eläke-Fennia menestyi alkuvuoden aikana hyvin työeläkevakuutusyhtiöiden välisissä TyEL- ja YEL-vakuutusten asiakassiirroissa. Vuoden kaksi ensimmäistä siirtokierrosta kasvattivat Eläke-Fennian TyEL-maksutuloa noin 2,8 miljoonalla eurolla. TyEL-vakuutusten määrä kasvoi 41 vakuutuksella ja YEL-vakuutusten määrä 289 vakuutuksella.

Luvut ovat tilintarkastamattomia emoyhtiön lukuja.

Eläke-Fennian tulosraportti 1.1.-31.3.2012

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Lasse Heiniö, p. 010 503 7204
Johtaja, sijoitukset Eeva Grannenfelt, p. 050 544 6355