Eläke-Tapiolan puolivuosikatsaus: sijoitukset tuottivat 3,7 prosenttia

12.09.2012

Lehdistötiedote 16.8.2012

Eläke-Tapiolan sijoitusten tuotto 1.1.–30.6.2012 käyvin arvoin laskettuna oli 3,7 prosenttia.

• Vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 24,6 prosenttia ja vakavaraisuusasema oli 2,8.

• Hoitokustannustulos oli 7,9 milj. euroa.

”Sijoitusmarkkinoita ovat alkuvuoden aikana leimanneet euroalueen velkakriisi, huoli talouskasvun hidastumisesta sekä keskuspankkien toimenpiteet talouden elvyttämiseksi. Talouden uhkakuvista huolimatta osakemarkkinat ovat keskimäärin tuottaneet hyvin Euroopassa ja Yhdysvalloissa”, kertoo Eläke-Tapiolan sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Alkuvuoden markkinatuottojen kannalta Euroopan keskuspankin loppuvuodesta 2011 julkistama kolmivuotinen rahoitusohjelma pankkien likviditeetin turvaamiseksi oli merkittävä. Rahoitusohjelma johti voimakkaaseen riskillisten omaisuusluokkien elpymiseen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Toisella vuosineljänneksellä osakemarkkinat kuitenkin laskivat makrotalouden indikaattoreiden heikentyessä ja Euroopan velkakriisin pitkittyessä.

Eurooppalaisia osakemarkkinoita kuvaavan Stoxx 600 -indeksin tuotto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 5,2 prosenttia, OMX Helsinki -indeksin tuotto oli 0,2 prosenttia ja Yhdysvaltojen osakemarkkinoita kuvaavan S&P 500 -indeksin tuotto oli 9,5 prosenttia.

Osakesijoitusten tuotto jatkoi hyvää kehitystä

Eläke-Tapiolan sijoitusten tuotto kuudelta kuukaudelta oli 3,7 prosenttia (0,2 % 6/2011). Sijoitusten likvidiyteen kiinnitettiin erityistä huomiota epävarmassa talousympäristössä. Rahamarkkinasijoitusten osuutta sijoitussalkussa pienennettiin. Osakkeiden osuus sijoituksista oli kesäkuun lopussa 28,1 prosenttia (33,6 %). Hedge-rahastosijoitusten määrä kasvoi 5,4 prosenttiin sijoitusjakaumasta (2,3 %).

Eläke-Tapiolan korkosijoituksista parhaaseen, 6,7 prosentin tuottoon, ylsivät yrityslainasijoitukset (1,2 %). Joukkovelkakirjalainojen tuotto oli 3,6 prosenttia (1,1 %). Saksan korkojen lasku erittäin alhaiselle tasolle tuki sijoitustuottoja vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Osakesijoitusten kokonaistuotto oli 7,1 prosenttia (−1,3 %). Kotimaisten osakesijoitusten tuotto jäi suurempien markkina-alueiden tuottoja alhaisemmaksi. Noteeratut osakesijoitukset tuottivat 6,8 prosenttia (−2,2 %). Noteeraamattomat suorat osakesijoitukset jatkoivat edelleen hyvää kehitystä vuoden 2011 arvonnousujen jälkeen ja niiden tuotto oli 13,0 prosenttia (17,7 %). Pääomasijoitusrahastot tuottivat 7,1 prosenttia (7,2 %).

Kiinteistösijoituksia lisättiin maltillisesti. Suorien kiinteistösijoitusten arvo ylittää jo miljardi euroa. Suorat kiinteistösijoitukset tuottivat 2,2 prosenttia (2,9 %) ja kiinteistöpääomarahastot 3,0 prosenttia (3,5 %).

Eläke-Tapiolan liikekulut alenivat yli 2 milj. euroa. Tämän johdosta alkuvuoden hoitokustannustulos oli 7,9 miljoonaa euroa (5,3 milj. e) ja liikekulut olivat 75,2 prosenttia hoitokustannustuloista (83,1 %).

Talouden näkymät pitävät tuotto-odotukset alhaisina

Syvä talouskriisi Euroopassa jatkuu. Euroalue on toistaiseksi välttynyt täpärästi taantumalta, mutta järjestelmäriskit ovat korkealla tasolla ja euroalueen BKT:n supistuminen lähitulevaisuudessa on hyvin todennäköistä.

Suomen talouden lyhyen aikavälin suurimmat riskit tulevat valtaosin maan rajojen ulkopuolelta. Suomessa suhdannekäänteet tapahtuvat noin puolen vuoden viiveellä muihin teollisuusmaihin verrattuna. ”Vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä alkanut euroalueen talouskasvun heikkeneminen heijastunee Suomen talouteen toden teolla vasta vuoden 2012 jälkipuoliskolla. Pitkän aikavälin suuria haasteita Suomen taloudelle ovat myös väestön ikääntyminen, julkisen talouden rahoituspohjan rapautuminen sekä kilpailukyky”, arvioi Eläke-Tapiolan toimitusjohtaja Satu Huber.

Ensi vuoden alussa Tapiola-ryhmän ja Lähivakuutuksen yhdistymisen tuloksena muodostuu uusi suomalainen finanssiryhmittymä LähiTapiola, joka on Suomen johtava vahinkovakuuttaja. Eläke-Tapiola toimii muodostuvan ryhmän työeläkevakuutuskumppanina. Eläkeyhtiön näkökulmasta LähiTapiolan odotetaan tuovan kasvua varsinkin PK- ja yrittäjäsektorilla, joiden näkymät Suomessa ovat myönteiset. LähiTapiolan vahvuus on itsenäiset alueyhtiöt, jotka ovat entistä lähempänä asiakkaita.

Lisätiedot:

Puolivuosikatsaukset 2012: www.tapiola.fi/tulos<http://www.tapiola.fi/tulos>