Eläke-Tapiolan sijoitustuotot hyvässä nousussa alkuvuoden aikana

26.04.2012

Eläke-Tapiolan osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2012

  • Eläke-Tapiolan sijoitusten tuotto 1.1.–31.3.2012 oli 4,2 prosenttia (–0,1 % 3/2011).
  • Vakavaraisuus vahvistui edelleen alkuvuoden aikana. Vakavaraisuutta mittaava toimintapääoma oli 25,3 prosenttia vastuuvelasta (27,9 %) ja 3,2-kertainen (2,3) vakavaraisuusrajaan nähden.
  • Kymmenen vuoden keskimääräinen tuotto on 5,4 prosenttia (1.4.2002–31.3.2012) ja viiden vuoden keskimääräinen tuotto on 3,6 prosenttia (1.4.2007–31.3.2012).

Eläke-Tapiolan sijoitusten arvo kehittyi myönteisesti vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana. ”Alkuvuosi oli erinomainen osakemarkkinoilla ja tuottokehitys kolmen kuukauden ajalla oli yksi historian parhaista. Positiivisessa markkinaympäristössä Eläke-Tapiolan sijoitustuottojen nousu kattoi jo helmikuussa koko edellisen vuoden laskun”, kertoo Eläke-Tapiolan sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Sijoitusten arvo maaliskuun lopussa oli 9 654,4 miljoonaa euroa (9 477,6 milj. e).

Eläke-Tapiola nosti osakesijoitusten osuutta sijoitussalkussa heti vuoden alussa ja pääsi näin hyötymään osakemarkkinoiden vahvasta noususta koko kvartaalin ajan. Osakesijoituksia oli sijoitussalkusta 31.3.2012 28,2 prosenttia (38,7) ja ne tuottivat 11,8 prosenttia. Erityisen hyvin tuottivat noteeratut osakkeet, 13,7 prosenttia.

Korkosijoitukset tuottivat alkuvuoden aikana myös edelleen hyvin, yli 2 prosenttia. Yrityslainojen tuotto nousi lähes 5 prosentin tasolle muutaman kuukauden jaksolla.

Vaihtoehtoisten sijoitusten osuutta on Eläke-Tapiolan strategian mukaisesti nostettu edelleen hajauttamaan sijoitusten riskiä. Näiden sijoitusten paino on nyt noin 5 prosenttia. Vaihtoehtoiset sijoitukset tuottivat 1,1 prosenttia.

”Eläke-Tapiolan jo ennestään hyvällä tasolla ollut vakavaraisuusaste kehittyi positiivisesti vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana”, Eläke-Tapiolan toimitusjohtaja Satu Huber toteaa. Vakavaraisuutta kuvaava toimintapääoma oli 25,3 prosenttia vastuuvelasta. Toimintapääoma oli 3,2-kertainen vakavaraisuusrajaan verrattuna. Ilman tilapäisiä lakimuutoksia vakavaraisuusaste olisi ollut 20,3 prosenttia (22,8 %) ja vakavaraisuusasema 2,5 (1,9).

Reagointikyvyn ja hyvän vakavaraisuuden merkitys korostuvat sijoituspolitiikassa

Keskuspankkien vahvat tukitoimet markkinoille näkyivät alkuvuoden markkinakehityksessä. Reaalitalouden ja finanssimarkkinoiden ongelmien vuoksi keskuspankit pitävät ohjauskorot hyvin alhaisina vielä pitkään.

Alkuvuoden vahvasta kehityksestä huolimatta maailmantalouden tila ei ole vielä kestävällä pohjalla ja epävarmuus on lisääntynyt huomattavasti. Euroalueen tilanne, korkea öljyn hinta sekä Kiinan kasvuodotusten lasku ovat jo aiheuttaneet epävarmuutta markkinoille ja osakkeiden hinnat ovat reagoineet laskulla. Pitkäaikainen sijoittaja joutuu varautumaan moniin sijoitusmarkkinoiden tuomiin haasteisiin vuoden edetessä.

”Markkinatilanne suosi riskinottoa alkuvuonna maaliskuulle asti sekä osake- että korkosijoituksissa. Taloudessa on edelleen useita, normaalin suhdannekierron ulkopuolisia riskejä. Epävarma markkinatilanne ja lyhentyneet suhdannesyklit eivät puolla Eläke-Tapiolan hyvän vakavaraisuuden käyttämistä maksimaalisesti riskinottoon”, Hanna Hiidenpalo arvioi.

Eläke-Tapiolan sijoitusten tuotto ja jakauma 1.1.-31.3.2012

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Satu Huber, (09) 453 2619
Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, (09) 453 3310