Eläke-Tapiolan sijoitustuotto vahvassa nousussa

25.10.2012

Lehdistotiedote 25.10.2012

• Eläke-Tapiolan sijoitusten tuotto käyvin arvoin laskettuna 1.1.–30.9.2012 oli 6,8 prosenttia.
• Vakavaraisuusaste vahvistui syyskuun lopussa 26,1 prosenttiin ja vakavaraisuusasema oli 3,0.
• Kymmenen vuoden keskimääräinen tuotto on 5,5 prosenttia (1.10.2002–30.9.2012) ja viiden vuoden keskimääräinen tuotto on 3,6 prosenttia (1.10.2007–30.9.2012).

Eläke-Tapiolan sijoitustuotot lähes kaksinkertaistuivat kesäkuun lopun 3,7 prosentista syyskuun 2012 loppuun mennessä. Sijoitusten tuotto vuoden yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta oli käyvin arvoin laskettuna 6,8 prosenttia (–4,8 % 9/2011). Sijoitusten käypä arvo syyskuun lopussa oli 9 785,1 miljoonaa euroa (9 043,2 milj. e).

”Sijoitusmarkkinoiden positiivinen kehitys tuki tulostamme. Heinäkuun alun ja syyskuun lopun välinen tuotto oli peräti 3,0 prosenttia. Kaikkien omaisuusluokkien tuotot kehittyivät positiivisesti kesän aikana”, kertoo Eläke-Tapiolan sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Vuoden alusta asti tarkasteltuna omaisuusluokista parhaiten tuottivat osakesijoitukset, jotka kokonaisuutena ylsivät lähes 13 prosentin tuottoon. Erityisen hyvin tuottivat osakesijoitukset Euroopassa, 21 prosenttia. Suomalaisten osakkeiden tuotto ylsi noin 10 prosenttiin. Noteeraamattomat osakesijoitukset ylsivät myös erinomaiseen yli 23 prosentin tuottoon.

Myös korkosijoitusten tuotto oli erinomainen, yli 5 prosenttia Yrityslainojen tuotto nousi lähes 10 prosentin tasolle vuoden alusta tarkasteltuna. Osake- ja korkosalkkujen tuotot ylittivät yleisen markkinakehityksen tason. Erinomaisten tuottojen taustalla on ollut onnistunut maa- ja yritysvalinta Euroopassa ja muilla markkinoilla.

Kiinteistösijoitusten tuotto oli 3,5 prosenttia. Suorat kiinteistösijoitukset tuottivat 3,5 prosenttia ja kiinteistöpääomarahastot 3,4 prosenttia. Vaihtoehtoisten sijoitusten osuutta on Eläke-Tapiolan strategian mukaisesti nostettu edelleen hajauttamaan sijoitusten riskiä. Näiden sijoitusten paino on nyt noin 6 prosenttia. Vaihtoehtoiset sijoitukset tuottivat 0,8 prosenttia.

Vahva vakavaraisuus tuo turvaa haastavassa sijoitusympäristössä

Yhtiön vakavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 26,1 prosenttia (22,0 %) ja vakavaraisuusasema eli toimintapääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan oli 3,0 (3,0). Ilman tilapäisiä lakimuutoksia vakavaraisuusaste olisi ollut 21,1 prosenttia (17,1 %) ja vakavaraisuusasema 2,4 (2,4).

Sijoitusympäristö on pysynyt haastavana, kun länsimaiden rakenteellisiin velkaantumisongelmiin ei toistuvista yrityksistä huolimatta ole löydetty kestävää ratkaisua. Keskuspankit ovat elvytystoimillaan painaneet globaalin korkotason lähelle nollaa. Määrällinen elvytys ja likviditeetin runsas lisääminen eivät ole kuitenkaan vielä näkyneet reaalitaloudessa, vaan globaali talouskasvu on edelleen varsin heiveröistä.

”Vahva vakavaraisuutemme antaa turvaa toimia sijoitusmarkkinoilla tässä poikkeuksellisen haastavassa ympäristössä”, kommentoi Eläke-Tapiolan toimitusjohtaja Satu Huber.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Satu Huber (09) 453 2619

Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo (09) 453 3310