Eteralla hyvä alkuvuosi: Vakavaraisuus vahvistui, painopiste työkykypalveluissa

26.04.2017

Eläkevakuutusyhtiö Eteran tammi-maaliskuu eteni hyvin. Vakavaraisuus vahvistui ja sijoitukset tuottivat vakaasti. Etera panostaa vahvasti työkykypalveluiden kehittämiseen.

”Poliittisista epävarmuuksista huolimatta vuosi alkoi sijoitusten osalta suotuisasti niin kansainvälisesti kuin kotimaassa. Kotimaan talous on kasvanut ilahduttavasti, kuten Eteran suhdanneindeksikin on osoittanut jo yli vuoden verran”, Eteran toimitusjohtaja Stefan Björkman sanoo.

Vakaat tuotot kaikista omaisuuslajeista

Eteran sijoitukset tuottivat alkuvuonna 2,2 prosenttia (0,1 % 1–3/2016). Sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 6 267 miljoonaa euroa (5 758 milj. € 31.3.2016). Kaikki omaisuuslajit tuottivat vakaasti.

Erityisen hyvin ensimmäisellä vuosineljänneksellä tuottivat osakesijoitukset, joiden tuotto oli kokonaisuudessaan 4,5 prosenttia (-1,0 %). Noteerattujen osakkeiden tuotto oli 5,8 prosenttia (-1,9 %).

Korkosijoitukset tuottivat 1,3 prosenttia (0,5 %). Kiinteistösijoitusten tuotto oli 1,6 prosenttia (2,0 %) ja muiden sijoitusten tuotto 0,5 prosenttia (-1,2 %).

Vakavaraisuuspääoma kasvoi

Eteran vakavaraisuus vahvistui alkuvuoden aikana. Vakavaraisuuspääoma kasvoi 901 miljoonaan euroon (846 milj. € 31.12.2016). Vakavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 116,4 prosenttia (115,5 %) ja vakavaraisuusasema 1,6 (1,4).

Eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskentaan liittyvä lainsäädäntö uudistui vuoden 2017 alusta. Uusi vakavaraisuusraja ei ole suoraan verrannollinen aiempaan rajaan. Uusi laskentamalli huomioi aiempaa kattavammin sijoitustoimintaan liittyvät riskit. Sillä ei ole arvioitu olevan olennaista vaikutusta Eteran vakavaraisuusvaateisiin.

Kustannustehokkuus hyvällä tasolla

Tänä vuonna hoitokustannustuottoja leikkaa kaikkia työeläkeyhtiöitä koskeva noin 7 prosentin maksuperusteen alennus. Eteran vertailukelpoiset hoitokustannustuotot kasvoivat alkuvuonna sekä hyvän asiakastyön että kotimaan talouskasvun myötä.

”Olemme onnistuneet pitämään kustannukset saavuttamallamme hyvällä tasolla lukuun ottamatta uuteen, työeläkealan yhteiseen eläkekäsittelyjärjestelmään liittyviä poistoja ja muita kustannuksia. Järjestelmän uusimisen johdosta arvioimme, että hoitokustannusylijäämämme tulee pienenemään viime vuoden tasosta”, Björkman kertoo. Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä otettiin käyttöön vuodenvaihteessa.

Painopiste työkykypalveluiden kehittämisessä

Etera jatkaa toimintansa kehittämistä Etera 2020 -ohjelmassa ja panostaa vahvasti työkykypalveluiden kehittämiseen.

”Olemme viime vuosina parantaneet merkittävästi kustannustehokkuuttamme ja uudistaneet perusjärjestelmämme. Nyt vuorossa on määrätietoinen panostus työkykypalveluiden kehittämiseen”, Björkman kuvailee.

Luvut ovat tilintarkastamattomia. Etera julkaisee kuukausittain sijoitustuottonsa osoitteessa etera.fi/sijoitustuotto. Tammi-kesäkuun tulokset julkaistaan 9.8.2017.

Liite

Sijoitusjakauma ja tuotot 31.3.2016, pdf

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Stefan Björkman p. 050 63219, stefan.bjorkman@etera.fi

Etera – Tässä ajassa.

Etera on työeläkeyhtiö, joka huolehtii suomalaisten eläketurvasta. Kuuntelemme asiakkaitamme ja elämme mukana heidän rytmissään. Yli 50 vuoden kokemus erityyppisistä työsuhteista tekee Eterasta muuttuvan työelämän osaajan. Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa suomalaisten työkyvyn edistämiseksi. etera.fi kertoo enemmän.