Eteralla vakaa alkuvuosi – sijoitustuotoista raportoidaan jatkossa kuukausittain

20.08.2014

Eläkevakuutusyhtiö Eteran alkuvuosi sujui vakaasti. ”Suunta on hyvä. Sijoitukset tuottivat tasaisesti, vakavaraisuus vahvistui ja vakuutusten myynti jatkui vahvana”, Eteran uusi toimitusjohtaja Stefan Björkman sanoo. Etera lisää läpinäkyvyyttä ja raportoi sijoitustuotoistaan jatkossa kuukausittain.

Eteran vakuutusmaksutulo kasvoi tammi-kesäkuussa 2 prosenttia. Vakuutusmaksutuloa Etera sai kaikkiaan 309 miljoonaa euroa (302 milj. € 1–6/2013). Uusien vakuutusten myynti jatkui alkuvuonna vahvana. ”Hyvin sujuneen uusmyynnin myötä olemme pitäneet markkinaosuutemme kovassa kilpailutilanteessa”, Eteran toimitusjohtaja Stefan Björkman sanoo.

Sijoitukset tuottivat vakaasti

Eteran sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 5 703 miljoonaa euroa (5 597 milj. €). Sijoitukset tuottivat tammi-kesäkuussa 3,4 prosenttia (-0,7 %).

”Uskomme laajasti hajautettuun salkkuun. Sijoitukset tuottivat vakaasti vuoden alkupuoliskolla, ja saimme tuottoja hyvin eri tuotonlähteistä”, Björkman sanoo.

Alkuvuonna parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet, joiden tuotto oli 9,6 prosenttia (-5,7 %). Osakesijoitukset tuottivat kokonaisuudessaan 6,9 prosenttia (-3,0 %). Korkosijoitusten tuotto oli 2,4 prosenttia (0,5 %) ja kiinteistösijoitusten tuotto 2,1 prosenttia (1,9 %).

Eteran vakavaraisuus vahvistui vuodenvaihteesta. Vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 16,6 prosenttia (15,4 % 31.12.2013) ja vakavaraisuusasema 1,9 (1,8 31.12.2013). Vakavaraisuuspääoma oli 833 miljoonaa euroa (765 milj. € 31.12.2013).

Lisää läpinäkyvyyttä ja ajantasaista suhdannetietoa

Etera lisää avoimuutta sijoituksista viestimiseen ja raportoi sijoitustuotoista jatkossa kuukausittain. ”Haluamme kertoa avoimesti, miten sijoitustuottomme kehittyvät. Julkaisemme kuukausittain tiedon sijoitustemme tuotosta verkkosivuillamme”, Björkman kertoo.

Etera alkaa julkaista kuukausittain myös Etera-indeksiä, joka kuvaa muutosta seurantaryhmän työntekijämäärissä ja antaa ajantasaista suhdannetietoa.

”Valtaosalle asiakkaitamme luontainen asiointirytmi on kuukausi. Palkat maksetaan kuukausittain. Etera laskee eläkevakuutusmaksut kuukausittain. Viime aikoina verottajakin on ilmaissut halunsa liikkua tähän suuntaan. Siksi meistä on luontevaa, että kerromme kuukausittain suhdanneindikaattorimme, Etera-indeksin, sekä sijoitustemme kehityksen”, Björkman kertoo.

Eteran sijoituksista 39 prosenttia on Suomessa

Tammi-kesäkuun Etera-indeksi oli -0,5 prosenttia eli loiva lasku työntekijämäärissä jatkui edelleen. ”Suomen talouden haasteet näkyvät myös työllisten määrässä. Tässä tarvitsemme kaikkien panosta. Tarvitsemme kaikki tahot mukaan sijoittamaan suomalaiseen työhön, suomalaiseen yrittäjyyteen ja suomalaiseen luovuuteen ja työkykyyn. Työeläkeyhtiöt eivät saa vetäytyä pelkiksi sijoittajiksi”, Björkman sanoo.

Eteran sijoituksista 39 prosenttia on sijoitettu Suomeen. ”Edistämme kotimaista kasvua ja työllisyyttä sijoittamalla Suomeen erityisesti yritysrahoituksen ja kiinteistöjen kautta”, Björkman sanoo. Eteran sijoitussalkussa molemmilla on vahva paino: yritysrahoituksen osuus Eteran sijoituksista on 16 prosenttia ja kiinteistösijoitusten osuus 17 prosenttia.

Tulosta työhyvinvointipalveluilla ja ammatillisella kuntoutuksella

Etera jatkoi alkuvuonna aktiivista työhyvinvointitoimintaa asiakasyritysten kanssa. Ammatillisen kuntoutuksen päätöksiä tehtiin alkuvuonna kaikkiaan 679 (670).

Uusia eläkkeitä Etera myönsi alkuvuonna 3 043 (3 275). Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja Etera maksoi 564 miljoonaa euroa (555 milj. €).

Etera vastasi alkuvuonna 144 000 työntekijän (147 000) ja 7 307 yrittäjän (6 956) eläketurvasta. Eläkkeensaajia Eteralla oli kesäkuun lopussa 142 826 (145 748).

Tehokkuutta parannetaan suunnitelmallisesti

Etera uudistaa ja tehostaa toimintaansa suunnitelmallisesti. Sopeuttamistoimet saatiin Eterassa päätökseen keväällä, ja uusi organisaatio aloitti toukokuun alussa. Stefan Björkman aloitti Eteran toimitusjohtajana elokuun alussa.

”Etera 2020 -ohjelmalla tähtäämme kilpailukykyiseen Eteraan, ja jatkamme työtä asiakkaidemme hyväksi. Etera 2020 on edennyt suunnitelmien mukaan”, Björkman kertoo.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Stefan Björkman p. 050 63219, stefan.bjorkman@etera.fi

Liitteet

Osavuositulokseen liittyvät graafit (pdf)
Mediatilaisuuden materiaali (pdf)