Eteran alkuvuosi: Tuloksekasta toimintaa ja määrätietoista kehittämistä

09.08.2017

Eläkevakuutusyhtiö Eteran alkuvuosi eteni hyvin. Sijoitukset tuottivat vakaasti ja vakavaraisuus vahvistui. Työkykypalveluiden kehittäminen oli tuloksekasta. Eteran ja Ilmarisen yhdistymissopimus allekirjoitettiin kesäkuussa.

”Sijoittaminen Suomeen jatkui aktiivisesti. Haluamme myös voimakkaasti edistää suomalaisten työkykyä. Olemme panostaneet vahvasti toiminnan kehittämiseen ja alkuvuosi on tuottanut mm. uusia palveluita asiakkaidemme työkykyriskien hallintaan sekä sujuvoittanut prosesseja”, Eteran toimitusjohtaja Stefan Björkman kuvailee.

Eteran asiakashankinta sujui alkuvuonna hyvin. Vakuutusmaksutuloa Etera sai alkuvuoden aikana 366 miljoonaa euroa (331 milj. €), mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden alkupuoliskolla.

Sijoitukset tuottivat alkuvuonna 3,0 prosenttia (1,3 % 1–6/2016). Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 6 205 miljoonaa euroa (5 904 milj. € 30.6.2016). ”Markkinoiden tuotot olivat vuoden alkupuoliskolla vakaat, mikä vaikutti hyvään tulokseen”, toteaa Björkman.

Eteran vakavaraisuus vahvistui vuodenvaihteeseen verrattuna. Vakavaraisuuspääoma oli kesäkuun lopussa 897 miljoonaa euroa (846 milj. € 31.12.2016). Vakavaraisuusaste oli 116,2 prosenttia (115,5 %) ja vakavaraisuusasema 1,4 (1,4).

Eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskentaan liittyvä lainsäädäntö uudistui vuoden 2017 alusta. Uusi vakavaraisuusraja ei ole suoraan verrannollinen aiempaan rajaan. Uusi laskentamalli huomioi aiempaa kattavammin sijoitustoimintaan liittyvät riskit. Sillä ei ole arvioitu olevan olennaista vaikutusta Eteran vakavaraisuusvaateisiin.

Sijoitukset tuottivat vakaasti

Korkosijoitukset tuottivat 1,6 prosenttia (2,0 %). Osakesijoitusten tuotto oli 7,7 prosenttia (0,2 %) ja kiinteistösijoitusten tuotto 2,4 prosenttia (2,8 %). Muut sijoitukset tuottivat -2,4 prosenttia (-0,2 %).

Alkuvuonna parhaiten tuottanut omaisuusluokka oli pörssiosakkeet. Markkinoiden tuotot olivat alkuvuonna kaiken kaikkiaan varsin vakaat ja useimmissa omaisuuslajeissa positiiviset. Sijoitusympäristö on kuitenkin matalan korkotason johdosta haasteellinen. Euron valuuttakurssi on vahvistunut alkuvuonna, mikä on heikentänyt valuuttamääräisten sijoitusten tuottoa. Etera suojaa suurimman osan sijoitusten valuuttakurssiriskistä, joten vaikutus kokonaistuottoon on ollut rajallinen.

Etera jatkoi aktiivista sijoittamista kotimarkkinoille. Eteran sijoituksista 39 prosenttia oli Suomessa. Etera sijoittaa kotimarkkinoille erityisesti kiinteistö- ja muiden reaalisijoitusten sekä yrityssijoitusten kautta.

”Alkuvuoden aikana sijoitimme mm. vuokra- ja senioriasuntoihin sekä rakennusalan työvoimavuokraukseen erikoistuneeseen Bolt.Worksiin”, Stefan Björkman sanoo.

Etera pyrkii pienentämään kiinteistösijoitustensa ilmastovaikutuksia mm. energiatehokkuutta parantamalla. Käytännössä tämä näkyy niin rakentamisen ratkaisuina kuin teknisinä muutoksina. Hiilijalanjälkeä pienentää myös uusiutuvan energian käyttö. Uusissa kiinteistöhankkeissa käytetään ympäristöluokitusta. Myös peruskorjattu Etera-talo Helsingin Pasilassa sai LEED-sertifioinnin keväällä. Etera aloitti lisäksi ilmastoyhteistyön Helsingin kaupungin kanssa.

Aktiivista työkykypalveluiden kehittämistä

Etera tukee asiakasyrityksiään työkyvyttömyysriskien ennaltaehkäisyssä, tunnistamisessa ja hallinnassa. Työkykypalvelut tukevat hyvinvointia ja liiketoimintaa. Alkuvuoden aikana Etera panosti vahvasti työkykypalveluiden kehittämiseen ja prosessien hiomiseen. Kevään aikana alkanut menestyksekäs työ jatkuu syksyn mittaan.

”Loppukeväästä julkistettiin mm. univalmennuksen mobiilisovellus. Eteran tekemissä työkykytutkimuksissa unihäiriöt nousevat selvästi esiin yhtenä työkykyä alentavana tekijänä. Univalmennus on yksi keino tukea Eterassa vakuutettujen työntekijöiden ja yrittäjien hyvinvointia”, Björkman kertoo.

Alkuvuoden Ilmianna Paras pomo -kampanjassa nostettiin esiin esimiestyön tärkeyttä. Suomen parhaan pomon lisäksi palkittiin myös alueelliset parhaat pomot.

Kesäkuussa julkistettiin jatkotutkimus ammattiin valmistuvien nuorten ajatuksista työelämästä. Nuorten tulevaisuudenusko nousi esiin eri puolilla Suomea: nuoret uskovat mahdollisuuksiinsa työelämässä. Jos oman alan töitä ei löytyisi, ovat he valmiita tarttumaan uusiin haasteisiin.

Eteran tarjoaman ammatillisen kuntoutuksen aloitti alkuvuonna 209 vakuutettua (223). Eteran kuntoutujista takaisin työelämään palaa kolme neljästä.

Kustannustehokkuus hyvällä tasolla

Etera on edellisvuosina parantanut merkittävästi kustannustehokkuuttaan. Kustannukset on saatu pidettyä saavutetulla hyvällä tasolla lukuun ottamatta uuteen, työeläkealan yhteiseen eläkekäsittelyjärjestelmään liittyviä poistoja ja muita kustannuksia. Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä otettiin käyttöön vuodenvaihteessa.

Eteran vertailukelpoisten hoitokustannustuottojen odotetaan kasvavan tänä vuonna viime vuoteen verrattuna hyvän asiakastyön ja kotimaan talouskasvun myötä. Tänä vuonna hoitokustannustuottoja leikkaa kaikkia työeläkeyhtiöitä koskeva noin 7 prosentin maksuperusteen alennus.

Eläkettä 134 000 eläkkeensaajalle

Uusia eläkkeitä Etera myönsi alkuvuoden aikana 2 816 (3 261). Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja Etera maksoi 576 miljoonaa euroa (570 milj. €).

Etera vastasi alkuvuonna 140 000 työntekijän (120 000) ja 10 045 yrittäjän (9 420) eläketurvasta. Eläkkeensaajia oli kesäkuun lopussa 133 676 (136 576).

Mittava eläkeuudistus tuli voimaan vuoden 2017 alusta. Eläkeikärajat nousevat vaiheittain, eläkettä karttuu yhtäläisesti eri-ikäisille ja käytössä on uusia eläkemuotoja. Muutoksia tuli sekä työntekijöiden että yrittäjien tuleviin eläkkeisiin.

Etera ja Ilmarinen yhdistyvät

Työeläkevakuutusyhtiöt Etera ja Ilmarinen aikovat yhdistyä 1.1.2018 alkaen. Yhdistymissopimus allekirjoitettiin kesäkuussa. Järjestelyn toteutuminen edellyttää molempien yhtiöiden yhtiökokousten sekä viranomaisten hyväksyntää. Eteran yhtiökokous on 12.9.2017.

Yhtiöt muodostavat yhdistyessään vakavaraisen ja kustannustehokkaan työeläkeyhtiön, jolla on alan kilpailukykyisimmät asiakasedut. Molempien yhtiöiden vahvuudet yhdistämällä tavoitteena on rakentaa innovatiivinen ja ketterä palveluyritys, joka tarjoaa entistäkin laadukkaammat ja monipuolisemmat palvelut.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Stefan Björkman p. 050 63219, stefan.bjorkman@etera.fi

Eteran osavuositulokseen 2017 liittyvät graafit, pdf

Luvut ovat tilintarkastamattomia. Sijoitustuottonsa Etera julkaisee kuukausittain osoitteessa etera.fi/sijoitustuotto.

Etera – Tässä ajassa.

Etera on työeläkeyhtiö, joka huolehtii suomalaisten eläketurvasta. Kuuntelemme asiakkaitamme ja elämme mukana heidän rytmissään. Yli 50 vuoden kokemus erityyppisistä työsuhteista tekee Eterasta muuttuvan työelämän osaajan. Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa suomalaisten työkyvyn edistämiseksi. etera.fi kertoo enemmän.