Eteran alkuvuosi: Vakaa tuottokehitys jatkui

21.04.2015

Eläkevakuutusyhtiö Eteran alkuvuosi sujui hyvin. Sijoitukset tuottivat 4,0 prosenttia tammi-maaliskuussa. Etera jatkoi aktiivista sijoittamista Suomeen ja suomalaisten työkykyyn.

Eteralla oli sijoituksia maaliskuun lopussa 5 976 miljoonaa euroa (5 796 milj. € 31.12.2014). Sijoitukset tuottivat 4,0 prosenttia (1,7 % 1–3/2014).

”Hajautukseen perustuva sijoitusstrategiamme on toiminut hyvin. Huomattava osa sijoituksistamme on kiinteistöjä ja yritysrahoitusta, jotka eivät reagoi nopeisiin pörssiliikkeisiin. Alkuvuoden tuotto on tässä mielessä erittäin hyvä”, Eteran toimitusjohtaja Stefan Björkman sanoo.

Etera jatkoi aktiivista sijoittamista Suomeen. Etera sijoittaa kotimarkkinoille erityisesti kiinteistöjen ja yritysrahoituksen kautta. Eteran sijoituksista noin 40 prosenttia on Suomessa.

Kustannustehokkuuden parantaminen etenee suunnitellusti

Vakavaraisuus vahvistui edelleen vuodenvaihteesta. Vakavaraisuusaste oli 18,9 prosenttia (16,9 % 31.12.2014). Vakavaraisuuspääoma kasvoi 972 miljoonaa euroon (861 milj. € 31.12.2014).

Kustannustehokkuuden parantaminen on edennyt suunnitellusti. ”Hoitokulutuloksen osalta olemme hyvin linjassa tavoitteiden kanssa. Tavoittelemme merkittävästi parempaa hoitokulutulosta kuin vuoden 2014 tulos oli”, Björkman sanoo.

Eteran siirtyminen työeläkealan uuteen yhteiseen eläkejärjestelmään on edennyt suunnitellusti. Järjestelmä otetaan käyttöön ennen eläkeuudistuksen voimaantuloa 2017.

Sijoitamme suomalaisten työkykyyn

Etera tekee aktiivisesti töitä suomalaisten työkyvyn edistämiseksi. ”Sijoittaminen suomalaisten työkykyyn on pitkäjänteistä työtä – tässä työssä kvartaali on 25 vuotta. Työkykyriskien tunnistamisella ja hallinnalla on saatu hyviä tuloksia aikaan. Esimerkiksi selkäsairauksista johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on puolittunut 20 vuodessa”, Björkman sanoo.

”Nykyisin haasteita on erityisesti henkisen hyvinvoinnin puolella, mistä kertoo mm. se, että mielenterveyden häiriöistä johtuvat nuorten työkyvyttömyyseläkkeet ovat jatkaneet Suomessa kasvuaan. Tämä on alue, johon Etera tulee osaltaan suuntaamaan kehittämispanoksia”, Björkman jatkaa.

Liite

Sijoitusjakauma ja tuotot, pdf
etera.fi/sijoitustuotto

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Stefan Björkman, p. 050 63219, stefan.bjorkman@etera.fi