Eteran alkuvuosi: Vakuutusmaksutulo kasvoi heikkenevässä suhdanteessa

22.08.2013

Eteran vakuutusmaksutulo kasvoi tammi-kesäkuussa. Sijoitusten osalta alkuvuosi oli kuitenkin haasteellinen, ja sijoitustuotto painui niukasti miinukselle.

Heikoista talousnäkymistä huolimatta Eteran vakuutusmaksutulo kasvoi alkuvuonna. ”Asiakasyritystemme palkkasumma kehittyi positiivisesti, vaikka talouden näkymät ovat olleet synkät”, Eteran toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen sanoo.

Etera sai tammi-kesäkuussa vakuutusmaksutuloa 302 miljoonaa euroa (299 milj. € 1–6/2012). TyEL-sopimusasiakkaita oli 17 500 (18 911) ja YEL-vakuutuksia 6 956 (6 556). Vakuutettuja työntekijöitä oli 147 000 (150 000).

Uusien vakuutusten myynti jatkui reippaana. Eteran markkinaosuus uusista TyEL-vakuutuksista oli 13 prosenttia (15 %) ja uusista YEL-vakuutuksista 6 prosenttia (7 %).

Sijoitusmarkkinoilla negatiivinen toinen kvartaali

Sijoitusmarkkinoilla toinen kvartaali oli negatiivinen. Suurin pudotus nähtiin kehittyvillä markkinoilla, joiden valuutat heikkenivät selvästi. Myös päämarkkinoiden euromääräiset osake- ja korkotuotot olivat negatiiviset.
Heikon markkinakehityksen vuoksi Etera jatkoi vuoden toisella kvartaalilla varovaisella salkulla. Eteran sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 5 597 miljoonaa euroa (5 575 milj. €) ja tuotto tammi-kesäkuussa -0,7 prosenttia (5,9 %).

”Sijoitustuottoon vaikutti varovainen näkemyksemme talouden kehityksestä. Osakeriskien suojaaminen ja kehittyvien markkinoiden lainojen odotettua huonompi kehitys pudottivat alkuvuoden tuottoa”, Eteran sijoitusjohtaja Jari Puhakka sanoo.

Eteran vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 18,0 prosenttia (20,4 %) ja vakavaraisuusasema 2,5 (2,4). Sijoitustoiminnan riskipuskurina toimiva vakavaraisuuspääoma oli 872 miljoonaa euroa (962 milj. €).

Yritysrahoituksesta tasaista tuottoa

Eteran korkosijoitukset tuottivat kokonaisuudessaan 0,5 prosenttia (5,2 %) ja osakesijoitukset -3,0 prosenttia (8,8 %). Muiden sijoitusten tuotto oli -6,8 prosenttia (16,1 %).

Etera sijoittaa Suomeen erityisesti yritysrahoituksen ja kiinteistösijoitusten kautta. ”Olemme jatkaneet yritysrahoituksen ja kiinteistösijoitusten määrän kasvattamista salkussamme, ja ne toivat nytkin tasaista tuottoa”, Puhakka sanoo. Kiinteistösijoitukset tuottivat 1,9 prosenttia (2,7 %). Pääomasijoitusten tuotto oli 3,5 prosenttia (4,3 %) ja noteeraamattomien osakkeiden tuotto 3,9 prosenttia (7,4 %).

Uusia eläkkeitä myönnettiin yli 3 000

Uusia eläkkeitä myönnettiin tammi-kesäkuussa 3 275 kappaletta eli lähes saman verran kuin edellisvuoden alkupuoliskolla (3 393). Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja Etera maksoi 555 miljoonaa euroa (535 milj. €). Eläkkeensaajia oli kesäkuun lopussa 145 748 (148 588).

Yhdessä asiakasyritysten kanssa tehtävä työhyvinvointitoiminta jatkui vilkkaana. Ammatillisen kuntoutuksen aloitti alkuvuonna 198 Eteran vakuutettua (198).

Näkymiä loppuvuodelle

Loppuvuosi näyttää kohtuulliselta palkkasumman ja maksutulon kehityksen suhteen. ”Heikentyneestä taloustilanteesta huolimatta uskomme maksutulon jatkavan vakaata, positiivista kehitystä myös loppuvuonna”, Tarkkonen sanoo.

Puhakka on varovaisen toiveikas loppuvuoden suhteen. ”Kesäkuun jälkeinen tuottokehitys on ollut positiivista. Vuosi sitten taloustilanne näytti paljon synkemmältä kuin nyt. USA:n ohella myös Euroopan talouskehitys on osoittanut piristymisen merkkejä. Kääntöpuolena on ollut pitkien korkojen voimakas nousu, mutta uskomme lyhyiden korkojen säilyvän nykytasoillaan, koska elpyminen on hidasta eikä inflaatiopaineita ole näköpiirissä”, Puhakka arvioi.

Luvut ovat tilintarkastamattomia. Vuoden 2013 tilinpäätöstietonsa Etera julkistaa maaliskuussa 2014.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen, p. 010 553 3200 tai 040 594 9173, etunimi.sukunimi@etera.fi
Sijoitusjohtaja Jari Puhakka, p. 010 553 3434 tai 050 358 8746, etunimi.sukunimi@etera.fi

Osavuosikatsaukseen liittyvät graafit löytyvät Eteran verkkosivuilta.