Eteran osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Alkuvuosi oli haasteellinen

24.10.2013

Eläkevakuutusyhtiö Eteran sijoitustuotto oli -0,4 prosenttia tammi-syyskuussa. Vaikka kolmas kvartaali oli lievästi positiivinen, on alkuvuoden tuotoissa jääty tavoitteesta.

Eteran sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 5 598 miljoonaa euroa. Sijoitusten tuotto oli -0,4 prosenttia tammi-syyskuussa. Vakavaraisuusaste oli 16,2 prosenttia ja vakavaraisuusasema 2,2.

”Vaikka kolmannen kvartaalin tuottokehityksemme oli lievästi positiivinen, alkuvuoden kehitys ei ole vastannut tavoitteita. Sijoitusstrategiamme ydin on hajauttaa riskejä mahdollisimman laajasti, mikä ei ole toiminut tämän vuoden markkinaympäristössä”, Eteran sijoitusjohtaja Jari Puhakka toteaa.

Salkun osakepaino on pidetty alhaisena

Eteran korkosijoitusten tuotto oli kokonaisuudessaan -0,9 prosenttia. Osakesijoitusten tuotto oli 0,4 prosenttia. ”Tuottoja painoivat erityisesti kehittyvien talouksien valtionlainat, osakeriskien suojaus sekä euron vahvuus”, Puhakka toteaa.

Kehittyvien valtioiden valuutat jatkoivat vielä kolmannella kvartaalilla heikkenemistään suhteessa euroon, mikä heikensi kehittyvien markkinoiden korko- ja osakesijoitusten tuottoa. Vaikka Suomen osakemarkkinat kohosivat lähes 20 prosenttia, jäi globaali kurssinousu euromääräisenä alle neljän prosentin tasolle. Euron vahvistuminen söi esimerkiksi dollarimääräisten osakesijoitusten tuoton.

”Pidimme salkussa arvoaan menettäneet kehittyvien markkinoiden sijoitukset, joiden arvot alkoivat kohota syyskuussa. Uskomme niiden toipumiseen pidemmällä aikavälillä. Emme nähneet perustelluksi nostaa salkun osakepainoa, koska on useita epävarmuustekijöitä, kuten USA:n budjettihuolet sekä odotus rahapolitiikan kiristämisestä”, Puhakka sanoo.

Kotimaisissa sijoituksissa pääpaino yritysrahoituksessa ja kiinteistösijoituksissa

Eteran kotimaisten noteerattujen osakkeiden osuus on ollut jo pitkään melko alhainen. Sen sijaan Etera on panostanut kotimaisissa sijoituksissa erityisesti yritysrahoitukseen ja kiinteistösijoituksiin, joissa tuottokehitys on vakaampaa.

”Yritysrahoitus ja kiinteistösijoitukset ovat tuoneet tasaista tuottoa. Olemme saavuttaneet näissä sijoituksissa pitkän aikavälin tuottotavoitteet hyvin alhaisella arvonheilahtelulla”, Puhakka sanoo.

Yritysrahoitukseen kuuluvien pääomasijoitusten tuotto oli 6,3 prosenttia, noteeraamattomien osakkeiden tuotto oli 3,7 prosenttia ja lainasaamisten tuotto 3,7 prosenttia.

Kiinteistösijoitukset tuottivat tammi-syyskuussa 3,1 prosenttia. Eteralla on meneillään iso kiinteistösijoitushanke Helsingin Töölönlahdella. Töölönlahdelle nousee Eteran rakennuttamina kolme toimistotaloa. Taloista ensimmäinen valmistui vuosi sitten, ja toinen ja kolmas talo valmistuvat ensi vuonna.


Luvut ovat tilintarkastamattomia. Vuoden 2013 tilinpäätöstietonsa Etera julkistaa maaliskuussa 2014.


Tulostiedotteen lisätiedot löytyvät Eteran verkkosivuilta

Lisätiedot
Sijoitusjohtaja Jari Puhakka, p. 010 553 3434 tai 050 358 8746, etunimi.sukunimi@etera.fi
Toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen, p. 010 553 3200 tai 040 594 9173, etunimi.sukunimi@etera.fi