Eteran osavuosiraportti: Eteran sijoitustuotto nousi 8,6 prosenttiin

23.10.2012

Lehdistötiedote 23.10.2012

Eläkevakuutusyhtiö Eteran sijoitustuotto kohosi tammi-syyskuussa 8,6 prosenttiin. ”Pitkän aikavälin tuotto-odotus ylittyi selvästi alkuvuoden haasteellisessa sijoitusympäristössä. Myös vakavaraisuutemme vahvistui edelleen ja vakuutusmaksutulo kasvoi”, Eteran toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen sanoo.

Eteran sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 5 709 miljoonaa euroa (5 575 milj. euroa 30.6.2012). Sijoitukset tuottivat tammi-syyskuussa 8,6 prosenttia (5,9 % tammi-kesäkuussa 2012).

Kaikista omaisuusluokista positiivinen tuotto

Vahvan tuottokehityksen taustalla oli kaikkien omaisuusluokkien positiivinen tuotto. ”Tähän vaikuttivat muun muassa korkotason lasku, yrityslainojen luottomarginaalien kaventuminen sekä pääosakemarkkinoiden vahva kehitys”, Eteran sijoitusjohtaja Jari Puhakka sanoo.

Pääosa salkun kokonaistuotosta tuli korko- ja osakesijoituksista, joista parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet, 15,2 prosenttia, sekä muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat, 12,8 prosenttia.

”Onnistuimme arvopaperivalinnoissa ja riskien allokoinnissa. Pitkän aikavälin tuotto-odotus ylittyi selvästi, ja Eteran koko salkun tuotto ylitti myös esimerkiksi Hex-yleisindeksin kokonaistuoton”, Puhakka toteaa.

Vakavaraisuus parani edelleen

Hyvät sijoitustuotot vahvistivat myös vakavaraisuutta. Eteran vakavaraisuusaste nousi 21,3 prosenttiin (20,4 % 30.6.2012). Vakavaraisuusasemaa kuvaava suhdeluku oli 3,7 (2,4 30.6.2012).

Kolmannen kvartaalin keskeinen uutinen oli keskuspankkien määrätietoinen rahapoliittinen elvyttäminen, jonka seurauksena eurokriisi osittain rauhoittui. Toisaalta talouskasvu- ja yritysten tulosennusteet laskivat globaalisti, ja rakenteelliset ratkaisut velkaongelmien ratkaisemiseksi jäivät yhä avoimiksi. Samaan aikaan osakemarkkinoiden heilunta vaimeni matalimmilleen sitten kesän 2007, luottoriskipreemiot alhaisimmilleen sitten kevään 2011 ja korkotaso kaikkien aikojen alimmille tasoilleen.

”Syksyn aikana useimpien sijoituskohteiden keskipitkän aikavälin tuotto-odotus laski poikkeuksellisen alhaiselle tasolle. Tämän vuoksi laskimme myös sijoitussalkkumme riskitason poikkeuksellisen alhaiseksi kolmannen kvartaalin loppupuolella, mikä nosti vakavaraisuusaseman 3,7:ään”, Puhakka jatkaa.

Etera panostaa kotimaisiin investointeihin

Kiinteistösijoitukset ja yritysrahoitus ovat Eteralle tärkeä tapa sijoittaa Suomeen. Molempien omaisuusluokkien osuus Eteran sijoitussalkussa oli syyskuun lopussa 15 prosenttia.

Eteran 861 miljoonan euron kiinteistösijoitukset tuottivat tammi-syyskuussa 3,6 prosenttia. Tyhjien toimitilojen määrä Eteran salkussa on jatkanut laskuaan ja oli syyskuun lopussa 5,5 prosenttia, kun se on pääkaupunkiseudulla keskimäärin 10,2 prosenttia. Helsingin Töölönlahdella Eteralla on rakenteilla kolme toimistotaloa. Näistä ensimmäinen valmistuu marraskuun lopussa ja muut vuoden 2014 alussa.

”Parhaat kohteet kiinnostavat ostajia, ja niiden tuottovaatimukset Helsingin keskustassa ovat laskeneet noin 5 prosentin tasolle. Pääkaupunkiseudulla asuntokauppa käy vielä hyvin, mutta muualla maassa myyntiajat ovat pidentyneet”, kiinteistöjohtaja Timo Sotavalta toteaa.

Yritysrahoituksen rooli Eteran sijoitussalkussa on kasvanut. ”Näemme yritysrahoituksen keskeisenä keinona osallistua suomalaisiin investointeihin. Näillä sijoituksilla on hyvä tuotto/riski-suhde pitkällä aikavälillä. Lisäksi ne tuovat hajautushyötyä”, yritysrahoitusjohtaja Elina Tourunen kuvailee.

Eteran yritysrahoitus pitää sisällään takaisinlainat, sijoituslainat, välirahoituksen, noteeraamattomat osakesijoitukset sekä pääomarahastot. Syyskuun lopussa näitä sijoituksia oli yhteensä 854 miljoonaa euroa. Tammi-syyskuussa noteeraamattomien osakkeiden tuotto oli 5,4 prosenttia ja lainojen tuotto 3,1 prosenttia. Pääomasijoitukset tuottivat 4,3 prosenttia.

”Pankkien kiristyvät pääomavaateet kasvattavat ja monipuolistavat eläkeyhtiöiden roolia kotimaisten yhtiöiden rahoittajina. Koska sijoitukset ovat pitkäaikaisia ja epälikvidejä, niissä korostuu laaja sijoitusvaihtoehtojen läpikäynti sekä syvällinen yritysanalyysi ja rahoitusehtojen arviointi”, Tourunen sanoo.

Vakuutusmaksutulo kasvoi alkuvuonna

Eteran vakuutusmaksutulo kasvoi tammi-syyskuussa. ”Vakuutusmaksutulo on ollut hyvässä kasvussa ja myynti sujunut erinomaisesti tämän vuoden aikana. Loppuvuotta kohden taloudelliset näkymät ovat heikentymässä useilla toimialoilla kotimaassa. Vaikutukset palkkasummiin näkyvät kuitenkin vasta viiveellä”, Eteran toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen sanoo.

Luvut ovat tilintarkastamattomia. Vuoden 2012 tilinpäätöstietonsa Etera julkistaa maaliskuussa 2013.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen, p. 010 553 3200 tai 040 594 9173, etunimi.sukunimi@etera.fi
Sijoitusjohtaja Jari Puhakka, p. 010 553 3434 tai 050 358 8746, etunimi.sukunimi@etera.fi
Kiinteistöjohtaja Timo Sotavalta, p. 010 553 3637 tai 040 732 5577, etunimi.sukunimi@etera.fi
Yritysrahoitusjohtaja Elina Tourunen, p. 010 553 3790 tai 044 534 3047, etunimi.sukunimi@etera.fi

Liite
Sijoitustuotot riskin mukaisesti ryhmiteltynä, pdf