Eteran sijoitukset tuottivat 1,2 prosenttia tammi-maaliskuussa

23.04.2013

Eläkevakuutusyhtiö Eteran sijoitukset tuottivat 1,2 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. ”Pidimme sijoitussalkun riskitason hyvin alhaisella tasolla koko alkuvuoden ajan”, Eteran sijoitusjohtaja Jari Puhakka sanoo.

Eteran sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 5 729 miljoonaa euroa (5 711 v. 2012 lopussa). Vakavaraisuus oli hyvällä tasolla.

”Pidimme sijoitussalkun riskitason hyvin alhaisella tasolla, koska reaalitalouden kehitys oli Eteran varovaisen näkemyksen mukaista. Suojasimme sekä osake- että korkoriskiä heikkojen kasvunäkymien ja valtioiden velkaantumiskehityksen vuoksi”, Eteran sijoitusjohtaja Jari Puhakka sanoo.

Yrityslainoista ja kehittyvien markkinoiden lainoista hyvät tuotot

Eteran kaikkien pääomaisuusluokkien tuotot olivat positiiviset. ”Muiden omaisuusluokkien tuotot vastasivat tavoitteita, mutta osakesuojaukset laskivat osakesijoitusten tuottoa yleiseen markkinakehitykseen verrattuna”, Puhakka sanoo.

”Sen sijaan erityisesti suurimman omaisuuserän eli muiden yhteisöjen joukkolainojen tuotto oli hyvä suhteessa yleiseen markkinakehitykseen”, Puhakka jatkaa. Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainoista eli muun muassa yrityslainoista ja kehittyvien markkinoiden lainoista saatiin 1,7 prosentin tuotot.

Korkosijoitukset tuottivat kokonaisuudessaan 1,1 prosenttia ja osakesijoitukset 1,3 prosenttia. Kiinteistösijoitusten tuotto oli 0,8 prosenttia ja muiden sijoitusten tuotto 4,0 prosenttia.

Vakavaraisuus oli vakaalla tasolla

Vakavaraisuus oli vakaalla, turvaavalla tasolla. Vakavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 21,1 prosenttia (21,3 %) ja vakavaraisuusasema 3,3 (3,4).

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Sijoitusjakauma ja tuotot

Lisätiedot

Sijoitusjohtaja Jari Puhakka, p. 010 553 3434 tai 050 358 8746, etunimi.sukunimi@etera.fi
Toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen, p. 010 553 3200 tai 040 594 9173, etunimi.sukunimi@etera.fi