Eteran sijoitukset tuottivat 5,9 prosenttia

11.09.2012

Eläkevakuutusyhtiö Etera ylsi tammi-kesäkuussa erinomaisiin sijoitustuottoihin. Sijoitustuotot olivat positiiviset jopa toisella neljänneksellä, jolloin osakekurssit laskivat voimakkaasti. Eteran vakuutusmaksutulo kasvoi tammi-kesäkuussa 8,4 prosenttia ja vakavaraisuus vahvistui.

”Onnistuimme alkuvuonna, vaikka eurokriisi ja epävarma taloustilanne tekivät toimintaympäristöstä haastavan. Vakuutusmaksutulo kasvoi, sijoituksille saatiin hyvät tuotot ja vakavaraisuus vahvistui”, Eteran toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen luonnehtii Eteran tulosta tammi-kesäkuulta 2012.

Vakuutusmaksutulo kasvoi 8,4 prosenttia

Vakuutusmaksutuloa Etera sai tammi-kesäkuussa 299 miljoonaa euroa (276 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2011). Kasvua edellisvuoden alkupuoliskolta oli 8,4 prosenttia. ”Teimme hyvää tulosta vakuutusten siirtokierroksilla, ja uusien vakuutusten myynti jatkui erinomaisena. Myös meille keskeisten toimialojen palkkasummat kasvoivat alkuvuonna”, Tarkkonen sanoo.

Eteran kokonaistulos tammi-kesäkuulta oli 232 miljoonaa euroa (-64 milj. euroa).

TyEL-sopimusasiakkaita oli kesäkuun lopussa 18 911 (18 672). YEL-vakuutusten määrä oli 6 556 (5 326) eli 23 prosenttia edellisvuoden alkupuoliskoa enemmän.

Uusien vakuutusten myynti jatkui vahvana. Uusia TyEL-vakuutuksia tehtiin 1 480 ja YEL-vakuutuksia 955. Eteran osuus kaikista työeläkealan uusista TyEL-vakuutuksista oli 15 prosenttia (14 %) ja YEL-vakuutuksista 7 prosenttia (6 %).

Sijoitukset tuottivat 5,9 prosenttia

Eteran sijoitukset tuottivat tammi-kesäkuussa 5,9 prosenttia (0,5 %). Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 5 575 miljoonaa euroa (5 499 milj. euroa). Kesäkuun lopussa Eteran sijoituksista 58 prosenttia oli korkosijoituksia, 24 prosenttia osakesijoituksia ja 15 prosenttia kiinteistösijoituksia. Muiden sijoitusten osuus oli 3 prosenttia.

Etera ylsi toisella vuosineljänneksellä 1,5 prosentin tuottoon, vaikka osakekurssit laskivat samaan aikaan voimakkaasti. ”Pudotimme osakepainomme huhtikuun alussa kuuteen prosenttiin ja nostimme kesäkuun alussa 15 prosentin tasolle. Ajoitus ja arvopaperivalinnat osuivat nappiin, mikä mahdollisti positiivisen tuoton”, Eteran sijoitusjohtaja Jari Puhakka kuvailee.

Joukkovelkakirjalainat ratkaisivat sijoitussalkun hyvän tuoton

Koko sijoitussalkun kannalta ratkaisevassa roolissa olivat joukkovelkakirjalainat, joiden tuotto oli alkuvuonna 8,3 prosenttia (1,1 %). ”Korkosijoitusten allokaatio, arvopaperivalinnat ja riskien säätely ratkaisivat”, Puhakka toteaa. Korkosijoitukset tuottivat kokonaisuudessaan 5,2 prosenttia (1,0 %).

Noteerattujen osakkeiden tuotto kohosi 10,7 prosenttiin (-2,7 %). ”Onnistuimme osakeriskin säätelyssä sekä arvopaperivalinnoissa. Hyvä esimerkki tästä on Eteran kotimaisten osakkeiden 9,8 prosentin tuotto samaan aikaan, kun kotimaisten osakemarkkinoiden tuotto jäi negatiiviseksi”, Puhakka kertoo. Pääomasijoitusten tuotto oli 4,3 prosenttia (7,4 %) ja noteeraamattomien osakkeiden tuotto 7,4 prosenttia (8,5 %). Osakesijoitusten tuotto oli kokonaisuudessaan 8,8 prosenttia (-0,9 %).

Kiinteistösijoitukset tuottivat alkuvuonna 2,7 % (3,2 %). Eteralla on rakenteilla Helsingin Töölönlahdelle kolme toimistotaloa, joista ensimmäinen valmistuu loppuvuodesta.

Vakavaraisuus vahvistui

Vahvan alkuvuoden ansiosta Eteran vakavaraisuusaste kohosi 20,4 prosenttiin (15,7 % v. 2011 lopussa). Vakavaraisuusasemaa kuvaava suhdeluku oli 2,4 (2,4 v. 2011 lopussa). ”Aktiivinen sijoitustoimintamme tuotti tulosta haastavassa toimintaympäristössä. Tämä näkyy myös vahvistuneena vakavaraisuutena”, Tarkkonen sanoo.

Sijoitustoiminnan riskipuskurina toimivaa toimintapääomaa oli kesäkuun lopussa 962 miljoonaa euroa (738 milj. euroa v. 2011 lopussa).

Eläkehakemukset vähenivät

Eläkehakemusten ja myönnettyjen eläkkeiden määrä väheni alkuvuonna. Uusia eläkehakemuksia tuli Eteraan 4 450 (4 991) eli 11 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden alkupuoliskolla. Työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä väheni 15 prosenttia. Uusia eläkkeitä Etera myönsi 3 393 (3 821), mikä oli 11 prosenttia edellisvuoden alkua vähemmän.

”Edistämme työhyvinvointia ja pyrimme ehkäisemään työkyvyttömyyttä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Työhyvinvointitoimilla ja ammatillisella kuntoutuksella on saatu hyviä tuloksia aikaan”, Tarkkonen sanoo. Ammatillisen kuntoutuksen aloitti tammi-kesäkuussa 198 Eteran vakuutettua (150). Määrä kasvoi 32 prosenttia edellisvuoden alkupuoliskolta.

Eläkkeensaajia Eteralla oli kesäkuun lopussa 148 588 (150 986) ja vakuutettuja työntekijöitä 150 000 (163 000). Eläke- ja kuntoutuskulut kasvoivat 5 prosenttia ja olivat 535 miljoonaa euroa (512 milj. euroa). Vastuunjakokorvauksia yhteisesti kustannettavista eläkkeistä Etera sai 196 milj. euroa (169 milj. euroa).

Loppuvuoden odotukset ovat varovaisen positiiviset

”Odotukset loppuvuodelle ovat varovaisen positiiviset. Vaikka työllisyys on monilla aloilla heikkenemässä, ei muutosta ole vielä näkyvissä Eteran palkkasummissa. Reaaliaikaisen kuukausi-ilmoitustapamme ansiosta saamme palkkatiedot kuukausittain ja voimme seurata kehitystä tarkasti”, Tarkkonen sanoo.

”Globaaliin talouskehitykseen liittyy tietysti yhä useita isojakin riskejä, jotka luovat epävarmuutta sijoitusmarkkinoihin. Sijoitussalkkumme strateginen asemointi on kuitenkin toiminut hyvin myös kesäkuun jälkeen ja tuottokehitys on jatkunut hyvänä”, Puhakka sanoo.

Luvut ovat tilintarkastamattomia. Vuoden 2012 tilinpäätöstietonsa Etera julkistaa maaliskuussa 2013.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen, p. 010 553 3200 tai 040 594 9173, etunimi.sukunimi@etera.fi
Sijoitusjohtaja Jari Puhakka, p. 010 553 3434 tai 050 358 8746, etunimi.sukunimi@etera.fi
Viestintäpäällikkö Annukka Lalu, p. 010 553 3404 tai 050 563 4211, etunimi.sukunimi@etera.fi

Tiedotteeseen liittyvät kalvosarjat löytyvät Eteran verkkosivuilta.