Eteran sijoitukset tuottivat vakaasti alkuvuonna

25.04.2014

Eläkevakuutusyhtiö Eteran sijoitukset tuottivat 1,7 prosenttia tammi-maaliskuussa. Vakavaraisuus vahvistui vuodenvaihteesta. Maaliskuussa aloitetut yt-neuvottelut on saatu päätökseen suunnitellusti.

Eteran sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 5 598 miljoonaa euroa (5 729 milj. € 3/2013). Sijoitukset tuottivat 1,7 prosenttia (1,2 % 1–3/2013).

Tuottokehitys oli vakaata

”Hajautettu salkkumme tuotti hyvin alkuvuonna. Vakaan tuottokehityksen myötä myös vakavaraisuus vahvistui”, Eteran tuleva toimitusjohtaja Stefan Björkman sanoo.

Korkosijoitukset tuottivat kokonaisuudessaan 0,9 prosenttia ja osakesijoitukset 3,8 prosenttia. Noteerattujen osakkeiden tuotto kohosi 4,7 prosenttiin. Kiinteistösijoitusten tuotto oli 1,1 prosenttia ja muiden sijoitusten tuotto 0,9 prosenttia.

Eteran vakavaraisuus vahvistui vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Vakavaraisuusaste kohosi 16,1 prosenttiin (15,4 % v.2013 lopussa). Vakavaraisuusasema oli 2,0 (1,8 v. 2013 lopussa).

Kustannustehokkuutta parannetaan määrätietoisesti

Eterassa maaliskuussa aloitetut yt-neuvottelut on saatu päätökseen suunnitellusti. ”Sopeuttamistoimet ovat osa laajempaa ohjelmaa, jolla parannamme kustannustehokkuutta”, Björkman sanoo.

Yt-menettelyssä neuvoteltiin enintään 40 henkilön työpanoksen vähentämisestä, mutta säästötavoitteet saavutetaan hieman arvioitua pienemmillä henkilöstövähennyksillä. Yt-neuvottelut johtavat arviolta 38 henkilön vähennykseen. Uusi organisaatio aloittaa 1.5.2014.

”Parannamme tehokkuutta määrätietoisesti ja vankistamme vakavaraisuuttamme askel kerrallaan. Uskon, että Eteran kaltaiselle ketterälle vaihtoehdolle on paikka ja tilaus työeläkekentässä myös tulevaisuudessa. Sen eteen teemme lujasti töitä”, Björkman sanoo.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Sijoitusjakauma ja tuotot 31.3.2014 löytyvät Eteran verkkosivuilta.

Lisätiedot

Varatoimitusjohtaja Stefan Björkman p. 050 63219, etunimi.sukunimi@etera.fi

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia. Eläkkeitä Etera maksaa noin miljardi euroa vuodessa 145 000 eläkkeensaajalle. Eläkevaroja turvaavia sijoituksia Eteralla on noin 5,6 miljardia euroa.