Eteran sijoitusten vakaa tuottokehitys jatkui

20.10.2014

Eteran sijoitusten tuottokehitys jatkui vakaana. Sijoitukset tuottivat tammi-syyskuussa 4,5 prosenttia.

”Sijoituksemme tuottivat vakaasti myös kolmannella vuosineljänneksellä. Laajasti hajautettu salkkumme on toiminut hyvin nykyisessä markkinatilanteessa”, Eteran toimitusjohtaja Stefan Björkman sanoo.

Eteran sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 5,7 miljardia euroa (5,6 mrd. € 30.9.2013). Sijoitusten tuotto tammi-syyskuulta oli 4,5 prosenttia (-0,4 % 1–9/2013).

Korkosijoitukset tuottivat 4,3 prosenttia (-0,9 %). Osakesijoitukset tuottivat kokonaisuudessaan 6,2 prosenttia (0,4 %). Noteerattujen osakkeiden tuotto oli 8,8 prosenttia (-1,8 %). Kiinteistösijoitusten tuotto oli 3,4 prosenttia (3,1 %).

Vakavaraisuus vahvistui: vakavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 16,6 prosenttia (15,4 % v. 2013 lopussa) ja vakavaraisuusasema 1,8 (1,8 v. 2013 lopussa).

Aktiivista sijoittamista Suomeen

Eteran sijoituksista 39 prosenttia on sijoitettu Suomeen. Etera sijoittaa kotimarkkinoille erityisesti yritysrahoituksen ja kiinteistösijoitusten kautta. ”Olemme etsineet aktiivisesti kotimaisia sijoituskohteita, joilla on hyvä tuotto-riskisuhde. Hyviä kohteita on löytynyt sekä yritysrahoituksen että kiinteistösijoitusten osalta”, Björkman kertoo.

Sijoitustuottonsa Etera julkaisee kuukausittain verkkosivuillaan. ”Kerromme avoimesti, miten sijoitustuottomme kehittyvät”, Björkman sanoo.

Työkykytyö tärkeässä roolissa

Etera panostaa työkyvyn edistämiseen. ”Työkyvyn edistämiseksi tehtävä työ on osa-alue, johon panostamme myös jatkossa. Kuntoutus ja työhyvinvointitoimet ovat tärkeitä työkaluja työurien pidentämiseksi. Niillä on asiakkaillemme jopa asiakashyvityksiä suurempi rahallinen merkitys”, Björkman painottaa.

Kustannuksissa uusi alempi taso

Kustannustehokkuuden eteen on Eterassa tehty tänä vuonna suunnitelmallisesti töitä. ”Olemme jatkaneet työtämme kustannustemme pienentämiseksi. Työ on edennyt suunnitelmien mukaisesti, ja jatkamme sitä asiakkaidemme hyväksi”, Björkman sanoo.

Ajantasaista suhdannetietoa

Etera julkaisee kuukausittain työllisyysindikaattori Etera-indeksiä, joka kuvaa muutosta seurantaryhmän työntekijämäärissä ja antaa ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä.

”Seurantaryhmän työntekijämäärät ovat laskeneet jo kolmatta vuotta peräkkäin. Työllisyys jää tänä vuonna viime vuotta heikommaksi, vaikkei vuoden 2009 kaltaista pudotusta olekaan tulossa”, Björkman luonnehtii.

Luvut ovat tilintarkastamattomia. Etera julkaisee sijoitustuottonsa kuukausittain verkkosivuillaan. Vuoden 2014 tilinpäätöksensä Etera julkaisee 18.3.2015.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Stefan Björkman p. 050 63219, stefan.bjorkman@etera.fi

Liite

Sijoitusjakauma ja tuotot 30.9.2014