Eteran tilinpäätös 2012: Sijoitukset tuottivat 9,9 prosenttia, maksutulo kasvoi

13.03.2013

Talouden heilahteluista huolimatta Eläkevakuutusyhtiö Etera teki hyvän tuloksen vuonna 2012. Sijoitukset tuottivat 9,9 prosenttia, vakavaraisuus vahvistui ja vakuutusmaksutulo kasvoi.

Eteran sijoitusten markkina-arvo oli vuoden lopussa 5 711 miljoonaa euroa (5 334 milj. € v. 2011). Sijoitukset tuottivat 9,9 prosenttia (-2,3 %).

”Ylsimme kaikilla kvartaaleilla positiiviseen tuottoon, ja onnistunut sijoitustoiminta vahvisti vakavaraisuuttamme”, Eteran toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen sanoo.

Eteran vakavaraisuus oli hyvällä tasolla. Sijoitustoiminnan puskurina toimiva toimintapääoma kasvoi 1 026 miljoonaan euroon (738 milj. €). Vakavaraisuusaste kohosi 21,3 prosenttiin (15,7 %), ja vakavaraisuusasema oli vuoden lopussa 3,4 (2,4).

Parhaat tuotot kehittyviltä markkinoilta ja osakkeista

Sijoituksista parhaiten tuottivat muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat, eli yrityslainat ja kehittyvien talouksien valtionlainat, joista saatiin 15,0 prosentin tuotto (-1,2 %). Korkosijoitukset tuottivat kokonaisuudessaan 8,7 prosenttia (-0,5 %). ”Positiiviseen kehitykseen vaikuttivat sekä korkosijoitusten allokaatio, arvopaperivalinnat että riskin säätely”, Eteran sijoitusjohtaja Jari Puhakka kertoo.

Noteerattujen osakkeiden tuotto kipusi 14,9 prosenttiin (-16,2 %). ”Osakesijoituksille vuosi oli erinomainen, ja salkun tuotonvaihtelu pysytteli poikkeuksellisen pienenä onnistuneiden taktisten sijoituspäätösten ansiosta. Tässä varsinkin toisella kvartaalilla matalana pidetty osakepaino sekä riskin lisääminen kvartaalin loppua kohden olivat avainasemassa”, Puhakka sanoo. Kaikkiaan osakesijoitukset tuottivat 13,4 prosenttia (-10,3 %).

Kiinteistösijoitusten tuotto oli 6,1 prosenttia (7,9 %). Muut sijoitukset tuottivat 25,6 prosenttia (13,8 %).

Eteran sijoitusten kymmenen vuoden nimellistuotto oli 4,5 prosenttia. Marraskuussa Etera palkittiin Suomen parhaana eläkesijoittajana Investment & Pensions Europe´n (IPE) järjestämässä vuotuisessa kilpailussa.

Vakuutusmaksutulo kasvoi 5 prosenttia

Eteran vakuutusmaksutulo jatkoi kasvuaan. Vakuutusmaksutuloa kertyi kaikkiaan 643 miljoonaa euroa (614 milj. euroa), mikä oli 5 prosenttia edellisvuotta enemmän.

”Teimme hyvää tulosta vakuutusten siirtokierroksilla. Koko vuoden siirtoliike lisää Eteran maksutuloa 2,7 miljoonaa euroa. Myös uusien vakuutusten myynti jatkui vahvana”, Tarkkonen sanoo.

Eteralla oli 17 500 TyEL-sopimusasiakasta (18 500). Lisäksi tilapäisesti vakuutusmaksuja maksoi vuoden aikana 25 500 asiakasta (29 000). Vakuutettuja työntekijöitä oli kaikkiaan 206 000 (214 000). Vakuutettuja yrittäjiä oli vuoden lopussa 6 400 (5 854).

Kustannustehokkuuteen kiinnitettiin edelleen huomiota. Laajoista tietojärjestelmähankkeista huolimatta kokonaisliikekulut pysyivät edellisvuotisella tasolla. Eteran hoitokulusuhde eli liikekulut suhteessa hoitokustannuksia varten varattuihin maksun osiin oli 99,9 prosenttia (97,8 %).

Vuoden 2013 asiakashyvityksiin Etera siirtää 8,3 miljoonaa euroa (5,8 milj. €). Se on keskimäärin 0,31 prosenttia vakuutetusta palkkasummasta (0,22).

Eläkkeitä maksettiin yli miljardi euroa

Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja Etera maksoi kaikkiaan 1 072 miljoonaa euroa (1 025 milj. €) eli 5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Eläkkeensaajia oli 147 166 (150 076).

Eterassa käsiteltiin kaikkiaan 20 576 eläkehakemusta (21 680). Uusia eläkehakemuksia tuli 8 335 (9 369), mikä oli 11 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Uusia eläkkeitä myönnettiin kaikkiaan 6 421 (7 140). Myönnetyistä eläkkeistä 40 prosenttia oli vanhuuseläkkeitä (38 %) ja 31 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeitä (33 %). Yleisimmät syyt työkyvyttömyyseläkkeiden taustalla olivat edelleen tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja mielenterveyden häiriöt.

Työhyvinvointipalvelujen kysyntä kasvoi edelleen. Työhyvinvointitutkimuksia tehtiin asiakasyrityksissä runsaasti. Myös ammatillisen kuntoutuksen hakemusten ja päätösten määrät kasvoivat. Kuntoutujista yli 70 prosenttia palaa työelämään.

Edessä kohtuullinen vuosi

Vuodesta 2013 odotetaan Eterassa kohtuullista sekä vakuutusmaksutulon että sijoitustoiminnan osalta.

”Olemme kehittäneet määrätietoisesti sijoitustoimintaamme, myyntiämme ja palveluitamme. Kehittäminen jatkuu edelleen. Vahvistamme jakeluteitämme ja erityisesti hyvässä vauhdissa olevaa verkkomyyntiämme. Palkkasumman kehitystä on vaikea ennakoida, mutta arvioimme, että vuodesta 2013 tulee maksutulon suhteen kohtuullinen”, Tarkkonen sanoo.

”Riskeistä huolimatta vuodesta 2013 voi muodostua kohtuullinen myös sijoitusmarkkinoille, jos inflaatio pysyy kurissa ja korot alhaisina. Vastaavasti, jos loppuvuodelle ennustettu talouskasvun piristyminen toteutuu, se tukee riskisempien sijoitusten kursseja. Myös keskuspankkien toimilla voidaan rauhoittaa markkinoita, kuten nähtiin vuonna 2012”, Puhakka sanoo.

Tilinpäätöstiedotteen liitteet löytyvät Eteran verkkosivuilta.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen, p. 010 553 3200 tai 040 594 9173, etunimi.sukunimi@etera.fi

Sijoitusjohtaja Jari Puhakka, p. 010 553 3434 tai 050 358 8746, etunimi.sukunimi@etera.fi