Eteran tilinpäätös 2013: Vakuutusmaksutulo kasvoi, tehokkuutta parannetaan suunnitelmallisesti

19.03.2014

Eläkevakuutusyhtiö Eteran vakuutusmaksutulo kasvoi 2,5 prosenttia vuonna 2013. Sijoitustuotot jäivät puolestaan tavoitteesta. Kustannustehokkuuttaan Etera parantaa määrätietoisesti.

”Kasvatimme maksutuloamme, ja erityisesti uusien vakuutusten kautta tuleva maksutulo kasvoi”, Eteran toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen sanoo.

Eteran maksutulo kasvoi 2,5 prosenttia edellisvuodesta. Etera sai vakuutusmaksutuloa kaikkiaan 659 miljoonaa euroa (643 milj. € v. 2012). YEL-maksutulon osuus oli 24 miljoonaa euroa (21 milj. €). Se kasvoi 10,6 prosenttia edellisvuodesta.

Etera on kehittänyt myyntiään systemaattisesti, ja uusien vakuutusten myynti jatkui vilkkaana. Eteralla on markkinaosuuttaan suuremmat osuudet sekä uusista TyEL- että YEL-vakuutuksista.

”Kehitys näyttää hyvältä. Asiakkaat arvostavat toteutuneisiin kuukausittaisiin palkkamenoihin perustuvaa eläkevakuutusmaksua, mikä tukee asiakkaiden kassanhallintaa. Olemme panostaneet voimakkaasti järjestelmien ja palveluiden kehittämiseen. Asiakkaat hyötyvät uudistuksista aiempaa sujuvampana palveluna”, Tarkkonen sanoo.

Valtaosa Eteran asiakkaista tekee palkkailmoitukset sähköisesti, ja suurin osa käyttää Eteran kuukausi-ilmoitustapaa. Uusista asiakkaista kuukausi-ilmoitustavan valitsi lähes 90 prosenttia.

Eläkkeitä yli miljardi euroa

Eläkkeitä Etera maksoi 1 110 miljoonaa euroa (1 072 milj. €) eli 4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Eläkkeensaajia oli vuoden lopussa 144 527 (147 169). Uusia eläkkeitä myönnettiin 6 335 kappaletta (6 421). Työkyvyttömyyseläkkeitä myönnettiin 9 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Yleisimmät syyt työkyvyttömyyseläkkeiden taustalla olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja mielenterveyden häiriöt.

Etera edistää työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Eteran työhyvinvointipalveluiden kysyntä kasvoi edelleen. ”Kehitimme uusia työkyky- ja terveysjohtamisen palveluita, ja vastaanotto on ollut innostunutta. Autamme asiakasyrityksiä henkilöstön työkyky- ja terveysriskien tunnistamisessa ja aktiivisessa työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyssä”, Tarkkonen kuvailee. Myös ammatillisen kuntoutuksen päätösten määrät kasvoivat edellisvuodesta 5 prosenttia. Kaikkiaan Eterassa tehtiin 1 293 päätöstä ammatillisesta kuntoutuksesta (1 229).

Etera panostaa yritysrahoitukseen ja kiinteistösijoituksiin

Eteran sijoitusten markkina-arvo oli vuoden lopussa 5 572 miljoonaa euroa (5 711 milj. €). Sijoitustuotto oli 0,2 prosenttia (9,9 %).

Etera uudisti sijoitusstrategiansa vuonna 2010. Uudistuksen keskeisin tavoite oli varmistaa vakavaraisuuspääoman parempi säilyminen finanssikriisin kaltaisissa oloissa ja hajauttaa riskejä laajasti. Vuosina 2011 ja 2012 tämä toimi hyvin, mutta ei vuonna 2013.

”Olimme varautuneet toteutunutta heikompaan markkinakehitykseen. Vuonna 2013 osakkeiden tuotto hallitsi, minkä lisäksi vuoden aikana ei ollut voimakkaita markkinaliikkeitä, kuten edellisvuosina, jolloin Etera loi lisäarvoa tekemällä taktisia sijoituspäätöksiä”, Eteran sijoitusjohtaja Jari Puhakka sanoo.

Etera sijoittaa Suomeen erityisesti kiinteistöjen ja yritysrahoituksen kautta. Ne toivat tasaista tuottoa myös vuonna 2013. Yritysrahoituksen tuotto oli 8,0 prosenttia (7,4 %), ja kiinteistösijoitukset tuottivat 5,8 prosenttia (6,1 %).

Korkosijoitusten tuotto oli -1,4 prosenttia (8,7 %) ja osakesijoitusten tuotto 2,4 prosenttia (13,4 %). Muiden sijoitusten tuotto oli -13,7 prosenttia (26,1 %).

Eteran vakavaraisuus laski vuoden aikana, mutta oli edelleen riittävällä tasolla. Vakavaraisuuspääoma oli vuoden lopussa 765 miljoonaa euroa (1 026 milj. €). Vakavaraisuusaste oli 15,4 prosenttia (21,3 %) ja vakavaraisuusasema 1,8 (3,4). Vakavaraisuus mahdollistaa täysipainoisen sijoitustoiminnan ja eläkejärjestelmälle asetettujen tuottovaatimusten tavoittelun.

Vuoden 2014 asiakashyvityksiin Etera siirtää 6 miljoonaa euroa (8 milj. €). Se on keskimäärin 0,22 prosenttia vakuutetusta palkkasummasta (0,31 %).

Tehokkuutta parannetaan suunnitelmallisesti

Etera uudisti vakuutusjärjestelmiään laajoissa hankkeissa, mikä kasvatti kokonaisliikekuluja. Eteran hoitokulusuhde eli liikekulut suhteessa hoitokustannuksia varten varattuihin maksun osiin oli 134,5 prosenttia (99,9 %). Meneillään olevien tietojärjestelmähankkeiden kehittämiskulut kirjattiin pääosin kuluiksi. Ilman tietojärjestelmähankkeiden osuutta hoitokulusuhde olisi ollut 102,2 prosenttia.

Eteran tavoitteena on kustannustehokkuuden parantaminen. Etera aloittaa YT-neuvottelut, joissa neuvotellaan enintään 40 henkilön työpanoksen vähentämisestä. ”Parannamme kustannustehokkuutta määrätietoisesti asiakkaittemme hyväksi, ja sopeuttamistoimet ovat osa tätä ohjelmaa”, Eteran tuleva toimitusjohtaja Stefan Björkman sanoo.

Vuosi 2014 on alkanut hyvin

Eteran maksutulon pohjana oleva palkkasumma on ollut kasvussa, ja positiivisen kehityksen arvioidaan jatkuvan vuonna 2014. Uusien vakuutusten myynti on ollut alkuvuonna vilkasta.

Myös sijoitustoiminnan osalta vuosi 2014 on alkanut positiivisissa merkeissä ja vakavaraisuus on vahvistunut. Etera suhtautuu edelleen varovaisesti markkinoiden kehitykseen ja uskoo laajasti hajautettuun salkkuun. Eteran sijoituksissa on tulevaisuudessakin vahva paino kiinteistöissä ja yritysrahoituksessa ja sitä kautta kotimaisen työllisyyden ja kasvun edistämisessä.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen p. 040 5949 173 tai etunimi.sukunimi@etera.fi

Varatoimitusjohtaja Stefan Björkman p. 050 632 19 tai etunimi.sukunimi@etera.fi

Sijoitusjohtaja Jari Puhakka p. 050 3588 746 tai etunimi.sukunimi@etera.fi

Tilinpäätöskalvosarja, Eteran tilinpäätös 2013 (tilintarkastamaton), hallituksen toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvitys löytyvät Eteran verkkosivuilta.