Eteran tilinpäätös 2014: Vakaa vuosi – asiakashyvitykset kasvavat 32 prosenttia

18.03.2015

Eteran sijoitukset tuottivat vakaasti vuonna 2014. Vakavaraisuus vahvistui, hoitokustannustulos parani ja myynti sujui hyvin.

”Laajasti hajautettu salkkumme tuotti vakaasti ja sijoitustulosta kertyi tasaisesti läpi vuoden”, Eteran toimitusjohtaja Stefan Björkman sanoo. Eteralla oli sijoituksia vuoden lopussa 5 796 miljoonaa euroa (5 572 milj. € v. 2013). Sijoitukset tuottivat 6,3 % (0,2 %).

Vakavaraisuus vahvistui vuoden aikana. Eteran vakavaraisuuspääoma kasvoi 861 miljoonaan euroon (765 milj. €). Vakavaraisuusaste oli vuoden lopussa 16,9 prosenttia (15,4 %) ja vakavaraisuusasema 1,6 (1,8).

Sijoituksista 42 prosenttia on Suomessa

Etera jatkoi aktiivista sijoittamista Suomeen. Sijoitusomaisuudesta 42 prosenttia on Suomessa. Kotimarkkinoille Etera sijoittaa erityisesti yritysrahoituksen ja kiinteistöjen kautta.

”Etsimme jatkuvasti uusia sijoituskohteita Suomesta. Hyviä kohteita löytyi myös viime vuonna, jolloin teimme uusia sijoituksia muun muassa suomalaisiin kasvuyrityksiin ja kiinteistöihin”, Björkman kertoo.

Etera lisäsi läpinäkyvyyttä sijoituksista viestimiseen. Elokuusta lähtien Etera on julkaissut sijoitustuottonsa kuukausittain verkkosivuillaan.

Tehokkuus ja hoitokulutulos paranivat

Kokonaisliikekulut pienenivät 25 prosenttia edellisvuodesta ja olivat 44 miljoonaa euroa (59 milj. €). Eteran hoitokulusuhde eli liikekulut suhteessa hoitokustannuksia varten varattuihin maksun osiin oli 93,6 prosenttia (134,5 %).

Etera tehosti toimintaansa ja paransi kustannustehokkuuttaan suunnitelmallisesti. ”Viime vuonna toteutetuilla toimenpiteillä varmistimme, että kustannustaso on lähivuosina merkittävästi aiempaa alhaisempi”, Björkman sanoo.

Etera on uudistanut tietojärjestelmiään viime vuosina. ”Uusimme vakuutusjärjestelmämme ensimmäisenä eläkevakuutusyhtiönä. Nyt käynnissä on valmistautuminen eläkeuudistukseen ja siirtyminen alan yhteiseen eläkejärjestelmään kahden seuraavan vuoden aikana”, Björkman kertoo.

Asiakashyvitykset kasvavat 32 prosenttia

Asiakashyvitykset kasvoivat selvästi edellisvuodesta. ”Asiakkaat hyötyvät vahvistuneesta vakavaraisuudestamme ja uudesta kustannustasostamme. Siirrämme asiakashyvityksiin yli 30 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.”

Etera siirtää vuoden 2015 asiakashyvityksiin 8,0 miljoonaa euroa (6,1 milj. €). Se on keskimäärin 0,30 prosenttia TyEL-palkkasummasta (0,22 %). Siirto asiakashyvityksiin kasvoi 32 prosenttia edellisvuodesta.

Maksutulo kasvussa, kumppanuudet vahvistivat myyntiä

Eteran vakuutusmaksutulo kasvoi 3 prosenttia edellisvuodesta. Etera sai vakuutusmaksutuloa kaikkiaan 679 miljoonaa euroa (659 milj. €). Myös Eteran markkinaosuus koko työeläkevakuutuskannasta kasvoi hieman.

Uusien vakuutusten myynti sujui hyvin. Eteran markkinaosuus TyEL-vakuutusten kappalemääristä kasvoi 14,0 prosenttiin (13,1 %) ja YEL-vakuutusten kappalemääristä 7,8 prosenttiin (6,0 %).

”Yhteistyömme kumppaneidemme kanssa tuotti tulosta ja näkyi erityisesti kasvavana uusasiakashankintana”, Björkman kuvailee. Etera tekee yhteistyötä Danske Bankin, Fennian, Pohjantähden sekä useiden tilitoimistojen kanssa.

Hyviä tuloksia työkyvyn edistämisessä

Etera tukee asiakasyrityksiään työkyvyttömyysriskien ennaltaehkäisyssä, tunnistamisessa ja hallinnassa. Ammatillisen kuntoutuksen hakemusmäärät kasvoivat 4 prosenttia edellisvuodesta, ja kuntoutujia oli aiempaa enemmän. Uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä väheni 25 prosenttia.

”Teemme tiivistä yhteistyötä asiakasyritystemme kanssa suomalaisten työkyvyn edistämiseksi. Tulokset ovat olleet hyviä. Eteran kuntoutujista takaisin työelämään palaa yli 70 prosenttia. Yli puolet kuntoutujista saa uuden ammatin, ja ammatinvaihtajista lähes puolella koulutustaso nousee”, Björkman kertoo.

”Ammatillisen kuntoutuksen tärkeys ja sen tuomat säästöt on huomattu yrityksissä. Suunta on oikea. Kasvavat kuntoutushakemusmäärät ilahduttavat, samoin työkyvyttömyyseläkkeiden väheneminen.”

Ammatillisen kuntoutuksen hakemuksia tuli Eteraan 4 prosenttia edellisvuotta enemmän, kaikkiaan 632 (608). Uusia eläkkeitä Etera myönsi 5 796 (6 335) eli 9 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja Etera maksoi 1 127 miljoonaa euroa (1 110 milj. €). Eläkkeensaajia oli vuoden lopussa 141 202 (144 527).

Tulevaisuuden näkymiä

”Tehostimme toimintaamme suunnitellusti. Saavutimme uuden kustannustason ja Eteran parhaan hoitokulutuloksen. Jatkamme toimintamme kehittämistä Etera 2020 -ohjelmassa. Arvioimme hoitokulutuloksen paranevan edelleen lähivuosina ja olevan selvästi ylijäämäinen”, Björkman sanoo.

Liitteet

Tilinpäätökseen liittyvät graafit, pdf
Hallituksen toimintakertomus, pdf
Tilinpäätös (tilintarkastamaton), pdf

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Stefan Björkman p. 050 632 19 tai stefan.bjorkman(at)etera.fi