Eteran tilinpäätös 2015: Kustannustehokkuus parani, asiakashyvitykset kasvavat

09.03.2016

Etera paransi kustannustehokkuuttaan tuntuvasti vuoden 2015 aikana. Hoitokustannustulos parani ja asiakashyvitykset kasvavat.

”Olemme tehostaneet toimintaamme suunnitelmallisesti, mikä näkyy parempana hoitokustannustuloksena ja parempina asiakashyvityksinä. Sijoitusten osalta vuosi oli vakaa. Vakuutusten myynnissä ja työkyvyttömyysriskien hallinnassa teimme hyvää tulosta”, Eteran toimitusjohtaja Stefan Björkman summaa.

Asiakashyvitykset kasvavat

Eteran hoitokulusuhde eli liikekulut suhteessa hoitokustannuksia varten varattuihin maksun osiin pieneni 77,9 prosenttiin (93,6 %). Liikekulut pienenivät 4 prosenttia edellisvuodesta ja olivat 42 miljoonaa euroa (44 milj. €).

”Uusi taso hoitokustannustuloksessa nostaa osaltaan asiakashyvityksiämme. Siirrämme tänä vuonna asiakashyvityksiin lähes 30 prosenttia edellisvuotta enemmän”, Björkman sanoo.

Asiakashyvitykset kasvavat 27 prosenttia edellisvuodesta. Etera siirtää vuoden 2016 asiakashyvityksiin 10,2 miljoonaa euroa (8,0 milj. €). Se on keskimäärin 0,39 prosenttia TyEL-palkkasummasta (0,30 %).

Vakaat sijoitustuotot heiluvilta markkinoilta

Sijoitusmarkkinoiden heilunta kasvoi vuoden aikana selvästi, mutta Eteran sijoitukset tuottivat markkinaliikkeisiin nähden vakaasti. Vuoden lopussa Eteralla oli sijoituksia 5 908 miljoonaa euroa (5 796 milj. €). Sijoitukset tuottivat 3,7 prosenttia (6,3 %).

”Hajautettu salkkumme reagoi pörssin ääriliikkeisiin vähemmän kuin työeläkeala keskimäärin. Tuottoa tuli tasaisesti eri tuotonlähteistä, mutta erityisesti pääomasijoitusten, lainojen ja kiinteistöjen tuottokehitys oli hyvää”, Björkman kuvailee.

Vakavaraisuus heikkeni vuoden aikana, mutta oli edelleen vakaalla tasolla. Vakavaraisuuspääoma oli vuoden lopussa 751 miljoonaa euroa (861 milj. €). Vakavaraisuusaste oli 14,2 prosenttia (16,9 %) ja vakavaraisuusasema 1,4 (1,6).

Sijoituksista lähes 40 % Suomessa

Etera jatkoi aktiivista sijoittamista Suomeen. Vuoden lopussa Eteran sijoituksista 38 prosenttia (42 %) oli kotimarkkinoilla.

”Panostimme erityisesti reaalisijoituksiin ja sijoituslainoihin. Tämä näkyi sijoituksina kiinteistöihin, kiinteistölainoihin sekä infra- ja lainarahastoihin”, Björkman sanoo.

Etera on mukana Helsingin Keski-Pasilaan nousevassa Triplan kauppakeskuksessa. Etera lisäsi myös sijoituksiaan asuntotontteihin ja sijoitti niihin Espoossa, Vantaalla, Lahdessa ja Lappeenrannassa.

Uusien vakuutusten myynti erinomaista

Eteran vakuutusmaksutulo oli edellisvuotisella tasolla. Etera sai vakuutusmaksutuloa kaikkiaan 680 miljoonaa euroa (679 milj. €).

”Asiakkaiden määrä kasvoi vuoden aikana etenkin pienyritysten ja yrittäjien osalta. Hyvät kumppanuussuhteet ovat vahvistaneet myyntiämme”, Björkman sanoo.

Uusien vakuutusten myynti sujui erinomaisesti. Eteran markkinaosuus uusien TyEL-vakuutusten kappalemääristä kasvoi 14,8 prosenttiin (14,0 %) ja YEL-vakuutusten kappalemääristä 9,8 prosenttiin (7,8 %).

Hyviä tuloksia työkykypalveluilla

Työkykypalveluita vahvistettiin vuoden aikana, ja asiakastyön ohella myös kehittämistoimintaan panostettiin vahvasti. Etera kehitti mm. uusia työkaluja henkilöstötuottavuuden mittaamiseen.

Finanssivalvonnan antamiin uusiin, työhyvinvointitoimintaa säänteleviin ohjeisiin Etera suhtautuu myönteisesti. ”Pidämme tärkeänä, että työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtäävää toimintaa valvotaan ja ohjeistetaan. On hyvä, että säädöksiä selvennetään ja varmistetaan näin yhdenmukainen toimintatapa alalla”, Björkman sanoo. Eteran työhyvinvointitoiminnan laajuutta tai periaatteita uudet ohjeet eivät merkittävästi muuta.

Kuntoutujien määrä jatkoi tasaista kasvuaan. Uusia, alkaneita kuntoutuksia oli 5 prosenttia edellisvuotta enemmän, 459 (439). Ammatillisen kuntoutuksen avulla takaisin työelämään palasi 76 prosenttia Eteran kuntoutujista (71 %).

Eläkepäätösten määrä kasvoi

Uusia eläkkeitä Etera myönsi 5 prosenttia edellisvuotta enemmän, kaikkiaan 6 060 (5 795). Uusista eläkkeistä työkyvyttömyyseläkkeitä oli neljännes. Yleisimmät syyt työkyvyttömyyseläkkeiden taustalla olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (34 %) ja mielenterveyden häiriöt (29 %).

Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja Etera maksoi 1 135 miljoonaa euroa (1 127 milj. €). Eläkkeensaajia oli vuoden lopussa 138 117 (141 204).

Tulevaisuuden näkymiä

Eterassa valmistaudutaan vuoden 2017 alusta voimaan tulevan eläkeuudistuksen tuomiin muutoksiin. Etera ottaa käyttöön uuden alalla yhteisesti käytössä olevan eläkekäsittelyjärjestelmän tämän vuoden aikana.

Etera jatkaa toimintansa kehittämistä Etera 2020 -ohjelmassa. ”Jatkamme työtämme työeläkekentän kustannustehokkuuden, läpinäkyvyyden ja moninaisuuden turvaamiseksi”, Björkman sanoo.

Etera panostaa suomalaisten työkyvyn edistämiseen. ”Tuemme aktiivisena kumppanina suomalaisten yritysten ja yrittäjien panostuksia työkyvyn ylläpitoon ja työkyvyttömyysriskin ennaltaehkäisyyn muuttuvan työelämän haasteissa”, Björkman sanoo.

Myös aktiivinen Suomeen sijoittaminen on Eteran fokuksessa. ”Etsimme sijoituskohteita kotimaasta lyhyen tähtäimen taloussuhdanteesta riippumatta”, Björkman sanoo.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Stefan Björkman p. 050 63219, stefan.bjorkman@etera.fi

Etera 2015

  • Hoitokulusuhde parani 77,9 %:iin (93,6 %)
  • Vakuutusmaksutulo 680 milj. euroa (679 milj. €)
  • Sijoituksia 5 908 milj. euroa (5 796 milj. €), tuotto 3,7 % (6,3 %)
  • Vakavaraisuuspääoma 751 milj. euroa (861 milj. €), vakavaraisuusaste 14,2 % (16,9 %) ja vakavaraisuusasema 1,4 (1,6)
  • Eläkkeitä Etera maksoi 1 135 milj. euroa (1 127 milj. €)

Liitteet

Tilinpäätökseen liittyvät graafit, pdf
Tilinpäätös ja toimintakertomus (tilintarkastamaton), pdf

Etera – Tässä ajassa.

Etera on työeläkeyhtiö, joka huolehtii suomalaisten eläketurvasta. Kuuntelemme asiakkaitamme ja elämme mukana heidän rytmissään. Yli 50 vuoden kokemus erityyppisistä työsuhteista tekee Eterasta muuttuvan työelämän osaajan. Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa suomalaisten työkyvyn edistämiseksi. etera.fi kertoo enemmän.