Ilmarisen sijoitussalkun tuotto ajalta 1.1.-30.6.2014: Eläkevaroille 3,4 prosentin sijoitustuotto

12.08.2014

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto ajalta 1.1.−30.6.2014 oli 3,4 prosenttia eli noin 1,1 miljardia euroa (3,0 prosenttia eli 892 miljoonaa euroa 30.6.2013). Ilmarisen sijoitusten markkina-arvo nousi kesäkuun lopussa 33,5 (30,6) miljardiin euroon.

− Ilmarisen ensimmäinen vuosipuolisko sujui odotusten mukaisesti. Pidän sijoitustuottoa olosuhteisiin nähden kohtuullisena, sanoo toimitusjohtaja Harri Sailas.

− Suomen ja koko Euroopan talouskasvu oli ennakoitua heikompaa, sen sijaan Yhdysvalloissa talouden elpyminen jatkui. Osakekurssien kehitys oli hyvää kaikilla keskeisillä markkinoilla ja korot olivat laskussa, Sailas summaa tammi−kesäkuun sijoitusympäristöä.

Ilmarisen osakesijoitukset tuottivat 5,5 (6,3) prosenttia, korkosijoitukset 2,2 (1,6) prosenttia ja suorat kiinteistösijoitukset 2,4 (2,4) prosenttia.

Ilmarisen pitkän aikavälin sijoitustuotto säilyi hyvällä tasolla. Reaalinen sijoitustuotto vuodesta 1997 oli 4,0 prosenttia. Työeläkemaksun tulevaa kehitystä arvioidessaan Eläketurvakeskus käyttää 3,5 prosentin reaalista tuotto-oletusta.

− Sijoitusten hajauttaminen maantieteellisesti ja eri omaisuuslajeihin auttaa turvaamaan eläkevarojen pitkän aikavälin tuotot. Tämänhetkiset talouden haasteet kuten alhainen korkotaso tai Suomen talouden heikko tilanne eivät siten pääse horjuttamaan asiakkaidemme eläketurvaa, Sailas sanoo.

Ilmarisen vakavaraisuus vahvistui: kesäkuun lopussa Ilmarisen vakavaraisuuspääoma oli 7,5 (6,0) miljardia euroa. Se oli 29,0 (24,3) prosenttia vastuuvelasta ja 1,9-kertainen (1,8) vakavaraisuusrajaan nähden.

”Venäjä-pakotteiden seuraukset Suomelle huolestuttavat”

Sijoitustoiminnasta vastaavan varatoimitusjohtaja Timo Ritakallion mukaan geopoliittiset tapahtumat aiheuttivat jälleen päänvaivaa sijoittajille vuoden toisella vuosineljänneksellä. Ukrainan ja Lähi-idän kriisit huolestuttivat sijoittajia ja aiheuttivat hermostuneisuutta niin osake- kuin korkomarkkinoilla. Venäjän tilannetta Ritakallio pitää Suomen talouden kannalta hyvin huolestuttavana.

− Venäjään kohdistuvat EU:n talouspakotteet sekä Venäjän vastatoimet heikentävät koko Euroopan talousnäkymiä. Erityisen merkittävästi negatiiviset vaikutukset kohdistuvat Venäjän-kauppaa harjoittavien suomalaisyritysten tulosnäkymiin, hän arvioi.

Ritakallio korostaa, että Ilmarisen sijoitussalkussa on vähennetty Venäjä-riskiä hyvissä ajoin.

− Toisaalta Ilmarinen on merkittävä suomalaisten pörssiyhtiöiden omistaja, joten välillisiä negatiivisia vaikutuksia meidänkin salkkuumme voi kohdistua.

Loppuvuonna Ritakallio uskoo osakemarkkinoiden näkymien pysyvän varovaisen myönteisinä ja pitkien korkojen kääntyvän vähitellen nousuun.

Sailas: Eläkeuudistus ei saisi paisuttaa hallintokuluja

Toimitusjohtaja Sailas uskoo, että työmarkkinajärjestöt saavat eläkeneuvotteluissa neuvotteluratkaisun aikaan syyskuussa.

− Toimeenpanijan näkökulmasta olisi tärkeää, että eläkejärjestelmä säilyy yksinkertaisena ja ymmärrettävänä. On myös olennaista, että uudistus ei merkittävästi nosta järjestelmän hallinnollisia kustannuksia, hän sanoo.

Lisäksi Sailas korostaa, että työeläkkeen pitää taata edelleen riittävä toimeentulo ja sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden pitää toteutua.

(Tiedotteessa mainitut luvut ovat tilintarkastamattomia.)

Lehdistötilaisuuden esitysmateriaali

Lisätiedot:

Harri Sailas, toimitusjohtaja, puh. 010 284 3000
Timo Ritakallio, varatoimitusjohtaja, sijoitustoiminta, puh. 010 284 3838, 0500 536 346
Jaakko Kiander, johtaja, talous ja eläkepolitiikka, puh. 010 284 2599, 050 583 8599
Päivi Sihvola, johtaja, viestintä ja henkilöstö, puh. 010 284 3590, 040 757 4992
sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@ilmarinen.fi