Kevan osavuosikatsaus 1.1-310.9.2019: Osakkeet vauhdittivat hyvää sijoitustulosta

29.10.2019

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitusten tuotto oli tammi-syyskuussa 9,6 prosenttia eli 4,758 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 54,6 miljardia euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaan sijoitusten markkina-arvo oli 52,6 miljardia euroa.

Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen toteaa, että Kevan kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen sijoitustulos on erinomainen näinä sijoitusympäristön poikkeuksellisina aikoina, kaikki omaisuuserät ovat plussalla.

- Loppuvuoden sijoitusnäkymät ovat epävarmat erityisesti kauppasodan uhasta, Brexitistä ja Lähi-Idän tilanteesta johtuen, Kietäväinen lisää.

Kevan sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto oli tammi-syyskuussa 9,6 prosenttia. Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet, joiden tuotto oli 15,7 prosenttia. Pääomasijoitukset tuottivat 10,1 prosenttia, korkosijoitukset 6,6 prosenttia ja hedgerahastot 3,3 prosenttia. Kiinteistösijoitusten (mukaan lukien kiinteistörahastot) tuotto oli 3,1 prosenttia.

Kevan sijoitusten pitkän aikavälin tuotto on hyvällä tasolla. Kumulatiivinen pääomapainotettu reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) raportointihetkeen oli vuotta kohti 4,1 prosenttia. Vastaavan ajanjakson reaalinen keskituotto pääomapainottomana oli 5,3 prosenttia. Ilman pääomapainotusta viiden viimeisimmän vuoden reaalituotto on ollut 4,9 prosenttia ja kymmenen vuoden reaalituotto 5,4 prosenttia.

Korkosijoitusten osuus Kevan koko sijoitusvarallisuudesta oli 40,2 prosenttia (sisältäen johdannaisten vaikutuksen) ja noteerattujen osakkeiden sekä osakerahastojen 36,1 prosenttia. Pienemmistä omaisuuslajeista pääomasijoitusten osuus oli 10,2 prosenttia, hedgerahastojen 7,2 prosenttia ja kiinteistösijoitusten 6,3 prosenttia.

Sijoitusjohtaja Ari Huotari kuvaa sijoitustilannetta kaiken kaikkiaan erikoiseksi korkomaailman siirtyessä koko ajan enemmän negatiiviseksi.

- Rahaa on vyörynyt riskipitoisiin sijoituksiin, jotka ovatkin inflatoituneet. Reaalimaailman “normaali” inflaatio ei kuitenkaan tahdo nousta, Huotari kertoo.

- Pääomamarkkinoiden ja reaalitalouden kehitykset ovat edelleen erkaantuneet toisistaan. Sijoittajan näkökulmasta on mielenkiintoista nähdä, miten tilanne kehittyy: ennemmin tai myöhemmin koetaan taas karumpiakin aikoja, Huotari arvioi.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 020 614 2201
Sijoitusjohtaja Ari Huotari, p. 020 614 2205
Talousjohtaja Tom Kåla, p. 020 614 2211

Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.