Kevan osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013: Kevan tulos kehittyi maltillisesti ensimmäisellä vuosipuoliskolla

20.08.2013

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan sekä koko julkisen sektorin eläkeasioita hoitavan Kevan sijoitukset tuottivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2,3 prosenttia eli reilut 800 miljoonaa euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 35,3 miljardia euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaan sijoitusten markkina-arvo oli 31,8 miljardia euroa.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kertyi maksutuloa 2,5 miljardia euroa ja kunnallisia eläkkeitä maksettiin reilun 2 miljardin euron arvosta. Kunta-alan työeläkevakuutettujen määrä oli kesäkuun lopussa noin 520 000 henkilöä.

- Vuoden toinen neljännes oli vaikeampi kuin ensimmäinen vuosineljännes. Loppuvuosi tuleekin sijoitustoiminnan osalta olemaan hyvin mielenkiintoinen. Eläkemenot kehittyivät odotusten mukaisesti, mutta maksutulot jäivät hieman ennusteista, toteaa toimitusjohtaja Merja Ailus.

Sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto oli tammi-kesäkuussa 2,3 %. Noteeratut osakkeet ja osakerahastot tuottivat 5,7 %. Korkosijoitukset kääntyivät tappiollisiksi kuluvalla ajanjaksolla (-0,6 %). Kiinteistösijoitusten (mukaan lukien kiinteistörahastot) tuotto oli 1,9 %. Pienemmistä omaisuuslajeista pääomasijoitukset tuottivat 5,8 %, hedge-rahastot 5,7 % ja hyödykesijoitukset -7,5 %.

Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 35,3 miljardia euroa (31,8 miljardia euroa 30.6.2012). Korkosijoitusten osuus koko sijoitusvarallisuudesta oli 47,6 %, noteerattujen osakkeiden ja osakerahastojen 36,6 % ja kiinteistösijoitusten 7,6 %. Pääomasijoitusten ja noteeraamattomien sijoitusten osuus 5,0 %, hedge-rahastojen 2,6 % ja hyödykesijoitusten 0,6 % Kevan koko sijoitusvarallisuudesta.

- Vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon lopulla osakemarkkinat laskivat varsin merkittävästi. Osaketuloksen myötä myös kokonaistuloksemme laski ensimmäisen neljänneksen lopusta. Kesäkuun lopun jälkeen osakemarkkinat ovat kääntyneet jälleen nousuun, arvioi sijoitusjohtaja Ari Huotari.

Kunnallisen eläkejärjestelmän palkkasumma oli tammi-kesäkuussa 8,3 miljardia euroa. Maksutulo kasvoi hieman vuodentakaiseen verrattuna ja oli 2,5 miljardia euroa. Maksussa olevia kunnallisia eläkkeitä oli kesäkuun lopussa noin 358 000. Kunnallisia eläkkeitä maksettiin alkuvuonna 2 miljardia euroa eli noin 7,8 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Kevan toimeenpanemat valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkkeet

Keva vastaa lähes koko julkisen sektorin eläketurvan toimeenpanosta. Valtion eläkkeitä maksettiin tammi-kesäkuussa 2,1 miljardia euroa, evankelis-luterilaisen kirkon eläkkeitä noin 83 miljoona euroa ja Kelan toimihenkilöiden eläkkeitä noin 43 miljoonaa euroa. Valtio, evankelis-luterilainen kirkko ja Kela maksavat omat eläkemenonsa ja osuutensa toimintakuluista Kevalle.

Kunnallisen eläkejärjestelmän rahoitus vielä kerryttämisvaiheessa

Kunnallisessa eläkejärjestelmässä maksutuloja kertyy toistaiseksi eläkemenoja enemmän. Taitekohta on viimeisten laskelmien mukaan vuoden 2017 paikkeilla.

Kunnallisessa eläkejärjestelmässä rahaston tuottoja aletaan käyttää osana eläkkeiden rahoitusta, kun maksutulot jäävät eläkemenoja pienemmiksi. Kunnallisessa eläkejärjestelmässä tulevaan taitekohtaan on varauduttu vuodesta 1988 lähtien eli kunnallisen eläkevastuurahaston perustamisvuodesta alkaen.

Kunnallinen eläkejärjestelmä on vakaalla pohjalla. Tällä hetkellä kunnallisen eläkejärjestelmän maksujen korottamistarve on 0,3 prosenttiyksikköä, joka tullaan tekemään lähivuosien aikana.

Jatkossakin pääosa eläkerahoituksesta kertyy työnantajilta ja työntekijöiltä kerättävillä eläkemaksuilla. Sijoitustuotot auttavat tasaamaan eläkemaksujen nostopainetta. Työurien pidentäminen ja ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen helpottavat osaltaan eläkemaksuihin kohdistuvaa painetta. Tämän vuoksi Kevassa on nähty tärkeänä työnantajien ja työntekijöiden tukeminen työssä jatkamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja antavat

Toimitusjohtaja Merja Ailus, puh. 020 614 2201
Sijoitusjohtaja Ari Huotari, puh. 020 614 2205
Talousjohtaja Tom Kåla, puh. 020 614 2211
Johtaja, rahoitussuunnittelu Allan Paldanius, puh. 020 614 2406

Tässä tiedotteessa esitetyt puolivuosiluvut ovat tilintarkastamattomia.

Tiedote on luettavissa kokonaisuudessaan Kevan verkkosivuilla.