Kevan osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2018: Positiivinen tulos levottomassa sijoitusympäristössä

08.08.2018

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitusten tuotto oli tammi-kesäkuussa 0,7 % eli 366 miljoonaa euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 52,1 miljardia euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaan sijoitusten markkina-arvo oli 49,6 miljardia euroa.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla maksutuloa kertyi runsaat 2,5 miljardia euroa ja kunta-alan eläkkeitä maksettiin vajaat 2,6 miljardia euroa. Työeläkevakuutettuja oli kesäkuun lopussa noin 523 000 henkilöä.

Kevan sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto oli kesäkuussa 0,7 %. Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset, joiden tuotto oli 7,3 %. Kiinteistö- ja hedgerahastosijoitukset tuottivat molemmat 2,8 %. Sekä osake- että korkosijoitusten tuotto painui negatiiviseksi, kun niiden tuotto alkuvuodelta oli -0,2 %.

Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen on tyytyväinen sijoitustuloksen kääntymiseen positiiviseksi ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen.

- Haasteet sijoitusympäristössä ovat samaan aikaan lisääntyneet, etenkin kun otetaan huomioon riskien kasvu erityisesti kauppasotaan liittyen, hän sanoo. Kietäväinen korostaa, että eläkesijoittaja tarkastelee tulosta pidemmällä aikavälillä.

Kevan sijoitusten pitkän aikavälin tuotto on hyvällä tasolla. Kumulatiivinen pääomapainotettu reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) raportointihetkeen oli vuotta kohti 4,2 %. Vastaavan ajanjakson reaalinen keskituotto pääomapainottomana oli 5,4 %. Ilman pääomapainotusta viiden viimeisimmän vuoden reaalituotto on ollut 6,2 % ja kymmenen vuoden reaalituotto 4,9 %.

Korkosijoitusten osuus Kevan koko sijoitusvarallisuudesta oli 41,2 % (sisältäen johdannaisten vaikutuksen) ja noteerattujen osakkeiden sekä osakerahastojen 37,8 %. Pienemmistä omaisuuslajeista pääomasijoitusten osuus oli 8,0 %, hedgerahastojen 6,9 % ja kiinteistösijoitusten 6,1 %.

Sijoitusjohtaja Ari Huotari toteaa vuoden jatkuvan alkuvuoden kaltaisena.

- Kauppasodan uhkien lisäksi markkinoita varjostavat mm. huolet talouskehityksen kestävyydestä sekä korkotason noususta, hän sanoo.

Kunta-alan palkkasumma oli tammi-kesäkuussa noin 8,7 miljardia euroa, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,8 %. Maksutulo kasvoi 1,7 % ja eläkemeno 4,5 %. Kuntien eläkkeitä maksettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla 2 591 miljoonaa euroa.

Viime vuosi oli ensimmäinen, kun Kevan maksutulo ei riittänyt maksettuihin eläkeisiin ja erotus piti kattaa sijoitustuotoilla. Kuluvana ja tulevina vuosina yhä suurempi osa eläkemenosta katetaan sijoitustuotoilla tai viime kädessä sijoitusten pääomalla. Kevan toimintakulut ja poistot olivat tammi-kesäkuussa edellisen vuoden tasolla.

Kevan toimeenpanemat valtion, kirkon ja Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkkeet

Keva on Suomen suurin työeläketoimija ja vastaa lähes koko julkisen alan eläketurvan toimeenpanosta. Valtion eläkkeitä maksettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla 2 332 miljoonaa euroa, evankelis-luterilaisen kirkon eläkkeitä 100 miljoonaa euroa ja Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkkeitä 50 miljoonaa euroa. Valtio, evankelis-luterilainen kirkko ja Kela maksavat omat eläkemenonsa ja osuutensa toimintakuluista Kevalle.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 020 614 2201
Sijoitusjohtaja Ari Huotari, p. 020 614 2205
Talousjohtaja Tom Kåla, p. 020 614 2211

Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Markkina-arvoinen tuloslaskelma milj.€

1-6/2018

1-6/2017

Muutos-%

2017

Maksutulo

2 540

2 498

1,7 %

4 968

Eläkemeno

-2 591

-2 479

4,5 %

-5 005

Sijoitustoiminnan nettotulos

375

1 786

-79,0 %

3 733

Nettotoimintakulut, poistot ym.

-34

-34

0,6 %

-70

Markkina-arvoinen tulos

290

1 772

-83,7 %

3 627

Avaintietoja

1-6/2018

1-6/2017

Muutos-%

2017

Eläke- ja etuuspäätökset, kunta-ala

27 956

29 956

-6,7

55 126

Eläke- ja etuuspäätökset, valtio

6 409

7 821

-18,1

13 636

Eläke- ja etuuspäätökset, ev.lut.kirkko

988

1 091

-9,4

2 008

Eläke- ja etuuspäätökset, Kela

282

306

-7,8

516

Maksussa olevat eläkkeet, kunta-ala

402 001

393 116

2,3

397 667

Maksussa olevat eläkkeet, valtio

253 242

257 372

-1,6

255 877

Eläke- ja etuuspäätökset, ev.lut.kirkko

19 121

18 913

1,1

19 027

Maksussa olevat eläkkeet, Kela

5 951

5 995

-0,7

5 972

Kunta-alan palkkasumma, milj. euroa

8 671

8 438

2,8

16 844

Kunta-alan vakuutettujen lukumäärä (arvio)

523 000

517 000

1,2

524 000

Sijoitukset markkina-arvoin, milj. euroa

52 102

49 625

5,0

51 871

Sijoitusten markkinatuotto

0,7

3,7

7,7

Kevan henkilökunnan lkm, vakinaiset

518

523

-1,0

519