Kevan osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2019: Kevalla hyvä sijoitustulos

08.08.2019

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitusten tuotto oli tammi-kesäkuussa 7,6 % eli 3 776 miljoonaa euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 53,5 miljardia euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaansijoitusten markkina-arvo oli 52,1 miljardia euroa.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla maksutuloa kertyi 2,5 miljardia euroa ja kunta-alan eläkkeitä maksettiin 2,7 miljardia euroa. Työeläkevakuutettuja oli kesäkuun lopussa noin 545 000 henkilöä.

Kevan sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto oli kesäkuussa 7,6 %. Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet, joiden tuotto oli 13,8 %. Korkosijoitusten tuotto oli 4,8 %, pääoma-ja hedgerahastosijoitukset tuottivat molemmat 4,2 %. Kiinteistösijoitusten (mukaan lukien kiinteistörahastot) tuotto oli 1,8 %.

Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen on tulokseen tyytyväinen.

- Hyvää tulosta varmisti, että kaikki sijoituslajit olivat plussalla, hän sanoo.

- Olemme myös edenneet uudistushankkeissamme suunnitellusti: keväällä hyväksytyn strategian toteuttaminen ja sähköisten palvelujen kehittäminen ovat vauhdissa, samalla eläkehakemusten käsittelyajat ovat pysyneet hyvinä, Kietäväinen kertoo.

Kevan sijoitusten pitkän aikavälin tuotto on hyvällä tasolla. Kumulatiivinen pääomapainotettu reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) raportointihetkeen oli vuotta kohti 4,0 %. Vastaavan ajanjakson reaalinen keskituotto pääomapainottomana oli 5,3 %. Ilman pääomapainotusta viiden viimeisimmän vuoden reaalituotto on ollut 4,9 % ja kymmenen vuoden reaalituotto 7,1 %.

Korkosijoitusten osuus Kevan koko sijoitusvarallisuudesta oli 40,4 % (sisältäen johdannaisten vaikutuksen) ja noteerattujen osakkeiden sekä osakerahastojen 36,3 %. Pienemmistä omaisuuslajeista pääomasijoitusten osuus oli 9,6 %, hedgerahastojen 7,4 % ja kiinteistösijoitusten 6,3 %.

Sijoitusjohtaja Ari Huotari odottaa sijoitusnäkymien osalta levotonta loppuvuotta.

- Levottomuus jatkuu talouden kasvuodotusten hiipuessa ja kauppasodan eri vaiheiden varjostaessa markkinoita, hän toteaa.

Kunta-alan palkkasumma oli tammi-kesäkuussa noin 8,5 miljardia euroa, pienentymistä edelliseen vuoteen verrattuna oli 2 %. Osalla työnantajista tulorekisteri-ilmoitukset ovat viivästyneet, minkä vuoksi palkkasumma ja sen perusteella määräytyvä laskutettava eläkemaksu poikkeavat todellisesta. Maksutulo pienentyi 1,7 % ja eläkemeno kasvoi 5,1 %. Kuntien eläkkeitä maksettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla 2 724 miljoonaa euroa.

Kuluvana ja tulevina vuosina yhä suurempi osa eläkemenosta katetaan sijoitustuotoilla tai viime kädessä sijoitusten pääomalla. Kevan lakisääteiset maksut, nettotoimintakulut ja poistot olivat tammi-kesäkuussa 36 miljoonaa euroa (1-6/2018 yhteensä 34 miljoonaa euroa).

Kevan toimeenpanemat valtion, kirkon ja Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkkeet

Keva on Suomen suurin työeläketoimija ja vastaa lähes koko julkisen alan eläketurvan toimeenpanosta. Valtion eläkkeitä maksettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla 2 378 miljoonaa euroa, evankelis-luterilaisen kirkon eläkkeitä 105 miljoonaa euroa ja Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkkeitä 52 miljoonaa euroa. Valtio, evankelis-luterilainen kirkko ja Kela maksavat omat eläke-menonsa ja osuutensa toimintakuluista Kevalle.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 020 614 2201
Sijoitusjohtaja Ari Huotari, p. 020 614 2205
Talousjohtaja Tom Kåla, p. 020 614 2211

Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Markkina-arvoinen tuloslaskelma ja avainluvut löytyvät Kevan verkkosivuilla julkaistusta osavuosikatsauksesta.