Kevan osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020: Kevan sijoitukset pärjäsivät kohtuullisesti

12.11.2020

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitusten tuotto oli tammi-syyskuussa –2,6 prosenttia eli –1442 miljoonaa euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 54,4 miljardia euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaan sijoitusten markkina-arvo oli 54,6 miljardia euroa.

Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen toteaa, että sijoitustulos on kohtuullinen erittäin vaikeassa sijoitusympäristössä tehtynä.

- Olemme kyenneet huolehtimaan hyvin Kevan likviditeetistä. Sijoitusten pitkän aikavälin tuotto on ratkaisevaa ja sillä mitaten Keva on toimialan kärjessä, Kietäväinen sanoo.

- Kevan uudistuminen on edennyt suunnitellusti poikkeusoloista huolimatta. Uusi organisaatio ja johtamisjärjestelmä on otettu onnistuneesti käyttöön kesäkuussa. Asiakaspalvelua, erityisesti etäpalveluja, on kehitetty voimakkaasti ja eläkehakemusten käsittely on sujunut mallikkaasti. Samoin strategiassa asetetun toimialan tehokkain -tavoitteen toteuttamisessa on edistytty hyvin, Kietäväinen kertoo.

Kevan sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto oli tammi-syyskuussa –2,6 prosenttia. Parhaiten tuottivat kiinteistösijoitukset (mukaan lukien kiinteistörahastot), joiden tuotto oli 0,4 prosenttia. Muiden sijoituslajien tuotot olivat negatiivisia: korkosijoitukset –0,8 prosenttia, pääomasijoitukset –1,1 prosenttia, hedgerahastot -1,1 prosenttia ja noteeratut osakkeet –5,4 prosenttia.

Kevan sijoitusten pitkän aikavälin tuotto on edelleen hyvällä tasolla. Kumulatiivinen pääomapainotettu reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) raportointihetkeen oli vuotta kohti 3,9 prosenttia. Vastaavan ajanjakson reaalinen keskituotto pääomapainottomana oli 5,3 prosenttia. Ilman pääomapainotusta viiden viimeisimmän vuoden reaalituotto on ollut 4,1 prosenttia ja kymmenen vuoden reaalituotto 4,5 prosenttia.

Korkosijoitusten osuus Kevan koko sijoitusvarallisuudesta oli 37,3 prosenttia (sisältäen johdannaisten vaikutuksen) ja noteerattujen osakkeiden sekä osakerahastojen 38,1 prosenttia. Pienemmistä omaisuuslajeista pääomasijoitusten osuus oli 11,6 prosenttia, hedgerahastojen 6,2 prosenttia ja kiinteistösijoitusten 6,7 prosenttia.

Sijoitusjohtaja Ari Huotarin mukaan kuluneena vuotena pääomamarkkinoita ovat ajaneet mm. korona, keskuspankkien toimet sekä viimeksi Yhdysvaltojen presidentinvaalit.

- Koronan vaikutukset reaalitalouteen tulevat olemaan pitempiaikaisia kuin mitä alkuvuonna vielä uskottiin. Keskuspankkien toimet ovat puolestaan nostaneet voimakkaasti riskipitoisten sijoitusten arvostuksia. Yhdysvalloissa vaalit ovat nyt ohi ja toivottavasti vallanvaihto tapahtuu mahdollisimman sujuvasti, Huotari toteaa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 020 614 2201
Sijoitusjohtaja Ari Huotari, p. 020 614 2205
Talousjohtaja Tom Kåla, p. 020 614 2211

Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.