Kevan osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018: Osakemarkkinoiden epävarmuus näkyy Kevan alkuvuoden tuloksessa - Kevan sijoitukset pärjäsivät kohtuullisesti

26.04.2018

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitusten tuotto oli tammi-maaliskuussa -0,4 % eli -203 miljoonaa euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 51,2 miljardia euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaan sijoitusten markkina-arvo oli 49,3 miljardia euroa.

Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväisen mielestä alkuvuoden tulos on kohtuullinen markkinoiden haasteellisuus huomioon ottaen. -Eläkevakuuttajan perustehtävä on pitkäjänteinen: kannamme vastuuta myös vuosikymmenien päästä maksettavista eläkkeistä. Kevan pääomapainottamattomat reaalituotot vuosittain ovat viimeisen viiden vuoden ajalta 5,8 %, Kietäväinen sanoo.

Keva valmistautuu kuluvana vuonna sote- ja maakuntauudistukseen ja kantaa huolta henkilöstön asemasta muutoksessa. - Henkilöstön työkyvystä pitää huolehtia kaikilla tasoilla, jotta ennenaikaisten eläköitymisten aiheuttamat kustannukset saadaan pidettyä hallinnassa. Nyt on syytäottaa tämäkin sote-haaste todesta, Kietäväinen sanoo.

-Muuten riskinä on, että työurien hyvässä vauhdissa ollut piteneminen julkisella sektorilla pysähtyy, Kietäväinen pelkää.

Kevan sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto oli tammi-maaliskuussa -0,4 %. Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset, joiden tuotto oli 2,2 %. Hedgerahastot tuottivat 1,1 %, kiinteistösijoitukset (mukaan lukien kiinteistörahastot) 0,9 % ja korkosijoitukset 0,6 %. Noteerattujen osakkeiden ja osakerahastojen tuotto oli -2,5 %.

Kevan sijoitusten pitkän aikavälin tuotto on hyvällä tasolla. Kumulatiivinen pääomapainotettu reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) raportointihetkeen oli vuotta kohti 4,2 %. Vastaavan ajanjakson reaalinen keskituotto pääomapainottomana oli 5,4 %. Ilman pääomapainotusta viiden viimeisimmän vuoden reaalituotto on ollut 5,8 % ja kymmenen vuoden reaalituotto 4,6 %.

Korkosijoitusten osuus Kevan koko sijoitusvarallisuudesta oli 42,1 % (sisältäen johdannaisten vaikutuksen) ja noteerattujen osakkeiden sekä osakerahastojen 37,7 %. Pienemmistä omaisuuslajeista pääomasijoitusten osuus oli 7,6 %, hedgerahastojen 6,4 % ja kiinteistösijoitusten 6,2 %.

Sijoitusjohtaja Ari Huotari kertoo laajenevan kauppasodan uhan varjostaneen pääomamarkkinoita alkuvuonna.

- Korkotason nousu lähinnä Yhdysvalloissa sekä maailmantalouden kasvun jatkuminen ovat aiheuttaneet huolta. Pääomamarkkinoiden levottomuus jatkunee edelleen, Huotari ennakoi.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 020 614 2201
Sijoitusjohtaja Ari Huotari, p. 020 614 2205
Talousjohtaja Tom Kåla, p. 020 614 2211

Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.