Kevan osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2014: Kevalla hyvä sijoitustulos

21.08.2014

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan sekä koko julkisen sektorin eläkeasioita hoitavan Kevan sijoitukset tuottivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 4,8 prosenttia eli 1,9 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 39,9 miljardia euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaan sijoitusten markkina-arvo oli 35,3 miljardia euroa.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kertyi maksutuloa 2,6 miljardia euroa ja kunnallisia eläkkeitä maksettiin 2,2 miljardin euron arvosta. Kunta-alan työeläkevakuutettujen määrä oli kesäkuun lopussa noin 521 000 henkilöä.

- Sijoitustuloksemme vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla oli hyvä. Pääomamarkkinoita painoivat huolet talouskasvusta sekä monista levottomuuksista eri puolilla maailmaa. Eläkemenot kunnallisessa eläkejärjestelmässä kehittyivät ennusteiden mukaan, mutta maksutulot jäivät hiukan ennusteista. Tilanne on kuitenkin kokonaisuudessaan tuloksemme osalta hyvä, toteaa toimitusjohtaja Jukka Männistö.

Sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto oli tammi-kesäkuussa 4,8 %. Noteeratut osakkeet ja osakerahastot tuottivat 6,2 %, korkosijoitukset 3,6 % ja kiinteistösijoitukset (mukaan lukien kiinteistörahastot) 2,6 %. Pienemmistä omaisuuslajeista pääomasijoitukset tuottivat 9,5 %, hedge-rahastot 4,8 % ja hyödykesijoitukset 9,6 %.

Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 39,9 miljardia euroa (35,3 miljardia euroa 30.6.2013). Korkosijoitusten osuus (sisältäen johdannaisten vaikutuksen) oli 43,3 %, noteerattujen osakkeiden ja osakerahastojen 39,0 % ja kiinteistösijoitusten 6,9 % koko sijoitusvarallisuudesta. Pääomasijoitusten ja noteeraamattomien sijoitusten osuus oli 5,5 %, hedge-rahastojen 4,8 % ja hyödykesijoitusten 0,5 % Kevan koko sijoitusvarallisuudesta.

- Pääomamarkkinoilla oli vuoden 2014 alkupuoliskolla runsaasti huolen aiheita samoin kuin monina edellisinä vuosina. Talouden kasvu-uutiset olivat Euroopassa ja etenkin euroalueella hyvin vaatimattomia. Yhdysvalloista uutiset olivat yleisilmeeltään positiivisempia, mutta sielläkään ei vältytty pettymyksiltä. Alkuvuonna markkinat kestivät yllättävänkin hyvin ongelmia Venäjällä ja Ukrainassa, Lähi-idässä sekä vaikkapa Ebola-uutisia Afrikasta. Nämäkin huolet ovat kuitenkin luonamme myös loppuvuonna, arvioi sijoitusjohtaja Ari Huotari.

Kunnallisen eläkejärjestelmän palkkasumma oli tammi-kesäkuussa 8,3 miljardia euroa. Maksutulo kasvoi hieman vuodentakaiseen verrattuna ja oli 2,6 miljardia euroa. Maksussa olevia kunnallisia eläkkeitä oli kesäkuun lopussa noin 367 000. Kunnallisia eläkkeitä maksettiin alkuvuonna 2,2 miljardia euroa eli noin 6 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Kevan toimeenpanemat valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkkeet

Keva vastaa lähes koko julkisen sektorin eläketurvan toimeenpanosta. Valtion eläkkeitä maksettiin tammi-kesäkuussa 2,2 miljardia euroa, evankelis-luterilaisen kirkon eläkkeitä 87 miljoona euroa ja Kelan toimihenkilöiden eläkkeitä 45 miljoonaa euroa. Valtio, evankelis-luterilainen kirkko ja Kela maksavat omat eläkemenonsa ja osuutensa toimintakuluista Kevalle.

Kunnallisen eläkejärjestelmän rahoitus on vakaalla pohjalla

Valtiovarainministeriön teettämän selvityksen mukaan kunnallisen eläkejärjestelmän rahoitus on turvattu eikä näköpiirissä ole pikaisia toimia vaativia uhkatekijöitä. Selvityshenkilö Jukka Ahtelan mukaan kuntien palveluiden järjestämistä koskevien suurten muutosten vaikutuksia rahoituspohjaan on kuitenkin syytä seurata.

Kunnallisen eläkemaksun kestävä taso on määritetty turvaavalla tavalla ja siinä on varauduttu mm. vakuutettujen määrän hitaaseen noin 10 prosentin vähentymiseen. Tällä hetkellä kunnallisen eläkejärjestelmän maksujen korottamistarve on 0,2 prosenttiyksikköä, joka suunnitelmien mukaan tehdään parin seuraavan vuoden aikana.

Kunnallinen eläkemaksu pyritään pitämään vakaana ja ennustettavana eläkerahaston aktiivisella käytöllä. Tällä hetkellä eläkemeno on runsaat 26 prosenttia ja eläkemaksut yhteensä noin 29,7 prosenttia kunnallisen eläkejärjestelmän palkkasummasta, joten eläkerahasto vielä kasvaa eläkemaksuista siirrettävistä varoista. Eläkemenojen kasvu ylittää selvästi palkkasumman arvioidun kasvun ja tämän seurauksena vuoden 2017 paikkeilla maksutulot jäävät eläkemenoja pienemmiksi. Eläkemaksut voidaan tämän jälkeenkin pitää vakaana käyttämällä eläkerahaston tuottoja ja varoja eläkkeiden maksamiseen.

Lisätietoja antavat

Toimitusjohtaja Jukka Männistö, puh. 020 614 2201
Sijoitusjohtaja Ari Huotari, puh. 020 614 2205
Talousjohtaja Tom Kåla, puh. 020 614 2211
Johtaja, rahoitussuunnittelu Allan Paldanius, puh. 020 614 2406

Tässä tiedotteessa esitetyt puolivuosiluvut ovat tilintarkastamattomia.

Tarkemmat tuloslaskelman luvut löytyvät Kevan verkkosivuilta.