Kevan osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2015: Kevan sijoitukset tuottivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 6,6 %

20.08.2015

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan sekä koko julkisen sektorin eläkeasioita hoitavan Kevan sijoitukset tuottivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 6,6 prosenttia eli 2,8 miljardia euroa. Viime vuoden tammi-kesäkuussa sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 44,9 miljardia euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaan sijoitusten markkina-arvo oli 39,9 miljardia euroa.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kertyi maksutuloa 2,6 miljardia euroa ja kunnallisia eläkkeitä maksettiin 2,3 miljardin euron arvosta. Kunta-alan työeläkevakuutettujen määrä oli kesäkuun lopussa noin 524 000 henkilöä.

- Sijoitustuloksemme vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla oli hyvä, etenkin kun otetaan huomioon toisen vuosineljänneksen levottomat olosuhteet pääomamarkkinoilla. Eläkemeno kunnallisessa eläkejärjestelmässä kehittyi ennakoidun mukaisesti ja maksutulo ylitti ennakoidun, joten kokonaistulos oli ennakoitua parempi ja myös parempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan, kertoo toimitusjohtaja Jukka Männistö.

Sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto oli tammi-kesäkuussa 6,6 %. Noteeratut osakkeet ja osakerahastot tuottivat 13,6 %, korkosijoitukset 1,8 % ja kiinteistösijoitukset (mukaan lukien kiinteistörahastot) 3,5 %. Muista omaisuuslajeista pääomasijoitukset tuottivat 8,6 %, hedge-rahastot 2,9 % ja hyödykesijoitukset olivat tappiolla 1,5 %.

Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 44,9 miljardia euroa (39,9 miljardia euroa 30.6.2014). Korkosijoitusten osuus (sisältäen johdannaisten vaikutuksen) oli 44,2 %, noteerattujen osakkeiden ja osakerahastojen 36,5 % ja kiinteistösijoitusten 6,3 % koko sijoitusvarallisuudesta. Pääomasijoitusten ja noteeraamattomien sijoitusten osuus oli 6,2 %, hedge-rahastojen 6,2 % ja hyödykesijoitusten 0,6 % Kevan koko sijoitusvarallisuudesta.

- Sijoitusympäristö oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä suorastaan epätodellisen suopea sijoittajille. Vuoden toisella neljänneksellä alkoivat elämän tosiasiat palata markkinoille - korot nousivat, osakkeet taantuivat ja uutiset reaalitalouden sekä maailman yleisen tilanteen osalta saivat markkinat epävarmoiksi. Loppuvuosi voikin tuoda mukanaan vielä lisää arkea sijoittajille, toteaa sijoitusjohtaja Ari Huotari.

Kunnallisen eläkejärjestelmän palkkasumma oli tammi-kesäkuussa 8,4 miljardia euroa. Maksutulo kasvoi noin 2 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna ja oli 2,6 miljardia euroa. Maksussa olevia kunnallisia eläkkeitä oli kesäkuun lopussa noin 373 000. Kunnallisia eläkkeitä maksettiin alkuvuonna 2,3 miljardia euroa eli runsaat 4 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Toimintakulut pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Merkittävimpänä syynä tähän oli sijoitusten omaisuudenhoitotavan osittainen muutos.

Kevan toimeenpanemat valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkkeet

Keva vastaa lähes koko julkisen sektorin eläketurvan toimeenpanosta. Valtion eläkkeitä maksettiin tammi-kesäkuussa 2,2 miljardia euroa, evankelis-luterilaisen kirkon eläkkeitä 90 miljoona euroa ja Kansaneläkelaitoksen toimihenkilöiden eläkkeitä 46 miljoonaa euroa. Valtio, evankelis-luterilainen kirkko ja Kela maksavat omat eläkemenonsa ja osuutensa toimintakuluista Kevalle.

Eläkkeellesiirtymisikä ja keskimääräinen eläke

Kuntasektorilla vanhuuseläkkeelle siirtymisikä säilyi vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla suunnilleen vuoden 2014 tasolla, se oli miehillä 64,2 vuotta ja naisilla 64,0 vuotta. Valtiolla miesten keskimääräinen vanhuuseläkkeelle siirtymisikä oli 63,7 vuotta ja naisilla 64,1 vuotta eli kuntasektorista poiketen naiset jäävät valtiolla miehiä vanhempana vanhuuseläkkeelle. Keskimääräinen vanhuuseläke miehillä kuntasektorilla oli 2 489 euroa ja naisilla 1 661 euroa. Valtion puolella vastaavat luvut olivat 3 058 euroa miehillä ja 2 181 euroa naisilla.

- Ero eläkkeiden määrässä selittyy sillä, että valtiolla työtehtävät ovat enemmän asiantuntijatehtäviä, kun kuntasektorilla on paljon suorittavia työtehtäviä, kertoo eläkejohtaja Eija Korhonen.

Työkyvyttömyyseläkkeiden hakemusmäärät eivät ole taantumasta huolimatta kasvaneet ja niiden suhteellinen osuus myönnettyjen eläkkeiden määrästä on selkeästi pienentynyt vuoteen 2008 verrattuna.

Lisätietoja antavat

Toimitusjohtaja Jukka Männistö, puh. 020 614 2201
Sijoitusjohtaja Ari Huotari, puh. 020 614 2205
Talousjohtaja Tom Kåla, puh. 020 614 2211
Eläkejohtaja Eija Korhonen, puh. 020 614 2474

Tässä tiedotteessa esitetyt puolivuosiluvut ovat tilintarkastamattomia.

Markkina-arvoinen tuloslaskelma sekä avainluvut löytyvät Kevan verkkosivuilla olevan tiedotteen yhteydestä.